Om SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)  jobber med å synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenesten. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor.

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er en selvstendig enhet i Helse Nord RHF. 

SKDEs oppdrag er å bidra til kvalitetsforbedring i helsetjenesten gjennom å gi økt kunnskap om behandlingskvalitet og forbruk i spesialisthelsetjenesten. 

SKDE er et unikt sammensatt kompetansemiljø som blant annet består av spesialrådgivere, klinikere, analytikere og forskere. Våre ansatte utfører analyser på ulike nivåer i spesialisthelsetjenesten både tilknyttet Helse Nord RHF og nasjonalt. Vi har funksjon som rådgivende organ for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og lager Helseatlas som gir nasjonale oversikter over geografiske forskjeller i bruk av spesialisthelsetjenester. Vi har også flere pågående forskningsprosjekter.

SKDE er en tverrfaglig organisasjon med 27 ansatte, og har våre kontorer i 3.etasje i SIVA-bygget i Forskningsparken i Tromsø. 

SKDE består av stab, forskere og to seksjoner med litt ulike arbeidsområder:


Analyseseksjonen

Gjennom analyser bidrar analyseseksjonen med relevant styringsinformasjon om ulike nivåer av spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. I tillegg har seksjonen ansvar for nasjonalt helseatlas som gir oversikt over forbruk av ulike helsetjenester i Norge.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.