Private avtalespesialister

Psykolog Alta

​Kristin Jakoba Dahn.  Psykolog, spesialist i klinisk voksenpsykologi

100 % avtalehjemmel 

Post- og besøksadresse
Løkkeveien 2, 9510 Alta

E-postadresse
kristin@psyknord.no 

Telefonnummer
 94 78 47 94

Telefontid
08.00 - 08.30 eller send sms, så ringer jeg tilbake så snart jeg kan.

Åpningstid
Mandag – torsdag 08:00 - 16.00, fredag 08.00-14.00

Ventetid

Helse i Arbeid (HiA) prioriteres  og utgjør opptil 80% av stillingen. Frist for vurdering HiA er mellom 2-4 uker, frist  for oppstart behandling innen tre måneder.

Inntak utenom Helse i Arbeid gir noe lengre ventetid. (max 6 mnd).


Spesialkompetanse/-områder : 

 • Lang erfaring med vurdering, utredning og behandling av psykisk problematikk hos voksne. ​
 • Spesialisering i klinisk voksenpsykologi fra Institutt for Aktiv Psykoterapi.
 • ​NPF veilederutdanning for veiledning av psykologer i spesialisering
 • Nyere kognitiv terapi: Aksept og verdibasert terapi (ACT)
 • Jobbfokusert terapi 
 • Psykoedukativt tilbud til par (Bufferkurs), systemisk familie og parterapi
 • Går for tiden på videreutdanning i Klinisk Helsepsykologi (NPF)​​​​​


Nettside

www.altapsykologene.no

Språk​​​

Norsk/ ​​ engelsk

Det bes om at alle henvisninger sendes elektronisk via Norsk Helsenett

​Cecilie Abelsen Grønnevik, spesialist i klinisk voksenpsykologi

100% avtalehjemmel i Helse i Arbeid 

Post- og besøksadresse

Løkkeveien 2, 9510 Alta 

 E-postadresse

gronabel@yahoo.se

 Telefonnummer

94788336

 Telefontid

Send SMS eller bruk mobilsvar. Ringer tilbake ved beskjed. 

 Åpningstid

mandag – torsdag 8-16, fredag 8-14.

 

Ventetid

Noe variabel ventetid må påregnes, men ventetid for tilbud innen Helse i Arbeid skal helst ikke overstige 2 mnd.


 Spesialkompetanse/-områder:

 • Vurdering, utredning og behandling av voksne. 
 • Konsultasjoner/korttidspsykoterapi. 
 • Integrativ psykoterapi 
 • EMDR/Traumebehandling 
 • Metakognitiv terapi
 • Jobbfokusert terapi 
 • Går for tiden på videreutdanning i klinisk hypnose 

Helse i Arbeid 100%:

 •  Tilbudet gjelder personer med milde/moderate psykiske plager som står i fare for å bli sykemeldt fra studier/arbeid eller nettopp har blitt sykemeldt
 • Tilbudet som gis er i hovedsak arbeidsrettet avgrenset korttidsterapi i maks 10-15 timer 
 • I hovedsak metakognitiv terapi for milde til moderate angst- og deperasjonslidelser
 •  Tilbudet passer ikke for alvorligere og mer komplekse tilstander som alvorlig depresjon, tilbakevendende og/eller langvarig problematikk, tvangsproblematikk, suicidalitet, selvskading, komplekse traumereaksjoner o.l
 • Det er fastlege, kommunepsykolog eller psykolog/lege i helseforetakene som kan henvise til behandlingstilbudet. 


Nettside:

www.altapsykologene.no 


Språk:

norsk og engelsk. 

 

Det bes om at alle henvisninger sendes elektronisk via Norsk Helsenett. Vibeke Mathisen, spesialist i klinisk voksenpsykologi

100 % avtalehjemmel, hvor pasienter innenfor ordningen Helse i Arbeid/HiA prioriteres.
Det bes om at alle henvisninger sendes elektronisk via Norsk Helsenett.

Post- og besøksadresse
Løkkeveien 2, 9510 Alta

E-postadresse

Telefonnummer
482 64 421

Telefontid
tirsdag 8.00-8.30, benytt ellers telefonsvarersom sjekkes jevnlig  

Åpningstid
mandag 8.00-16.00, tirsdag-torsdag 8.00-15.30, fredag 8.00-15.00

Forventet ventetid
Noe variabel ventetid må beregnes, men ventetid for tilbud innen Helse i Arbeid skal ikke overstige 2 mnd. Andre ordinære saker må påberegne lang venetid, inntil 6 mnd.

Helse i Arbeid
 • Tilbudet gjelder personer som står i fare for å bli sykemeldt fra studier/arbeid eller nettopp har blitt sykemeldt.
 • Tilbudet som gis er i hovedsak arbeidsrettet avgrenset korttidsterapi i max 10-15 timer.
 • I hovedsak kognitiv terapi for angst- og depresjonslidelser.
 • Tilbudet passer ikke for alvorligere og mer komplekse tilstander som alvorlig depresjon, tilbakevendende og/eller langvarig problematikk, tvangsproblematikk, psykose, suicidalitet, selvskading, komplekse traumereaksjoner o.l.
 • Henvisning merkes med "helse i arbeid" sendes til undertegnede for vurdering.
 • Det er fastlege, komunnepsykolog eller psykolog/lege i helseforetakene som kan henvise til behandlingstilbudet.

Spesialkompetanse/-områder
 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi fra Norsk psykologforening, med lang erfaring med vurdering, utredning og behandling i psykisk helsevern og som kommunepsykolog.
 • Integrativ psykoterapi, kognitiv terapi, EMDR, jobbfokusert terapi
 • Lang erfaring som veileder for psykologer i spesialisering, og i veiledning av andre faggrupper
 • Erfaring i lokalt TOO-team, som er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi)
 • Videreutdanning i følgende:

-kognitiv atferdsterapi fra Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT)

- Sensorimotorisk psykoterapi fra Modum Bad

- Dialektisk atferdsterapi

- Sertifisert EMDR terapeut (traumebehandling).

-ACT/ Aksept og verdibasert terapi (3.generasjons kognitiv terapi)

-Klinisk hypnose  (NFEKH, ferdig vår 2023)​


​Forskning
Medforfatter i to publiserte artikler om terapeutisk arbeid i stabiliseringsgruppe for kvinner med relasjonstraumer.

Språk
Norsk, engelsk


Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.


Fant du det du lette etter?