Indremedisin Harstad

Private avtalespesialister

​Kurt Anker Hofsøy, spesialist i indremedisin og hjertesykdommer

Telefonnummer
77 01 23 45

Telefontid
Mandag - fredag 08.00 til 15.30

Åpningstid
Mandag - fredag 08.00 til 15.30

Forventet ventetid
Ca. 90 dager
Ca. 120-150 dager for uprioriterte

Postadresse
Hjerteklinikken i Harstad
Pb 110
9481 Harstad

Besøksadresse
Sjøgata 3.
9405 Harstad

E-postadresse
hofsoy@hjerteklinikken.nhn.no

  • Spesialkompetanse/-områder
  • Barneekko
  • Ishemisk hjertesykdom. Utfører stressekko
  • Arytmier
  • Hjertesvikt
  • Dyspneutredning.Utfører max. o2 opptak.

Forskning

  • Thrivestudiet
  • Engage Atrieflimmerstudie
  • CT røntgen av kransarteriene

Språk

Norsk, engelsk og nederlandsk

Les mer
Hjemmeside www.hjerteklinikken.nhn.no for relevant informasjon og oppdaterte ventetider.