Om SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)  jobber med å synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenesten. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor.

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er en selvstendig enhet i Helse Nord RHF. 

SKDEs oppdrag er å bidra til kvalitetsforbedring i helsetjenesten gjennom å gi økt kunnskap om behandlingskvalitet og forbruk i spesialisthelsetjenesten. 

SKDE er et unikt sammensatt kompetansemiljø som blant annet består av spesialrådgivere, klinikere, analytikere og forskere. Våre ansatte utfører analyser på ulike nivåer i spesialisthelsetjenesten både tilknyttet Helse Nord RHF og nasjonalt. Vi har funksjon som rådgivende organ for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og lager Helseatlas som gir nasjonale oversikter over geografiske forskjeller i bruk av spesialisthelsetjenester. Vi har også flere pågående forskningsprosjekter.

​SKDE er en tverrfaglig organisasjon med 32 ansatte, og har våre kontorer i 3. ​etasje i SIVA-bygget i Forskningsparken i Tromsø. 


SKDE består av stab og tre seksjoner med litt ulike arbeidsområder:


Analyseseksjonen

Gjennom analyser bidrar analyseseksjonen med relevant styringsinformasjon om ulike nivåer av spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. I tillegg har seksjonen ansvar for nasjonalt helseatlas som gir oversikt over forbruk av ulike helsetjenester i Norge.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.


Forskningsseksjonen

Seksjonen ble opprettet i 2021 og er et ledd i SKDEs økte satsing på pasientnær helsetjenesteforskning.​


Ansatte ved forskningsseksjonen​​

Fant du det du lette etter?