Gynekolog Alta

Private avtalespesialister

Susanne Ursula Woerner, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer


1
00 % avtalehjemmel

Post- og besøksadresse
Spesialistpoliklinikken, Alta Helsesenter
Dr. Kvammesvei 21
9510 Alta

Telefonnummer
78 48 39 00

Telefontid
Mandag - fredag 08.00 til 15.30

Åpningstid
Mandag - fredag 08.00 til 16.00

Forventet ventetid
1 - 4 uker (avhengig av problemstillingen)

Spesialkompetanse/-områder
Generell gynekologi

Språk
Norsk, tysk og engelsk