Nøkkeltall

Helse Nord RHF skal sørge for å spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Til sammen rundt en halv million nordmenn. 


Colourbox.com
  • 9 % av innbyggerne i Norge (483 632 innbyggere pr 2020)
  • 45 % av landarealet inkl. Svalbard

  • Seks helseforetak
  • 18 000 ansatte (2019)
  • 14 000 årsverk (2019)

  • 17,7 mrd. kr i omsetning (2019)
  • 397 mil. kr til forskning (2019)
  • 1,6 milliarder i investeringskostnader (2019)
  • 742 millioner på pasientreiser (2019)

Fant du det du lette etter?