Regionalt ledernettverk i habilitering (RNH)

Et nettverk for lederne av de ulike habiliteringstjenestene i Nord-Norge.

Mandat

Regionalt nettverk for habilitering (RNH) skal bidra til koordinering, kompetanseheving og fagutvikling. Det regionale nettverket skal bidra til å utvikle fellesskap og samarbeid på en måte som sikrer utvikling av tjenester innen habilitering på spesialisthelsetjenestenivå. I tillegg skal det sikres at tjenestene har en høy faglig kvalitet og er tilgjengelig uavhengig av geografi og bosted.

- Bidra til informasjon og samarbeid mellom tjenestene
- Bidra til å sikre lik rapporteringspraksis
- Være en pådriver ift. faglig utvikling – i samarbeid med de ulike fagnettverkene
- De regional fagnettverkene rapporterer årlig sin virksomhet til RNH
- Initiere/oppnevne programkomite for den årlige regional habiliteringskonferansen
- Ta opp aktuelle saker som tjenestene ønsker å drøfte

Medlemmer

perwilhelmsen.jpg
Per Wilhelmsen, avdelingsleder - Universitetssykehuset Nord-Norge (leder av nettverket)
tel: 90 97 16 87, e-post: per.vilhelm.wilhelmsen@unn.no

De øvrige medlemmene er:


Hilde Lund, enhetsleder - Finnmarkssykehuset
tel: 78 42 16 29, e-post: hilde.lund@finnmarkssykehuset.no

Hilde Margrete Kristiansen, enhetsleder - Finnmarkssykehuset
tel: 78 97 31 34, e-post: hilde.margrethe.kristiansen@finnmarkssykehuset.no

Oddmar Ole Steinsvik, avdelingsleder, Barnehabiliteringen Tromsø - Universitetssykehuset
tel: 77 75 59 70. e-post: oddmar.ole.steinsvik@unn.no

Ulla-Maija Ahokas, seksjonsleder - Universitetssykehuset Nord-Norge
tel: 77 75 41 94, e-post: ulla-maija.ahokas@unn.no

Vanja Rottem, enhetsleder - Universitetssykehuset Nord-Norge
tel: 76 96 82 60, e-post: vanja.rottem@unn.no

Grethe Nicolaysen, enhetsleder HAVO/HABU Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge
tel: 77 01 56 55, e-post: grethe.nicolaysen@unn.no

Beate Johansen, enhetsleder - Nordlandssykehuset
tel: 76 06 02 73, e-post: beate.johansen@nlsh.no

Britt Karin Bakkefjell, enhetsleder HAVO, Nordlandssykehuset Bodø
tel: 75 57 05 28, e-post: britt.karin.bakkefjell@nordlandssykehuset.no

Sonja Stavem, enhetsleder - Nordlandssykehuset
tel: 75 42 50 44, e-post: sonja.stavem@nlsh.no

Tone Johnsen, avdelingsleder Fysmed/rehab. Nordlandssykehuset
tel: 75 57 10 72,l e-post tone.johnsen@nordlandssykehuset.no

Tove Lise Svendsen, seksjonsleder - Nordlandssykehuset
tel: 75 53 44 81, e-post: tove.lise.svendsen@nlsh.no

Sven Olav Vea, seksjonsleder - Nordlandssykehuset
tel: 75 50 19 24, e-post: sven.olav.vea@nlsh.no

Per Anders Johansen, enhetsleder - Nordlandssykehuset
tel: 75 69 30 09, e-post: per.anders.johansen@nlsh.no

Anikken Olsen Aaseng, avdelingsleder - Helgelandssykehuset
tel: 75 12 51 00, e-post: anikken.gerding@helgelandssykehuset.no

Ragnhild Gundersen, teamsjef - Valnesfjord Helsesportsenter
tel: 75 60 25 81, e-post: Ragnhild.Gundersen@vhss.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.