Et nettverk for lederne av de ulike habiliteringstjenestene i Nord-Norge.

Regionalt ledernettverk i habilitering (RNH)

Mandat

Regionalt nettverk for habilitering (RNH) skal bidra til koordinering, kompetanseheving og fagutvikling. Det regionale nettverket skal bidra til å utvikle fellesskap og samarbeid på en måte som sikrer utvikling av tjenester innen habilitering på spesialisthelsetjenestenivå. I tillegg skal det sikres at tjenestene har en høy faglig kvalitet og er tilgjengelig uavhengig av geografi og bosted.

- Bidra til informasjon og samarbeid mellom tjenestene
- Bidra til å sikre lik rapporteringspraksis
- Være en pådriver ift. faglig utvikling – i samarbeid med de ulike fagnettverkene
- De regional fagnettverkene rapporterer årlig sin virksomhet til RNH
- Initiere/oppnevne programkomite for den årlige regional habiliteringskonferansen
- Ta opp aktuelle saker som tjenestene ønsker å drøfte

Medlemmer

perwilhelmsen.jpg
Per Wilhelmsen, seksjonsleder Habiliteringsseksjonen, Universitetssykehuset Nord-Norge (leder av nettverket)
e-post: per.vilhelm.wilhelmsen@unn.no

De øvrige medlemmene er:

Hilde Lund, enhetsleder Barnehabiliteringen, Finnmarkssykehuset Hammerfest
e-post: hilde.lund@finnmarkssykehuset.no

Hilde Margrete Kristiansen, enhetsleder Voksenhabiliteringen. Finnmarkssykehuset Kirkenes
e-post: hilde.margrethe.kristiansen@finnmarkssykehuset.no

Oddmar Ole Steinsvik, avdelingsleder Barnehabiliteringen Tromsø - Universitetssykehuset Nord-Norge
e-post: oddmar.ole.steinsvik@unn.no

Vanja Rottem, enhetsleder Hab.enhet Narvik - Universitetssykehuset Nord-Norge
e-post: vanja.rottem@unn.no

Grethe Nicolaysen, enhetsleder Hab.enhet Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge
e-post: grethe.nicolaysen@unn.no

Beate Johansen, enhetsleder, Hab.tjenesten i Lofoten - Nordlandssykehuset
e-post: beate.johansen@nlsh.no

Sonja Stavem, enhetsleder Hab.tjenesten i Vesterålen- Nordlandssykehuset
e-post: sonja.stavem@nlsh.no

Britt Karin Bakkefjell, enhetsleder Voksenhabiliteringen, Nordlandssykehuset Bodø
e-post: britt.karin.bakkefjell@nordlandssykehuset.no

Vigdis Aasen Grubstad, enhetsleder Barnehabilitering - Nordlandssykehuset Bodø
e-post: vigdis.aasen.grubstad@nordlandssykehuset.no

Tone Johnsen, avdelingsleder Fysmed/rehab/KSF. Nordlandssykehuset
e-post tone.johnsen@nordlandssykehuset.no

Kristin Moldjord, enhetsleder Autismeteamet - Nordlandssykehuset
e-post: kristin.moldjord@nordlandssykehuset.no

Sune Mikael Meisler, vernepleier, Psykiatrisk Innsatsteam (PIT) - Nordlandssykehuset
e-post: sune.mikael.meisler@nordlandssykehuset.no

Marita Kristiansen, konst. avdelingsleder - PSYK/HAB - Helgelandssykehuset
e-post: marita.kristiansen@helgelandssykehuset.no

Ragnhild Gundersen, teamsjef - Valnesfjord Helsesportsenter
e-post: Ragnhild.Gundersen@vhss.no

Fant du det du lette etter?