DIPS Arena i nord

DIPS Arena i nord

Det grunnleggende journalsystemet som i dag er i bruk ved de elleve sykehusene i Nord-Norge (DIPS Classic) skal fases ut, og gammel plattform skal erstattes med en ny – DIPS Arena.

Neste generasjon pasientjournal – DIPS Arena – består av moduler som i løpet av de neste årene trinnvis skal tas i bruk ved sykehusene i nord. Noe funksjonalitet er allerede tatt i bruk – eksempelvis Pakkeforløp kreft, Pakkeforløp psykisk helse og rus og Selvinnsjekk og betaling (mer info om disse modulene nederst på siden). En større omlegging der forgjengeren DIPS Classic fases ut i hele helseregionen er nært forestående. Helgelandssykehuset er først ut i nord til å ta i bruk det nye journalsystemet.

Grunnleggende oppgaver i første omgang

Innføringen av DIPS Arena ved helseforetakene i regionen er planlagt gjennomført i flere faser. Planen er å starte med grunnleggende funksjonalitet som dekker sykehusenes behov for dokumentasjon og planleggingDenne funksjonaliteten treffer alle journalbrukere og innføres i tur og orden ved alle sykehusene i helseregionen. Deretter tar vi fatt på de neste fasene av innføringen, som blant annet omfatter funksjonalitet tilpasset ulike fagområder – eksempler på dette er operasjonsplanlegging og svangerskapsavbrudd.

Ny navigering og god søkefunksjon

Neste generasjon pasientjournal har et brukergrensesnitt som skiller seg klart fra journalsystemet som spesialisthelsetjenesten bruker i dag. Det nye brukergrensesnittet vil gjøre det enklere for helsepersonell å få oversikt over hva pasientjournalen inneholderDen nye navigeringen i DIPS Arena er blitt veldig godt mottatt av helsepersonell som har bidratt i testing av løsningen. 

I motsetning til journalsystemet som i dag er i bruk ved sykehusene i Nord-Norge (forgjengeren DIPS Classic), gir DIPS Arena helt nye muligheter for å finne igjen relevant informasjon om pasienten gjennom raske søk. I dag må helsepersonell bruke tid på å å lese seg igjennom en rekke enkeltstående og tekstbaserte journalnotater for å finne nødvendig informasjon om pasienten.

Mobile løsninger

Når den grunnleggende funksjonaliteten i DIPS Arena er tatt i bruk av sykehusene i Nord-Norge, vil helsepersonell også få tilgang til deler av funksjonaliteten på nettbrett og smarttelefoner. Planleggingen av dette er allerede godt i gang.


Forandring til det bedre – men krevende innføring i vente

Å bytte ut journalsystemet som i dag er i bruk ved sykehusene i Helse Nord (DIPS Classic) innebærer en forandring til det bedre. Diakonhjemmet sykehus (underlagt Helse Sør-Øst) har nylig tatt i bruk DIPS Arena ved hele sykehuset og bekrefter at overgangen er krevende. Omleggingen i nord medfører at vel 13.000 journalbrukere skal lære seg ny funksjonalitet, og bare dét utgjør en prestasjon i seg selv.

Kontaktpersoner i det regionale prosjektet DIPS Arena i nord

Prosjektleder:

Heidi Johansen

Teamledere:

skillelinje

Funksjonalitet i DIPS Arena som er tatt i bruk ved sykehusene i Nord-Norge:

Aktuelt om innføringen av DIPS Arena i nord

 • 14.10.2019
  DIPS Arena: Planlagt journalinnføring utsatt pga dårlig ytelse

  I november skulle Helgelandssykehuset – som første helseforetak i Nord-Norge – ta i bruk journalsystemet DIPS Arena. Omfattende testing har imidlertid avdekket store utfordringer med ytelsen, og det medfører at dato for innføring må skyves på.

 • 26.09.2019
  Generalprøve for DIPS Arena-opplæring

  Tirsdag 24. september var det duket for generalprøve for den kommende DIPS Arena-opplæringen som skal gjennomføres ved sykehusene i Nord-Norge. På heldagssamlingen i Tromsø viste spente regionale instruktører for første gang frem opplæringsmateriellet.

 • 18.06.2019
  DIPS Arena i nord: Helgelandssykehuset først ut!

  Journalsystemet som er i bruk ved de elleve sykehusene i Nord-Norge skal fases ut og erstattes med DIPS Arena. Helgelandssykehuset hopper først!

 • 05.06.2019
  Bedre forutsigbarhet med pakkeforløp psykisk helse og rus

  Behandlere innen psykisk helse og rus ved Finnmarkssykehuset kunne 27. mai ta i bruk funksjonalitet i DIPS Arena for å følge opp pasienter som skal ivaretas i et såkalt pakkeforløp. Bedre forutsigbarhet for denne pasientgruppen er en av flere fordeler.

 • 21.03.2019
  Fra DIPS Classic til Arena – nå rigges det for innføring

  Bedre verktøy for å følge opp pasienter ved sykehusene i Nord-Norge har lenge vært etterlengtet blant helsepersonell. Nå er vi endelig klar til å ta fatt på utskiftningen av journalsystemet DIPS Classic.

 • 14.01.2019
  Rigger for én journal

  Hvordan gi sykehuspersonell i Nord-Norge bedre forutsetninger for å gjøre en god jobb? Å få på plass en helhetlig pasientjournal som legger til rette for bedre samarbeid om pasienten er ett av flere tiltak.

 • 04.05.2018
  Hva mener fremtidens helsepersonell om fremtidens journalsystemer?

  Fremtidens helsepersonell om fremtidens journalsystemer: Hvor brukervennlig er DIPS Arena?

 • 24.11.2017
  Neste generasjon pasientjournal: DIPS-eksperter på skolebenken

  Som en forsmak på den kommende innføringen av DIPS Arena har Helse Nord FRESK organisert et ”kunnskapsløft” for å gi sentrale medarbeidere en god forståelse av hvordan det nye journalsystemet fungerer.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.