Psykiater Tromsø

Private avtalespesialister

Eivind Eckhoff, spesialist i psykiatri

20 % avtalehjemmel

Telefonnummer 
Mobil: 970 64 691

Telefontid
På kveldstid alle hverdager unntatt onsdag

Åpningstid
Onsdag kveld 18.00 til 22.00

Forventet ventetid
Varierende ventetid - ta kontakt for mer informasjon

Besøks- og postadresse
Simen Workinnsv. 8
9016 Tromsø

E-postadresse

Spesialkompetanse/-områder 
Videre utdannelse i psykoterapi (både i individuell terapi og gruppeterapi).

Språk 
Snakker og forstår engelsk rimelig godt.

Annet
Analytisk orientert psykoterapi. Kan unntaksvis ta imot pasienter som trenger medikamentell behandling i terapi, i nært samarbeid med fastlegen som styrer den medikamentelle behandlingen.

Elin Foshaug, spesialist i psykiatri

100 % avtalehjemmel

Telefonnummer
Mobil: 456 61 632

Telefontid 
Legg kontaktinformasjon på telefonsvarer eller som SMS,  jeg tar kontakt innenfor åpningstid

Åpningstid
Mandag - fredag 08.00 til 16.00

Forventet ventetid
12 mnd

Postadresse
Pb 58
9251 Tromsø

Besøksadresse
Storgata 61
9008 Tromsø

E-postadresse

Spesialkompetanse/-områder
Videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi.

Språk 
Norsk

​​Knut Ivar Iversen, spesialist i psykiatri

100 % avtalehjemmel

Telefonnummer
Mobil: 959 37 224

Telefontid 
sms eller beskjed til telefonsvarer, ringer tilbake

Åpningstid
Mandag - fredag 08.00 til 16.00

Forventet ventetid
Ca. 12 måneder

Postadresse
Postboks 39
9251 Tromsø

Besøksadresse 
Storgata 14 A
Tromsø

E-postadresse

Spesialkompetanse/-områder
Psykodynamisk og kognitiv psykoterapi

Forskning
Doktorgrads arbeide: "Coercion in the delivery of mental health services in Norway"

Språk 
Norsk

Martin Schuster, spesialist i psykiatri

100 % avtalehjemmel​

Telefonnummer
mobil: 918 84 117

Legg igjen beskjed på telefonsvareren så skal jeg ringe tilbake så snart jeg får anledning. Henvendelser utenom arbeidstiden blir ikke besvart.

Telefontid 
Onsdag kl 15.00-16.00 
Torsdag kl. 8.30 til 09.00

Åpningstid
Mandag til fredag 08.30 - 16.30

Forventet ventetid 
 • Vurdering og korttidsintervensjon (2-4 konsultasjoner): Det er et mål om å kunne tilby en første vurdering og råd innen 8 – 12 uker men i perioder med stor pågang kan ventetiden bli vesentlig lengre
 • Systematisk psykoterapi: 180 -360 dager
 • Tilbys avhengig av problemstilling og kapasitet. Etterspørselen er hele tiden vesentlig større enn kapasiteten og med jevne mellomrom kan jeg ikke ta imot nye henvisninger pga lang venteliste.
 • Det er begrenset kapasitet for å kunne tilby langtidsbehandling og oppfølging i forhold til kompleks posttraumatisk stresslidelse, dissosiative lidelser eller omfattende personlighetsproblematikk.
Postadresse 
Psykiatrisk praksis Martin Schuster
Postboks 92
9251 Tromsø

Besøksadresse
Skansen legekontor, Skippergata 7A, 4.etasje

E-postadresse

Spesialkompetanse/-områder
 • Kognitiv og metakognitiv terapi,
 • Traumeterapi,
 • EMDR
 • Godkjent veileder i kognitiv terapi (NFKT)
Språk 
Norsk, tysk, engelsk

Annet 
 • Tilbyr vurdering/utredning og behandling inkl. psykoterapi i forhold til et bredt spekter av psykiske lidelser hos voksne.

 • Bruker kognitiv/metakognitiv terapi i forhold til ulike angstlidelser, depresjon/stemningslidelser o.a.

 • Bruker skjematerapi i forhold til langvarige personlighetsrelaterte nærmere bestemt vansker med selvbilde, mellommenneskelig interaksjon eller uhensiktsmessige atferdsmønstre f.eks. ved personlighetsforstyrrelser

 • Behandling av senfølger etter traumer (posttraumatisk stresslidelse, dissosiative lidelser) basert på tretrinnsmodellen for traumeterapi, i tillegg brukes (meta)kognitiv metode og EMDR​


Tore Sørlie, spesialist i psykiatri

20 % avtalehjemmel

Telefonnummer
Mobil: 901 79 401

Telefontid 
Ingen begrensning

Åpningstid 
Mandager og torsdager kl.18.00 - 22.00

Forventet ventetid 
12 mnd.

Postadresse
Clodiusbakken 12A
9009 Tromsø

Besøksadresse 
Seminarbakken 4
9009 Tromsø

E-postadresse

Spesialkompetanse/-områder
 • Følelsesmessige og relasjonelle problemer som gjentar seg over tid i ulike situasjoner og relasjoner og som kan knyttes til tidligere livserfaringer.
 • Har videregående utdanning som psykoanalytisk psykoterapeut fra Institutt for psykoterapi i Oslo.
 • Diplomert gruppeanalytiker fra London Institute of Group Analysis.
 • Forskning
 • Er professor dr. med. ved Universitetet i Tromsø og har publisert ca. 60 arbeider hovedsakelig om ulike helsepsykologiske, psykoterapeutiske og transkulturelle problemstillinger.
Språk
Norsk og engelsk


Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.

Uten henvisning gjelder ikke spesialistens driftsavtale og du må selv dekke all behandling.

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.