Trening nuller ikke ut høy BMI

Nye resultater fra Tromsøundersøkelsen viser at overvekt og fedme øker faren for hjerteinfarkt dramatisk – sammenlignet med inaktivitet.


Colourbox.com
Et munnhell sier at det er bedre å være en sprek tjukkas enn en slank sofagris. Trening gir mange gunstige helseeffekter – også for hjertet. Men forskningen viser at den folkelige oppfatningen er feil når det gjelder hjerteinfarkt. En aktiv person med fedme har 154 prosent større sjanse for å dø av hjerteinfarkt – sammenlignet med en inaktiv normalvektig person.

Førsteamanuensis Bente Morseth ved Idrettshøgskolen ved UiT, sitter i forskningsgruppen som har studert tallene. Hun synes tallene er oppsiktsvekkende. 

Lite forskning på temaet
– Tidligere internasjonal forskning har vist at trening er en viktig faktor for å beskytte seg mot hjertelidelser. At man kan redusere risikoen for hjerteinfarkt med 20 – 30 prosent med en mer aktiv livsstil. Det har oppstått en slags forståelse av at trening nærmest kan nulle ut høy BMI. Det er feil ifølge våre tall. Mange overvektige er friske og aktive en stund, men det kan endre seg brått med den forhøyede risikoen overvekt medfører.

Morseth viser til at det har vært forsket lite på sammenhengen mellom hjerteinfarkt og overvekt tidligere.

– De tidligere internasjonale studiene har sett på de gunstige effektene av vektreduksjon og økt fysisk aktivitet på hjerte- og karsykdom og død. Ikke kun på hjerteinfarkt. Dessuten har deltakerne i studiene ofte tilhørt spesielle grupper som for eksempel leger og ofte bare representert et kjønn.