Nettverk for leger innen habiliteringsfeltet

Etableringen av dette nettverket ble besluttet i vedtak i Regionalt ledernettverk for habilitering (RNH), etter forslag fra en gruppe leger som møttes under ReHabUKA 2015.

Dette er et fagnettverk for leger som arbeider i habiliteringsfeltet (barn og voksne) i regionen. Nevrologer, psykiatere, genetikere, pediatere, og andre som arbeider i andre deler av spesialisthelsetjenesten, med interesse for fagområdet, kan også være med. 

Organisering

Nettverket består av leger i fagfeltet i Helse Nord som er interessert i å være med. Nettverket har en løs og uformell organisering, uten noe klart definert ansvarsområde, og er underlagt Regionalt ledernettverk for habilitering.

Nettverket skal ikke drive direkte pasientarbeid. Nettverket driftes av medlemmene. Ledelsen går på omgang mellom fast ansatte leger i Habiliteringsseksjonen ved UNN. Det benyttes ressurser ved UNN til evt. sekretærfunksjoner. Driftsutgiftene dekkes av regionale midler avsatte til formålet. Nettverket vil samarbeide med nærliggende organisasjoner: Medisinsk forening for nevrohabilitering, NAKU, Aldring og helse, og de øvrige fagnettverkene i regionen.

Medlemmer

Bouke Strikwerda. Foto: UNN HF
Koordinator

Bouke Strikwerda, regional overlege/psykiater ved UNN HF

Øvrige medlemmer i nettverket
Jørgen Landehag, pediater/barnenevrolog ved avd. Kvinne og Barn, Finnmarkssykehuset HF 
Catarina Svenne Naumann, pediater ved avd. Kvinne og Barn, Finnmarkssykehuset HF
Marlene Künne, overlege ved Habiliteringsenheten, Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana
Ramunas Aranauskas, overlege/psykiater ved Psykiatrisk innsatsteam (PIT), Nordlandssykehuset HF, Saltdal
Carl Einar Bechstrøm, overlege/psykiater ved Voksenhabiliteringen, Nordlandssykehuset HF, Bodø
Karolina Palinauskaite, overlege/psykiater ved Psykoseteamet DPS Salten, Nordlandssykehuset HF,  Saltdal
Peder Joakimsen, overlege/samfunnsmedisiner ved Barnehabiliteringen, UNN HF, Tromsø
Sigurd Sparr, rådgiver/geriater ved Voksenhabiliteringen, UNN HF, Tromsø
Jasmina Majkic-Tajsic, overlege/pediater ved Barnehabiliteringen, UNN HF, Tromsø
Valeria Marton, regional overlege/genetiker ved UNN HF
Silje Tessem, seksjonsoverlege/øyelege, Habiliteringsseksjonen, UNN HF
Camilla Midtbu, overlege/allmennlege ved Voksenhabiliteringen, UNN HF, Tromsø
Karin König, overlege/nevrolog ved Nevrologen, UNN HF, Harstad
Kristina Flemming, overlege/pediater, Barne- og ungdomsavdelingen, UNN HF, Tromsø
Maria Rognlid Skavås, overlege/psykiater ved Hab.enhet Harstad, UNN HF
Kine Raae Østvik, lege i spesialisering  (LIS) ved ved Hab.enhet Narvik, UNN HF

Målsetting og oppgaver 

Overordnet målsetting: Å bidra til et bedre helsetilbud på spesialisthelsetjenestenivå for mennesker med utviklingshemming og autismespekterlidelser.                                                                          

Virkemidler: Bedre den medisinske kompetansen innen habilitering i Nord-Norge og å bidra til å utvikle et likt helsetjenestetilbud for brukerne av habiliteringstjenesten.


Oppgaver:

 • Kompetanseheving
  • Innad i habiliteringstjenesten
  • Overfor fastleger som kursholdere, forelesere, o.a.
  • Holde seg oppdatert på aktuell forskning 
 • Utvikle felles prosedyrer og rutiner
  • For utredning mv.
  • Utvikle legerollen i habilitering 
 • Bedre samarbeidet innad i spesialisthelsetjenesten.
  • Utarbeide rutiner for samhandling med psykisk helsevern, genetiske avdelinger, oa
  • Bidra til rekruttering til fagfeltet 
 • Rådgivende instans for habiliteringsenhetene, helseforetakene og de regionale helsemyndigheter
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.