Foreslå styremedlemmer

Helse Nord RHF har etterspurt forslag til kandidater som kan egne seg til å sitte i styret i et helseforetak. Alle som ønsker kunne foreslå styrekandidater. Fristen var 5. januar 2022.

Styremøte i Finnmarkssykehuset 28. september 2021
Illustrasjonsfoto: Styremøte i Finnmarkssykehuset 28. september 2021.

​Våren 2022 skal det velges nye styrer i helseforetakene i Helse Nord:

 • Finnmarkssykehuset
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Nordlandssykehuset
 • Helgelandssykehuset
 • Sykehusapotek Nord
 • Helse Nord IKT
Styrene består av eieroppnevnte medlemmer og ansattevalgte medlemmer. Det er styret i Helse Nord RHF som velger de eieroppnevnte styremedlemmene, og det er forslag på eieroppnevnte styremedlemmer vi etterspør. Eieroppnevnte representanter kan ikke være ansatt i et av våre helseforetak. 

Ansatte i helseforetakene velger selv ansattevalgte styremedlemmer - av og blant de ansatte i eget helseforetak.​

Styrenes kompetanse

Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av felleskapet. Det er viktig at styremedlemmene i helseforetakene har en kompetanse som reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står ovenfor. Styrene må ha et nødvendig hehetsperspektiv på de oppgaver som skal løses.

Styremedlemmer skal ikke representere politiske organisasjoner, geografiske områder eller andre interessegrupper.

Innhold i forslag

Forslag til styrekandidater ble sendt inn med følgende opplysninger om kandidaten:

 • navn
 • kjønn
 • mobilnummer
 • e-postadresse
 • bostedskommune
 • arbeidssted/stilling
 • kort bakgrunn og begrunnelse
Prosessen videre
Styret i Helse Nord RHF har oppnevt et underutvalg for valg av styrer i helseforetakene. Underutvalget vil starte arbeidet over nyåret, og styret i Helse Nord RHF vil velge nye styrer våren 2022.

Eventuelle spørsmål kan sendes på e-post til postmottak@helse-nord.no.