Intensiv gangtrening, voksne

Tilbud til pasienter med nevrologiske sykdommer og manglende eller nedsatt gangfunksjon.  

Dette gjelder brukere med hjerneslag med hemiplegi, inkomplette ryggmargsskader, cerebral parese (CP) og eventuelt progredierende nevrologisk sykdom i stabil fase.

Mål med tiltaket er å gjenopprette/bedre gang- og stå-funksjon.

  • Generell bedring av motorikk, balanse, styrke og koordinasjon
  • Mestring, øke kunnskap og trygghet i forhold til tilstanden/funksjonsnedsettelsen
  • Sosial mestring

Opphold både for selvhjulpne og hjelpetrengende pasienter. Tilbudet kan gis som dagopphold for pasienter tilhørende Tromsø Kommune.

Tilbud ved våre sykehus

​Helseforetakene (sykehusene) i Helse Nord har ulike rehabiliteringstilbud. Du kan søke etter aktuelle tilbud på helseforetakenes nettsider eller ta kontakt med koordinerende enhet ved helseforetaket.  NB! Ikke alle behandlingstilbud som tilbys ved helseforetaket er beskrevet på nettsidene.

Finnmarks​sykehuset​Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset​​


Tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner

Tilbud i kommunene

Kommunene har også tilbud innen rehabilitering og habilitering.

På nettsidene til de koordinerende enhetene i helseforetakene i Helse Nord finner du mer informasjon og kontaktpersoner i de ulike kommunene. Ta kontakt med dem for en oversikt over tilbudene i din kommune.
Fant du det du lette etter?