Regional pasientsikkerthetskonferanse 2021

Sett av datoen 17. februar! Da går den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Helse Nord av stabelen. Årets konferanse blir digital. Hele programmet lanseres og påmeldingen åpner 16. november. 

Program

Endelig program kommer 16. november, men følgende foredrageholdere er allerede klare: 

Espen Rostrup Nakstad

Espen Rostrup Nakstad

Legen, juristen og forfatteren har hatt en fremtredende rolle som assisterende helsedirektør under koronapandemien. Han vil blant annet snakke om hvordan det har vært å motivere til høy og langvarig beredskap, hvordan pandemien har fått frem det beste i helsevesenet, samt hva med pandemien har fått fram det beste i helsevesenet i Norge, hva har pandemien lært oss så langt, om noe, om pasientsikkerhet og behov for pasientsikkerhetstiltak og hvilke lærings-/forbedringspunkter blir viktig framover i pandemiarbeidet.

Solveig Thuv Skog og Håvard Jansen

Solveig Thuv Skog Håvard Jansen

Håvard er sykepleier i ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset og Solveig Skog Thuv overlege i anestesi ved UNN. De var en del av et team på 16 sykepleiere og leger som reiste til Lombardia i Nord-Italia sammen med et team ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

De skal fortelle om deres opplevelse i et land som var hardt rammet av korona-viruset og i en situasjon som var svært krevende. Hva lærte de av opplevelsen og hvilke verdifulle erfaringer tok de med seg hjem til Norge? (Foto: Arild Ødegaard, DSB)

Dr. Helen Bevan

Dr. Helen Bevan

For å lykkes med forbedring i større organisasjoner må man tørre å tenke utenfor boksen. Dette skal Dr. Helen Bevan fortelle oss mer om. Hun har jobbet med forbedring i NHS i England i 25 år. Hun og hennes team i the Horizon er en av de største influenserne innenfor helsevesenet globalt. 

Påmelding

Påmeldingen åpner på denne siden 16. november 2020.

Årets kollega

Under konferansen deler vi ut prisen for Årets kollega i 2020 i Helse Nord.

Fant du det du lette etter?