Regional pasientsikkerthetskonferanse 2021

Sett av datoen 17. februar! Da går den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Helse Nord av stabelen. Årets konferanse blir digital. Meld deg på nå!
Dr. Alyson Walker

Hvordan skal vi bygge en robust og motstandsdyktig organisasjon som står støtt også under langvarige kriser? Dr. Alyson Walker fra Glasgow, Skottland er en av våre dyktige foredragsholdere.

Program


Onsdag 17. februar 2021

08.15 - 08.25

Velkommen

08.25 - 09.05

Har pandemien fått frem det beste i helsevesenet?
Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet

09.05 - 09.45 

Resilience in healthcare – just another «moteord»? Erfaringer fra Skottland
Dr. Alyson Walker, overlege i barneanestesi ved Royal Hospital for Children, Glasgow, Skotland

Marianne Nordhov, konst. avdelingsleder/overlege ved Barne og ungdomsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge

09.45 - 10.00 

Pause

10.00 - 10.40

28 dager fra ulike perspektiv
Mette Bergsjø og Torbjørn Skogstad, pasient og pårørende
Helga Bentzen og Knut Dybwik, intensivsykepleiere ved Nordlandssykehuset

Jørn Resvoll, kommunikasjonsrådgiver ved Universitetssykehuset Nord-Norge (intervjuer)

10.40 - 10:45

Ti råd til helsepersonell
Kortfilm fra ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset

10.45 - 11.25

Atalanta - Valencia 4-1. To be continued… Erfaringer fra dødens by, Bergamo, Italia
Håvard Jansen, sykepleier og ambulansefagarbeider ved Nordlandssykehuset
Solveig Thuv Skog, overlege i anestesi, UNN

Jørn Resvoll, kommunikasjonsrådgiver ved Universitetssykehuset Nord-Norge (intervjuer)

11.25 - 11.55

Lunsj

11.55 - 12.55

Quality improvement: Twelve months of transformation. An interactive session 
Helen Bevan, Chief Transformation Officer

Benedikte Dyrhaug Stoknes, kvalitetsleder kirurgisk klinikk, Nordlandssykehuset (intervjuer)

12.55 - 13.00

Smooth overgang - slik får vi det til!
Kortfilm fra ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset

13.00 - 13.40

Likeverdige møter med samiske pasienter
Amund Peder Teigmo, klinikksjef, Sámi klinihkka

13.40 - 13.55 

Pause

13.55 - 15.10

Forbedringsprosjekter fra hele regionen

15.10 - 15.20

Pause

15.20 - 15.35

Årets kollega 2020
Anita Mentzoni Einarsen, HR-sjef i Helse Nord RHF

15.35 - 15.50

Takk for i dag
Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF

Våre foredragsholdere

Espen Rostrup Nakstad

Har pandemien fått frem det beste i helsevesenet? Espen Rostrup Nakstad er førstemann ut på årets pasientsikkerhetskonferanse. 

Espen Rostrup Nakstad

Espen Rostrup Nakstad ble av Aftenposten i vår omtalt som «han som har klart kunststykket å bli en høyt elsket byråkrat».  Legen, juristen og forfatteren har hatt en fremtredende rolle som assisterende helsedirektør under koronapandemien. På pasientsikkerhetskonferansen vil han dele av sine erfaringer fra dette arbeidet. Hvordan har det vært å motivere til høy og langvarig beredskap? Hvordan har pandemien fått frem det beste i helsevesenet? Og ikke minst: Hva har pandemien lært oss så langt om pasientsikkerhet? 

Dr. Alyson Walker

Dr. Alyson Walker

Hvordan skal vi bygge en robust og motstandsdyktig organisasjon som står støtt også under langvarige kriser? Dr. Alyson Walker arbeider til daglig som anestesilege ved barneavdelingen til Royal Hospital for Children i Glasgow, Skottland. Sammen med sine kolleger har hun oppnådd svært gode resultater innen forbedringsarbeid. Dr. Walker underviser også ved Scottish Quality and Safety Fellowship, det anerkjente skotske utdanningsprogrammet som også mange leger og sykepleiere i Helse Nord har gjennomført. Hun er brennende opptatt av kultur, arbeidsglede og å lære av det som går godt. 

Mette Bergsjø og Torbjørn Skogstad

Mette Bergsjø og Torbjørn Skogstad

Sjette mars i år fikk Mette Bergsjø fra Svolvær feber og vondt i halsen. Tretten dager senere lå hun i kunstig koma med positiv koronatest og særdeles dårlige prognoser. Mette ble liggende i respirator på Nordlandssykehuset i 28 dager. Hjemme i Lofoten satt mannen Torbjørn Skogstad og ventet på daglige oppdateringer fra sykehuset. Han fikk ikke møte kona før ti dager etter at hun våknet opp fra koma. Under pasientsikkerhetskonferansen deler Mette og Torbjørn sin historie som pasient og pårørende. Sammen med seg har de intensivsykepleiere Helga Bentzen og Knut Dybwik, to av dem som fulgte henne tett under behandlingsforløpet på Nordlandssykehuset. 


Helga Bentzen og Knut Dybwik

Helga Bentzen

Helga Bentzen og Knut Dybwik jobber som intensivsykepleiere ved Nordlandssykehuset og er to av dem som fulgte Mette Bergsjø tett under behandlingsforløpet. De hadde også nær kontakt med mannen hennes Torbjørn. Hvordan har det vært å være intensivsykepleier under pandemien? Bentzen skriver nå på en masteroppgave om dette temaet. På pasientsikkerhetskonferansen deler de av sine erfaringer. 

Håvard Jansen og Solveig Thuv Skog

Håvard Jansen

Solveig Skog Thuv

Håvard Jansen er utdannet sykepleier og paramedic og jobber ved ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset. Solveig Skog Thuv er overlege i anestesi ved UNN. Hun er også medisinsk leder og flylege ved ambulanseflybasen i Tromsø. 

De to var en del av et team på 16 sykepleiere og leger som reiste med det norske innsatsteamet - Emergency Medical Team (EMT) til Nord-Italia sammen med et team ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hvordan var det å jobbe på sykehus i Bergamo, det som ble omtalt som «dødens by» da koronapandemien raste på sitt verste i vår. Hva lærte de og hvilke erfaringer tok de med seg hjem? 

Dr. Helen Bevan

Dr. Helen Bevan

For å lykkes med forbedring i større organisasjoner må man tørre å tenke utenfor boksen. Dette skal Dr. Helen Bevan fortelle oss mer om. Hun har jobbet med forbedring i de nasjonale helsemyndighetene i England i 25 år. Hun og hennes team i the Horizon er en av de største influenserne innenfor helsevesenet globalt.

Amund Peder Teigmo

Amund Peder Teigmo

Amund Peder Teigmo er spesialist i allmennmedisin og klinikksjef ved Sámi klinihkka i Karasjok. Sámi klinihkka ble formelt åpnet i januar 2020 og samler spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til den samiske befolkningen. Teigmo er brennende opptatt av samiske pasienters møte med helsevesenet og hva vi kan gjøre for å skape likeverdige pasientmøter. 

Påmelding

Påmelding til Helse Nords regionale pasientsikkerhetskonferanse 2021

Faglig merittering / godkjenning

Helse Nords regionale pasientsikkerhetskonferanse 2021 har søkt og fått følgende faglige meritteringer / faglige godkjenninger hos de største fagforbundene:

Norsk fysioterapeutforbund

Kurset er godkjent med sju timer. Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

Norsk sykepleierforbund

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt sju timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Godkjenningen gjelder for to år dersom det benyttes foredragsholdere med tilsvarende kompetanse, og at kursprogrammet beholder tilsvarende faglig innhold. 

Norsk legeforening

Den norske legeforening godkjenner konferansen for alle spesialiteter med sju timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Men dette gjelder kun for leger som er i gammel ordning for LIS- utdanning, mens de som er i ny ordning ikke får dette tellende ettersom ny ordning ikke har kurs, men læringsmål som skal oppnås.

Norsk psykologforening

Godkjennes som sju timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister. Godkjenningen forutsetter at arrangør har kontroll på deltagernes digitale tilstedeværelse og kan utstede deltagerbevis på grunnlag av det.

Norges Farmaceutiske Forening

Arrangementet er godkjent for 5 FEVU-poeng. Poengene kan registreres i etterkant av arrangementet ved at deltagerne logger seg inn på Min Side (farmaceutene.no)  


Årets kollega

Under konferansen deler vi ut prisen for Årets kollega i 2020 i Helse Nord.

 


Fant du det du lette etter?