Foreslå styremedlemmer

Har du forslag til en kandidat som kan egne seg til å sitte i styret i et helseforetak? Alle som ønsker kan foreslå styrekandidater. Fristen er 6. januar 2020.

Fra styremøte i Helgelandssykehuset.
Bildet er fra et styremøte i Helgelandssykehuset i september i år.

​Våren 2020 skal det velges nye styrer i helseforetakene i Helse Nord:

  • Finnmarkssykehuset
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Nordlandssykehuset
  • Helgelandssykehuset
  • Sykehusapotek Nord
Styrene består av eieroppnevnte medlemmer og ansattevalgte medlemmer. Det er styret i Helse Nord RHF som velger de eieroppnevnte styremedlemmene. Eieroppnevnte representanter kan ikke være ansatt i et av våre helseforetak. Ansatte i helseforetakene velger ansattevalgte styremedlemmer - av og blant de ansatte i eget helseforetak.

Styrenes kompetanse

Styret i helseforetak må settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de oppgaver styret har og de utfordringen helseforetaket står ovenfor. Styrene i helseforetakene består både av ansattevalgte (inntil en tredel) og eiervalgte styremedlemmer.

Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av felleskapet. Det er viktig at styremedlemmene i helseforetakene har en kompetanse som reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står ovenfor. Styrene må ha et nødvendig hehetsperspektiv på de oppgaver som skal løses.

Styremedlemmer skal ikke representere politiske organisasjoner, geografiske områder eller andre interessegrupper.

Send inn forslag

Forslag til kandidater skal inne holde: navn, mobiltelefonnummer og e-postadresse. Forslag sendes på e-post til Helse Nord RHF: postmottak@helse-nord.no. Fristen er 6. januar 2020.

Prosessen videre

Styret i Helse Nord RHF har oppnevt et underutvalg for valg av styrer i helseforetakene. Underutvalget vil starte arbeidet over nyåret, og styret i Helse Nord RHF vil velge nye styrer våren 2020.

Eventuelle spørsmål kan også sendes på e-postadressen til Helse Nord RHF, skrevet ovenfor.

Tilleggsopplysning:
Det skal ikke velges nytt styre i Helse Nord IKT. Dette ble nylig valgt for perioden høsten 2019 til våren 2022.