Seksjon for forskning og innovasjon

Seksjonen er en del av helsefagavdelingen og har ansvaret for å følge opp Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi. Seksjonen forvalter også regionale midler til forskning og innovasjon, samt har ansvar for å lede samarbeidsorganet mellom universitetene og helseforetakene (USAM).

Tove Klæboe Nilsen,fungerende forskningsdirektør​ 


Forskning og innovasjon i Helse Nord


Ansatte i seksjonen


Lindstrøm, Kristinahttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/lindstrom-kristinaLindstrøm, Kristina
Nilsen, Tove Klæboehttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/nilsen-tove-kleboeNilsen, Tove Klæboe
Pettersen, Sturehttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/pettersen-sturePettersen, StureSeksjonens arbeidsoppgaver

  • Samarbeider med universitetene i Nord-Norge innen helseforskning og innovasjon

  • Koordinering av Helse Nords forsknings- og innovasjonsmidler; strategiske satsinger og årlig utlysning 

  • Legge til rette for forskning og innovasjon i helseforetakene

  • Strategisk samarbeid med andre aktører innen forskning og innovasjon: andre regionale helseforetak, universiteter, Forskningsrådet med flere

Fant du det du lette etter?