Rehabilitering fagråd

Fagråd for rehabilitering skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art med relevans for rehabilitering, både innad og på tvers av foretaksgrensene.

Fagrådet er utnevnt for perioden 2016–2019.

Viktige oppgaver for fagrådet er blant annet å bidra til oppfølging av tiltak i vedtatt regional handlingsplan for rehabilitering, og til videre utvikling av samhandlingsreformen. For øvrig gjelder de generelle krav til fagrådene i Helse Nord:

  • gi råd om faglige og strategiske veivalg i tjenesten
  • selv sette relevante saker på dagsorden, og behandle saker på bestilling fra fagavdelingen i Helse Nord RHF
  • ​utrede saker som har interesse for alle helseforetakene og på forespørsel fra enkelte HF

Medlemmer

Christoph Schäfer, leder for fagrådet

seksjonsleder ved FRM T/N, Universitetssykehuset Nord-Norge tel: 77 62 63 16, e-post: christoph.schafer@unn.no

Raymond Dokmo (Sekretær for fagrådet)
Medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF
raymond.dokmo@helse-nord.no

Ann Merete Brevik, områdesjef for medisinsk avdeling, Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Asbjørn Larsen, representant for regionalt brukerutvalg (RBU) tel: 452 68 495, e-post: asbjorn.larsen@rio.no

Anne Lise Michalsen, enhetsleder ved Hode - og bevegelsesklinikken tel: 75 57 03 75, e-post: anne-lise.michalsen@nordlandssykehuset.no

Beate Johansen, enhetsleder ved Hode- og bevegelsesklinikken, Nordlandssykehuset tel: 76 06 02 73, e-post: beate.johansen@nordlandssykehuset.no​

Berit Malmo, enhetsleder ved ambulant rehabiliteringsteam, Finnmarkssykehuset tel: 78 97 31 90, e-post: berit.malmo@finnmarkssykehuset.noKari Holthe, avdelingsleder for Rehabiliteringsavdelingen UNN tel: 77 62 79 19, e-post: kari.holthe@unn.no

Sverre Rasch, virksomhetsleder for Rehabiliteringsavdelingen, Bodø kommune tel: 75 55 43 65, e-post: sverre.rasch@bodo.kommune.no

Stine Jakobsson Strømsø, direktør, LHL-klinikkene Skibotn tel: 916 39 041, e-post: stine.jakobsson.stromso@lhl.no​

Hanne Jakobsen
Valnesfjord helsesportsenter
hanne.jakobsen@vhss.no

Møtereferater 

20170330 Møtereferat fagråd rehabilitering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Rehabilitering fagråd/20170330 Møtereferat fagråd rehabilitering.pdf20170330 Møtereferat fagråd rehabilitering.pdfFelles mandat


Fagråd i Helse Nord har felles mandat​​.​