DIPS Arena i nord (foto: Marius Fiskum)

DIPS Arena i nord

DIPS Arena er et moderne og intuitivt journalsystem med gode muligheter for personlig tilpasning av skjermbilder og forbedret funksjonalitet for navigasjon, søk, visning av informasjon og registrering.

DIPS Arena fremstår som et helt nytt system, til tross for at mye av funksjonaliteten også finnes i forgjengeren DIPS Classic. Sterkt forbedrede moduler for planlegging og gjennomføring av operasjon, vedtakshåndtering og bestilling av klinisk kjemi, mikrobiologi og patologi er noen av nyhetene som kommer med det nye journalsystemet.

DIPS Arena er bygd på en moderne plattform der det er enkelt å legge til ny funksjonalitet og samhandle med andre systemer. Helsepersonell vil etterhvert få tilgang til å lese og registrere data i DIPS Arena på nettbrett og smarttelefoner ved pasientens seng. Planlegging og pilotering av dette er godt i gang.

Innføring og overgang fra Classic til Arena

Ved innføringen av DIPS Arena fjernes Classic for brukerne. Unntaket er Behandlingsplan, samt moduler som Medikasjon og Vekstkurve som først kan tas i bruk når hele helseregionen er over på samme løsning. Noen brukere må derfor forholde seg til deler av Classic en stund til, men det legges til rette for uthopp fra Arena til Classic for å gjøre samvirket så sømløst som mulig.

Overgangen fra Classic til Arena vil oppleves som et systembytte for brukerne. For erfarne brukere som har Classic «i fingrene», blir avlæringen av Classic en ekstra utfordring. Innføringen av DIPS Arena utgjør likevel et stort løft for brukerne, pasienter og helseforetakene i nord.

Opplæring og oppstartstøtte

God opplæring og oppfølging av brukerne både før og etter innføring er avgjørende for å lykkes med innføringen hente ut nytteverdiene i DIPS Arena.

Innføringsprosjektene ved sykehusene gjennomfører opplæring for sluttbrukerne bestående av e-læring, kurs, egentrening, o.l. Det hviler et stort ansvar på lederne ved de respektive enhetene for å sikre at de ansatte gis tid til å delta i den opplæringen de trenger. I tillegg må drift og bemanning tilpasses i innføringsperioden, som kommer til å bli krevende.

Brukernes lille hjelper – Arenaportalen

Arenaportalen er prosjektets digitale plattform for støtte- og opplæringsmateriell og er tilgjengelig på intranett og internett. Brukerne kan scanne QR-koden og få Arenaportalen opp på mobilen eller ha den åpen i nettleseren samtidig som de jobber i Arena på PCen. Portalen vil være et svært viktig hjelpemiddel for brukerne etter innføringen.

Detaljer om innføringen i sykehusene vil publiseres på helseforetakenes intranettsider før og under innføringen.

Av: Regional prosjektleder Heidi Johansen
Foto: Marius Fiskum

Fremdriftsplan – viktige milepæler i det regionale prosjektet DIPS Arena i nord

 
Funksjonalitet i DIPS Arena som er tatt i bruk ved sykehusene i Nord-Norge:

Aktuelt om innføringen av DIPS Arena i nord

Fant du det du lette etter?