Rehabilitering fagråd

Fagråd for rehabilitering skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art med relevans for rehabilitering, både innad og på tvers av foretaksgrensene.

Fagrådet er utnevnt for perioden 2016–2019.

Viktige oppgaver for fagrådet er blant annet å bidra til oppfølging av tiltak i vedtatt regional handlingsplan for rehabilitering, og til videre utvikling av samhandlingsreformen. For øvrig gjelder de generelle krav til fagrådene i Helse Nord:

  • gi råd om faglige og strategiske veivalg i tjenesten
  • selv sette relevante saker på dagsorden, og behandle saker på bestilling fra fagavdelingen i Helse Nord RHF
  • ​utrede saker som har interesse for alle helseforetakene og på forespørsel fra enkelte HF

Medlemmer

Christoph Schäfer, leder for fagrådet
seksjonsleder ved FRM T/N, Universitetssykehuset Nord-Norge
tel: 77 62 63 16
christoph.schafer@unn.no

Michael Strehle (Sekretær for fagrådet)
Rådgiver somatikk og laboratoriefag, Helse Nord RHF
johannes.michael.strehle@helse-nord.no

Knut Glasø
Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Asbjørn Larsen, representant for regionalt brukerutvalg (RBU) 

Beate Johansen, enhetsleder ved Hode- og bevegelsesklinikken, Nordlandssykehuset

Frank Hüttopol
Nordlandssykehuset

Are Dragland, enhetsleder ved ambulant rehabiliteringsteam, Finnmarkssykehuset 
are.dragland@finnmarkssykehuset.no

Kari Holthe, avdelingsleder for Rehabiliteringsavdelingen UNN 
Sverre Rasch, virksomhetsleder for Rehabiliteringsavdelingen, Bodø kommune 

Stine Jakobsson Strømsø, direktør, LHL-klinikkene Skibotn

Gaute Jensen
Valnesfjord helsesportsenter
gaute.jensen@vhss.no

Møtereferater 

20170330 Møtereferat fagråd rehabilitering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Rehabilitering fagråd/20170330 Møtereferat fagråd rehabilitering.pdf20170330 Møtereferat fagråd rehabilitering.pdfpdf58412
20171217 Møtereferat med presentasjoner fagråd rehabilitering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Rehabilitering fagråd/20171217 Møtereferat med presentasjoner fagråd rehabilitering.pdf20171217 Møtereferat med presentasjoner fagråd rehabilitering.pdfpdf1683114
20181118 Møtereferat fagråd rehabilitering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Rehabilitering fagråd/20181118 Møtereferat fagråd rehabilitering.pdf20181118 Møtereferat fagråd rehabilitering.pdfpdf290623


 

​Hva er et fagråd? (mandat)


Fant du det du lette etter?