Nettverk for leger innen habiliteringsfeltet

Etableringen av dette nettverket ble besluttet i vedtak i Regionalt fagnettverk for Habilitering, etter forslag fra en gruppe leger som møttes under ReHabUKA 2015.

Et fagnettverk for leger som arbeider i habiliteringsfeltet (barn og voksne) i regionen. Nevrologer, psykiatere, genetikere, pediatere, og andre som arbeider i andre deler av spesialisthelsetjenesten, med interesse for fagområdet, kan også være med. 

Organisering

Nettverket består av legene i fagfeltet i Helse Nord som er interessert i å være med. Nettverket har en løs og uformell organisering uten noe klart definert ansvarsområde og er underlagt Regionalt nettverk for habilitering.

Nettverket skal ikke drive direkte pasientarbeid. Nettverket driftes av medlemmene. Ledelsen går på omgang mellom fast ansatte leger i Habiliteringsseksjonen ved UNN. Det benyttes ressurser ved UNN til evt. sekretærfunksjoner. Driftsutgiftene dekkes av regionale midler avsatte til formålet. Nettverket vil samarbeide med nærliggende organisasjoner: Medisinsk forening for nevrohabilitering, NAKU, ”Aldring og helse”, og de øvrige fagnettverkene i regionen.

Medlemmer

Arve Kristiansen (koordinator), seksjonsoverlege/øyelege ved Habiliteringsseksjonen, UNN

Ramunas Aranauskas, overlege/psykiater ved PIT, Nordlandssykehuset 

Carl Einar Bechstrøm, overlege/psykiater ved Voksenhabiliteringen, Nordlandssykehuset  

Peder Joakimsen,overlege/samfunnsmedisiner ved Habiliteringsseksjonen, UNN 

Ida Kaspersen, kst.overlege/pediater ved avd. for barnehab., Nordlandssykehuset

Aslak Kristoffersen, lege i spesialisering (nevrologi) på Finnmarkssykehuset

Jørgen Landehag, overlege/pediater/barnenevrolog på Finnmarkssykehuset

Camilla E. Midtbu, lege i spesialisering, Voksenhabiliteringen, UNN Tromsø 

Jasmina Majkic-Tajsic,avd.overlege/pediater ved avd. for barnehab. UNN 

Valeria Marton,overlege/genetiker ved avd. for medisinsk genetikk, UNN

Karolina Palinauskaite, overlege/psykiater ved Psykoseteamet, Nordlandssykehuset  

Eva Stensland,overlege/nevrolog i Habiliteringsseksjonen, UNN

Bouke Strikwerda, overlege/psykiater i Habiliteringsseksjonen, UNN

Claus Stærker, overlege/psykiater i Hab.avd. ved Helgelandssykehuset Mosjøen  

Harald Gunnar Sunde, overlege/allmennlege på Finnmarkssykehuset  

Silje Tessem, overlege/øyelege i Habiliteringsseksjonen, UNN

Bente Ødegaard, overlege/pediater ved avd.for barnehab., Nordlandssykehuset

Målsetting og oppgaver 


Overordnet målsetting: Å bidra til et bedre helsetilbud på spesialisthelsetjenestenivå for mennesker med utviklingshemming og autismespekterlidelser.                                                                          

Virkemidler: Bedre den medisinske kompetansen innen habilitering i Nord-Norge og å bidra til å utvikle et likt helsetjenestetilbud for brukerne av habiliteringstjenesten.


Oppgaver:

 • Kompetanseheving
  • Innad i habiliteringstjenesten
  • Overfor fastleger som kursholdere, forelesere, o.a.
  • Holde seg oppdatert på aktuell forskning 
 • Utvikle felles prosedyrer og rutiner
  • For utredning mv.
  • Utvikle legerollen i habilitering 
 • Bedre samarbeidet innad i spesialisthelsetjenesten.
  • Utarbeide rutiner for samhandling med psykisk helsevern, genetiske avdelinger, oa
  • Bidra til rekruttering til fagfeltet 
 • Rådgivende instans for habiliteringsenhetene, helseforetakene og de regionale helsemyndigheter
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.