Om SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)  jobber med å synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenesten. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester uansett hvor pasientene bor.

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er en selvstendig enhet i Helse Nord RHF. 

SKDE har et regionalt oppdrag med formål å bidra til kvalitetsforbedring av pasientbehandlingen i Helse Nord gjennom å bidra til kunnskap om kvalitet og forbruk i spesialisthelsetjenesten. 

SKDE har i tillegg to nasjonale oppdrag. Det ene oppdraget er å utvikle Helseatlas som beskriver variasjon i forbruk av helsetjenester, og det andre oppdraget er å være Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. 

Vi er en tverrfaglig organisasjon med 26 ansatte. SKDE har kontorer på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

SKDE er delt inn i to avdelinger


Analyseseksjonen

Analyseseksjonen har to oppdrag: 1. Regionalt oppdrag med formål å bidra til relevant styringsinformasjon om spesialisthelsetjenesten på alle nivåer i Helse Nord og 2. Nasjonalt oppdrag med formål å utvikle nasjonalt Helseatlas 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.