Nyre fagråd

Fagråd for nyre skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.


Leder

Runa And​reassen, lege, medisinsk avdeling, Helgelandssykehuset Sandnessjøen, runa.marie.andreassen@helgelandssykehuset.no​

Sekretær

Siw Skår, rådgiver, sekretær i fagrådet, fagavdelingen, Helse Nord RHF, kontaktinformasjon​

Medlemmer

  • Inger Bersås, sykepleier, Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset
  • Viera Stubnova, lege, Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset
  • Marita Bjerkås, sykepleier, medisinsk klinikk, UNN Tromsø
  • Ulla Dorte Mathisen, lege, medisinsk klinikk, UNN Tromsø
  • Randolf Inge Hardersen, lege, medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø
  • Sissel Eilertsen Klæth, sykepleier, medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø
  • Hanne Ness Eidsvik, virksomhetsleder, DMS Midt-Troms, Lenvik kommune
  • Per Nordnes, bruker, LNT Nordland


Fant du det du lette etter?