Nettverk for leger innen habiliteringsfeltet

Etableringen av dette nettverket ble besluttet i vedtak i Regionalt ledernettverk for habilitering (RNH), etter forslag fra en gruppe leger som møttes under ReHabUKA 2015.

Dette er et fagnettverk for leger som arbeider i habiliteringsfeltet (barn og voksne) i regionen. Nevrologer, psykiatere, genetikere, pediatere, og andre som arbeider i andre deler av spesialisthelsetjenesten, med interesse for fagområdet, kan også være med. 

Organisering

Nettverket består av leger i fagfeltet i Helse Nord som er interessert i å være med. Nettverket har en løs og uformell organisering, uten noe klart definert ansvarsområde, og er underlagt Regionalt ledernettverk for habilitering.

Nettverket skal ikke drive direkte pasientarbeid. Nettverket driftes av medlemmene. Ledelsen går på omgang mellom fast ansatte leger i Habiliteringsseksjonen ved UNN. Det benyttes ressurser ved UNN til evt. sekretærfunksjoner. Driftsutgiftene dekkes av regionale midler avsatte til formålet. Nettverket vil samarbeide med nærliggende organisasjoner: Medisinsk forening for nevrohabilitering, NAKU, Aldring og helse, og de øvrige fagnettverkene i regionen.

Medlemmer

Bouke Strikwerda. Foto: UNN HF
Koordinator

Bouke Strikwerda, regional overlege/psykiater ved UNN HF

Øvrige medlemmer i nettverket
​Navn​Stilling​Sykehus
​Camilla Midtbu​Overlege/allmennlege ved Voksenhabiliteringen, Tromsø​UNN
​Carl Einar Bechstrøm​Overlege/psykiater ved Voksenhabiliteringen,
Bodø
​Nordlandssykehuset
​Catarina Svenne Naumann​Overlege/barnelege ved avd. Kvinne og Barn​Finnmarkssykehuset
​Jasmina Majkic-Tajsic​Overlege/barnelege ved Barnehabiliteringen, Tromsø​UNN
​Maria Rognlid Skavås​Overlege/psykiater ved Hab.enhet Harstad​UNN
​Marlene KünneOverlege ved Habiliteringsenheten,  Mo i Rana​​Helgelandssykehuset 
​Peder Joakimsen​Overlege/samfunnsmedisiner ved Barnehabiliteringen, Tromsø​UNN
​Sigurd Sparr​Rådgiver/geriater ved Voksenhabiliteringen, Tromsø​UNN
​Silje Tessem​Seksjonsoverlege/øyelege ved Habiliteringsseksjonen​UNN
​Valeria Marton​Regional overlege/genetiker ved Habiliteringsseksjonen​UNN
Per Jørgen LandehagBarnelege -/nevrolog, Klinikk Kvinner og barn​Finnmarkssykehuset
​Dina-Irene Bakkehaug Lege ved Hab.tjenesten for voksne, Kirkenes​Finnmarkssykehuset
​Ramunas Aranauskas​Psykiater ved PIT, Saltdal​Nordlandssykehuset
​Karolina Palinauskaite​Psykiater ved Psykoseteamet DPS Salten​Nordlandssykehuset
​Karin König​Nevrolog, Harstad​UNN
​Kristina Flemming​Barnelege, BUK Tromsø​UNN
​Eva Stensland​Leder/Nevrolog SKDE​Helse Nord

Målsetting og oppgaver 

Overordnet målsetting: Å bidra til et bedre helsetilbud på spesialisthelsetjenestenivå for mennesker med utviklingshemming og autismespekterlidelser.                                                                          

Virkemidler: Bedre den medisinske kompetansen innen habilitering i Nord-Norge og å bidra til å utvikle et likt helsetjenestetilbud for brukerne av habiliteringstjenesten.


Oppgaver:

 • Kompetanseheving
  • Innad i habiliteringstjenesten
  • Overfor fastleger som kursholdere, forelesere, o.a.
  • Holde seg oppdatert på aktuell forskning 
 • Utvikle felles prosedyrer og rutiner
  • For utredning mv.
  • Utvikle legerollen i habilitering 
 • Bedre samarbeidet innad i spesialisthelsetjenesten.
  • Utarbeide rutiner for samhandling med psykisk helsevern, genetiske avdelinger, oa
  • Bidra til rekruttering til fagfeltet 
 • Rådgivende instans for habiliteringsenhetene, helseforetakene og de regionale helsemyndigheter
Fant du det du lette etter?