DIPS Arena i nord

Det grunnleggende journalsystemet som i dag er i bruk ved de elleve sykehusene i Nord-Norge skal byttes ut til fordel for DIPS Arena – en altomfattende endringsprosess som får innvirkning på hvordan sykehuspersonell skal jobbe.

banner DIPS Arena
 

Leverandøren av journalsystemet som i dag er i bruk ved sykehusene i Nord-Norge (DIPS Classic) er i ferd med å fase ut gammel plattform og erstatte den med en ny – DIPS Arena. 

Et verktøy for bedre langtidsplanlegging

Neste generasjon pasientjournal skal støtte sykehusenes behov for et gjennomgående prosessverktøy – et verktøy som skal bidra til å understøtte og koordinere arbeidsprosessene som inngår i pasientforløpet.

Funksjonaliteten i DIPS Arena sikrer at planlagte aktiviteter for pasienten blir videremidlet og utført. Med klinisk prosesstøtte kan helsepersonell enkelt få oversikt over hvilke prøver som er tatt, hvilke radiologiske undersøkelser som er utført, tilsyn som er bestilt for en pasient og hva som er status på bestillingene. Bestilling kan skje gjennom ferdigdefinerte forløpsmaler som gjør at klinisk personell kan forordne en ferdigdefinert pakke av aktiviteter i de situasjonene der det er hensiktsmessig. Et eksempel på dette er pakkeforløp kreft, som ble innført i hele helseregionen i november 2017.

Ny teknologi gir nye muligheter

Funksjonaliteten i DIPS Arena bygger på strukturert journal og gjenbruk av data. Eksempelvis kan helsepersonell registrere i journalen at pasienten skal ha kardiologisk tilsyn. Det fører til en direkte opprettelse av en internhenvisning til kardiologitjenesten, som på sin side kan definere hvilken informasjon som skal følge en slik henvisning. Dersom denne informasjonen allerede finnes i pasientens journal kan den automatisk hentes inn i henvisningen. En kan enkelt se om henvisningen er mottatt og hva som er status på undersøkelsen.

Ved utreise kan brukeren se ”regnskap” mellom det som er planlagt av utredning og hva som faktisk er utført. Eventuelle restanser kan da enten slettes (ikke lenger aktuelle), utføres, eller settes opp poliklinisk.

DIPS Arena er basert på en teknologi som skal understøtte bedre samhandling med andre fagsystemer. Samtidig gir journalsystemet helt nye muligheter for å finne igjen relevant informasjon om pasienten gjennom raske søk (i motsetning til dagens journalsystem, som er mer tekstbasert).

Brukergrensesnitt - touchrettet design

Neste generasjon pasientjournal har et brukergrensesnitt som skiller seg klart fra journalen som spesialisthelsetjenesten bruker i dag. DIPS Arena har et touchrettet design som er bygd opp av fliser (firkantede ikoner). Formålet er å tilpasse helsepersonells nye arbeidsverktøy til bruk på nettbrett og smarttelefoner for deler av funksjonaliteten. Det nye brukergrensesnittet vil gjøre det enklere for helsepersonell å få oversikt over hva pasientjournalen inneholder.

Når vil sykehusene ta i bruk DIPS Arena?

DIPS Arena består av moduler som i løpet av de neste årene trinnvis skal tas i bruk ved sykehusene i nord – noe funksjonalitet er allerede tatt i bruk, men i begrenset omfang (se oversikt under). En større omlegging der DIPS Classic fases ut er under planlegging, og mer informasjon om innføringen ved sykehusene i Nord-Norge vil komme snart fremdriftsplanen er godkjent av programstyrene ved hvert enkelt helseforetak.

skillelinje

Funksjonalitet i DIPS Arena som er tatt i bruk eller under  innføring ved sykehusene i Nord-Norge:

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.