DIPS Arena i nord

DIPS Arena i nord

Det grunnleggende journalsystemet som i dag er i bruk ved de elleve sykehusene i Nord-Norge (DIPS Classic) skal fases ut, og gammel plattform skal erstattes med en ny – DIPS Arena.

Neste generasjon pasientjournal – DIPS Arena – består av moduler som i løpet av de neste årene trinnvis skal tas i bruk ved sykehusene i nord. Noe funksjonalitet er allerede tatt i bruk – eksempelvis Pakkeforløp kreft, Pakkeforløp psykisk helse og rus og Selvinnsjekk og betaling (mer info om disse modulene nederst på siden). En større omlegging der forgjengeren DIPS Classic fases ut i hele helseregionen er nært forestående. Helgelandssykehuset er først ut i nord til å ta i bruk det nye journalsystemet.

Grunnleggende oppgaver i første omgang

Innføringen av DIPS Arena ved helseforetakene i regionen er planlagt gjennomført i flere faser. Planen er å starte med grunnleggende funksjonalitet som dekker sykehusenes behov for dokumentasjon og planleggingDenne funksjonaliteten treffer alle journalbrukere og innføres i tur og orden ved alle sykehusene i helseregionen. Deretter tar vi fatt på de neste fasene av innføringen, som blant annet omfatter funksjonalitet tilpasset ulike fagområder – eksempler på dette er operasjonsplanlegging og svangerskapsavbrudd.

Ny navigering og god søkefunksjon

Neste generasjon pasientjournal har et brukergrensesnitt som skiller seg klart fra journalsystemet som spesialisthelsetjenesten bruker i dag. Det nye brukergrensesnittet vil gjøre det enklere for helsepersonell å få oversikt over hva pasientjournalen inneholderDen nye navigeringen i DIPS Arena er blitt veldig godt mottatt av helsepersonell som har bidratt i testing av løsningen. 

I motsetning til journalsystemet som i dag er i bruk ved sykehusene i Nord-Norge (forgjengeren DIPS Classic), gir DIPS Arena helt nye muligheter for å finne igjen relevant informasjon om pasienten gjennom raske søk. I dag må helsepersonell bruke tid på å å lese seg igjennom en rekke enkeltstående og tekstbaserte journalnotater for å finne nødvendig informasjon om pasienten.

Mobile løsninger

Når den grunnleggende funksjonaliteten i DIPS Arena er tatt i bruk av sykehusene i Nord-Norge, vil helsepersonell også få tilgang til deler av funksjonaliteten på nettbrett og smarttelefoner. Planleggingen av dette er allerede godt i gang.

Delprosjekter: Operasjonsplanlegging og Behandlingsplan

Fra høsten 2019 inngår følgende to delprosjekter i det regionale prosjektet DIPS Arena i nord:

Forandring til det bedre – men krevende innføring i vente

Å bytte ut journalsystemet som i dag er i bruk ved sykehusene i Helse Nord (DIPS Classic) innebærer en forandring til det bedre. Diakonhjemmet sykehus (underlagt Helse Sør-Øst) har nylig tatt i bruk DIPS Arena ved hele sykehuset og bekrefter at overgangen er krevende. Omleggingen i nord medfører at vel 13.000 journalbrukere skal lære seg ny funksjonalitet, og bare dét utgjør en prestasjon i seg selv.

Kontaktpersoner – DIPS Arena i nord

Prosjektleder – DIPS Arena i nord

Heidi Johansen

Teamledere – DIPS Arena i nord

Kontaktpersoner – DIPS Arena Operasjonsplanlegging

Prosjektleder
Operasjonsplanlegging
DIPS Arena i nord

Rådgiver
 

Kontaktpersoner – DIPS Arena Behandlingsplan

Prosjektleder
Veiledende planer i sykepleiedokumentasjon
DIPS Arena i nord

Rådgiver

 

Funksjonalitet i DIPS Arena som er tatt i bruk ved sykehusene i Nord-Norge:

Aktuelt om innføringen av DIPS Arena i nord

 • 30.10.2019
  Tar første steg mot strukturert journal

  Mange tror at man med DIPS Arena automatisk får strukturert journal. Feil, påpeker forskerne Silsand og Severinsen i FRESK. For å kunne strukturere info i en pasientjournal for gjenbruk, må man ta hensyn til et helt nettverk av avhengigheter.

 • 14.10.2019
  DIPS Arena: Planlagt journalinnføring utsatt pga dårlig ytelse

  I november skulle Helgelandssykehuset – som første helseforetak i Nord-Norge – ta i bruk journalsystemet DIPS Arena. Omfattende testing har imidlertid avdekket store utfordringer med ytelsen, og det medfører at dato for innføring må skyves på.

 • 26.09.2019
  Generalprøve for DIPS Arena-opplæring

  Tirsdag 24. september var det duket for generalprøve for den kommende DIPS Arena-opplæringen som skal gjennomføres ved sykehusene i Nord-Norge. På heldagssamlingen i Tromsø viste spente regionale instruktører for første gang frem opplæringsmateriellet.

 • 18.06.2019
  DIPS Arena i nord: Helgelandssykehuset først ut!

  Journalsystemet som er i bruk ved de elleve sykehusene i Nord-Norge skal fases ut og erstattes med DIPS Arena. Helgelandssykehuset hopper først!

 • 05.06.2019
  Bedre forutsigbarhet med pakkeforløp psykisk helse og rus

  Behandlere innen psykisk helse og rus ved Finnmarkssykehuset kunne 27. mai ta i bruk funksjonalitet i DIPS Arena for å følge opp pasienter som skal ivaretas i et såkalt pakkeforløp. Bedre forutsigbarhet for denne pasientgruppen er en av flere fordeler.

 • 23.05.2019
  Mindre rapportskriving for sykepleiere

  Veiledende planer i sykepleiedokumentasjon for bruk i hele helseregionen er under utvikling. Det vil gi bedre kvalitet på journalføringen. På sikt vil sykepleierne kunne ta farvel med dagens rapportskriving i form av ustrukturert fritekst.

 • 03.04.2019
  Engasjerte sykepleiere søkes til utarbeidelse av sykepleiedokumentasjon

  FRESK-programmet i Helse Nord drar i gang et prosjekt for å innføre bruk av veiledende planer i sykepleiedokumentasjon. Vi trenger engasjerte sykepleiere som kan bidra!

 • 21.03.2019
  Fra DIPS Classic til Arena – nå rigges det for innføring

  Bedre verktøy for å følge opp pasienter ved sykehusene i Nord-Norge har lenge vært etterlengtet blant helsepersonell. Nå er vi endelig klar til å ta fatt på utskiftningen av journalsystemet DIPS Classic.

 • 14.01.2019
  Rigger for én journal

  Hvordan gi sykehuspersonell i Nord-Norge bedre forutsetninger for å gjøre en god jobb? Å få på plass en helhetlig pasientjournal som legger til rette for bedre samarbeid om pasienten er ett av flere tiltak.

 • 04.05.2018
  Hva mener fremtidens helsepersonell om fremtidens journalsystemer?

  Fremtidens helsepersonell om fremtidens journalsystemer: Hvor brukervennlig er DIPS Arena?

 • 12.12.2017
  Doktorgrad i helsevitenskap: Bente Christensen

  Bente Christensen i Helse Nord FRESK disputerte mandag 11. desember 2017 for sin ph.d.-grad i helsevitenskap - vi gratulerer!

 • 24.11.2017
  Neste generasjon pasientjournal: DIPS-eksperter på skolebenken

  Som en forsmak på den kommende innføringen av DIPS Arena har Helse Nord FRESK organisert et ”kunnskapsløft” for å gi sentrale medarbeidere en god forståelse av hvordan det nye journalsystemet fungerer.

Fant du det du lette etter?