Styreseminar 27. - 28. oktober 2021

Medlemmer i alle styrene i Helse Nord inviteres til styreseminar 27. og 28. oktober 2021 i Tromsø.

Temaet for styreseminaret vil være helsetjenesten i et nordområde- og distriktsperspektiv. Et sentralt utgangspunkt vil være nordområdemeldingen (Meld. St. 9 (2020–2021) 

Utredningene belyser begge, på hver sin måte, rammebetingelser vi må forholde oss til og skape våre tjenester i.

På seminaret vil vi belyse hvilke muligheter og konsekvenser dette har for helsetjenesten og hvilke strategier og tiltak vi bør ta for å kunne fylle vårt samfunnsoppdrag.
 
Egen invitasjon vil komme til hver enkelt og endelig program vil være klart omlag 1. oktober 2021. 

Se også styreseminar 25. mars 2021

Fant du det du lette etter?