DIPS Arena i nord

DIPS Arena i nord

Det grunnleggende journalsystemet som i dag er i bruk ved de elleve sykehusene i Nord-Norge (DIPS Classic) skal fases ut, og gammel plattform skal erstattes med en ny – DIPS Arena.

Neste generasjon pasientjournal – DIPS Arena – består av moduler som i løpet av de neste årene trinnvis skal tas i bruk ved sykehusene i nord. Noe funksjonalitet er allerede tatt i bruk – eksempelvis Pakkeforløp kreft, Pakkeforløp psykisk helse og rus og Selvinnsjekk og betaling (mer info om disse modulene nederst på siden). En større omlegging der forgjengeren DIPS Classic fases ut i hele helseregionen er nært forestående. Helgelandssykehuset er først ut i nord til å ta i bruk det nye journalsystemet.

Grunnleggende oppgaver i første omgang

Innføringen av DIPS Arena ved helseforetakene i regionen er planlagt gjennomført i flere faser. Planen er å starte med grunnleggende funksjonalitet som dekker sykehusenes behov for dokumentasjon og planleggingDenne funksjonaliteten treffer alle journalbrukere og innføres i tur og orden ved alle sykehusene i helseregionen. Deretter tar vi fatt på de neste fasene av innføringen, som blant annet omfatter funksjonalitet tilpasset ulike fagområder – eksempler på dette er operasjonsplanlegging og svangerskapsavbrudd.

Ny navigering og god søkefunksjon

Neste generasjon pasientjournal har et brukergrensesnitt som skiller seg klart fra journalsystemet som spesialisthelsetjenesten bruker i dag. Det nye brukergrensesnittet vil gjøre det enklere for helsepersonell å få oversikt over hva pasientjournalen inneholderDen nye navigeringen i DIPS Arena er blitt veldig godt mottatt av helsepersonell som har bidratt i testing av løsningen. 

I motsetning til journalsystemet som i dag er i bruk ved sykehusene i Nord-Norge (forgjengeren DIPS Classic), gir DIPS Arena helt nye muligheter for å finne igjen relevant informasjon om pasienten gjennom raske søk. I dag må helsepersonell bruke tid på å å lese seg igjennom en rekke enkeltstående og tekstbaserte journalnotater for å finne nødvendig informasjon om pasienten.

Mobile løsninger

Når den grunnleggende funksjonaliteten i DIPS Arena er tatt i bruk av sykehusene i Nord-Norge, vil helsepersonell også få tilgang til deler av funksjonaliteten på nettbrett og smarttelefoner. Planleggingen av dette er allerede godt i gang.

Delprosjekter: Operasjonsplanlegging og Behandlingsplan

Fra høsten 2019 inngår følgende to delprosjekter i det regionale prosjektet DIPS Arena i nord:

Forandring til det bedre – men krevende innføring i vente

Å bytte ut journalsystemet som i dag er i bruk ved sykehusene i Helse Nord (DIPS Classic) innebærer en forandring til det bedre. Diakonhjemmet sykehus (underlagt Helse Sør-Øst) har nylig tatt i bruk DIPS Arena ved hele sykehuset og bekrefter at overgangen er krevende. Omleggingen i nord medfører at vel 13.000 journalbrukere skal lære seg ny funksjonalitet, og bare dét utgjør en prestasjon i seg selv.

Kontaktpersoner – DIPS Arena i nord

Prosjektleder – DIPS Arena i nord

Heidi Johansen

Teamledere – DIPS Arena i nord

Kontaktpersoner – DIPS Arena Operasjonsplanlegging

Prosjektleder
Operasjonsplanlegging
DIPS Arena i nord

Rådgiver
 

Kontaktpersoner – DIPS Arena Behandlingsplan

Prosjektleder
Veiledende planer i sykepleiedokumentasjon
DIPS Arena i nord

Rådgiver

 

Funksjonalitet i DIPS Arena som er tatt i bruk ved sykehusene i Nord-Norge:

Aktuelt om innføringen av DIPS Arena i nord

Fant du det du lette etter?