Private avtalespesialister

Psykolog Alta

​Kristin Jakoba Dahn, spesialist i klinisk voksenpsykologi

60 % avtalehjemmel (100% fra 01.01.2022)

Post- og besøksadresse
Løkkeveien 2, 9510 Alta

E-postadresse
kristin@psyknord.no 

Telefonnummer
 94 78 47 94

Telefontid
Send SMS eller bruk mobilsvar, ringer tilbake ved beskjed.

Åpningstid
Mandag – fredag 08:00 - 15:30

Spesialkompetanse/-områder
Spesialist i klinisk voksenpsykologi fra Institutt for Aktiv Psykoterapi, med lang er faring med utredning og  behandling  i psykisk helsevern. 

To-årig videreutdanning i Veiledning fra Norsk Psykologforening, og erfaring med veiledning av psykologer i spesialisering.

Videreutdanninger/tilleggskompetanse  i dialektisk atferdsterapi, behandling av rus og avhengighetsproblematikk, systemisk familieterapi og ATC (Accept and Commitment Therapy/aksept og verdibasert terapi).

Tilbyr individuell psykoterapi ved psykiske lidelser hos voksne. Parterapi og smågrupper/kurs. Arbeidsrettet terapi. 

Minst 40% av kapasiteten er prioritert til Helse i Arbeid-tiltak (tidligere raskere tilbake; se informasjon hos Helse Nord / Helsedirektoratet).

Nettside:

www.altapsykologene.no

Språk:

norsk 

Det bes om at alle henvisninger sendes elektronisk via Norsk Helsenett

​Cecilie Abelsen Grønnevik, spesialist i klinisk voksenpsykologi

100% avtalehjemmel

Post- og besøksadresse
Løkkeveien 2, 9510 Alta 

E-postadresse

Telefonnummer

Telefontid
man-tirs 15.30-16.00  

Åpningstid
mandag – onsdag 8-16, torsdag 8-15.30, fredag 8-14. 

Ventetid
Noe variabel venetid må påregens, men ventetid for tilbud innen Helse i Arbeid (raskere-tilbake ordningen) skal helst ikke overstige 2 mnd.

Spesialkompetanse/-områder:
 • Vurdering, utredning og behandling av voksne. 
 • Konsultasjoner/korttidspsykoterapi. 
 • Integrativ psykoterapi 
 • EMDR/Traumebehandling 
 • Går fort tiden videreutdanning innen metakognitiv terapi
Helse i Arbeid (raskere tilbake) 100%:
 •  Tilbudet gjelder personer som står i fare for å bli sykemeldt fra studier/arbeid eller nettopp har blitt sykemeldt
 • Tilbudet som gis er i hovedsak arbeidsrettet avgrenset korttidsterapi i maks 10-15 timer 
 • I hovedsak metakognitiv terapi for milde til moderate angst- og deperasjonslidelser
 •  Tilbudet passer ikke for alvorligere og mer komplekse tilstander som alvorlig depresjon, tilbakevendende og/eller langvarig problematikk, tvangsproblematikk, suicidalitet, selvskading, komplekse traumereaksjoner o.l
 • Det er fastlege, kommunepsykolog eller psykolog/lege i helseforetakene som kan henvise til behandlingstilbudet. 

Nettside:

Språk:
norsk og engelsk. 

Det bes om at alle henvisninger sendes elektronisk via Norsk HelsenettVibeke Mathisen, spesialist i klinisk voksenpsykologi

100 % avtalehjemmel

Post- og besøksadresse
Løkkeveien 2, 9510 Alta

E-postadresse

Telefonnummer
482 64 421

Telefontid
tirsdag 8.00-8.30, benytt ellers telefonsvarersom sjekkes jevnlig  

Åpningstid
mandag 8.00-16.00, tirsdag-torsdag 8.00-8.30, fredag 8.00-15.00

Forventet ventetid
Ved ledig kapasitet vil unge under 23 år bli prioritert.  Ventetid vil kunne variere avhengig av prioritet,, inntill 4 mnd.

Spesialkompetanse/-områder
 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi fra Norsk psykologforening, med lang erfaring med vurdering, utredning og behandling i psykisk helsevern og som kommunepsykolog

 • Lang erfaring som veileder for psykologer i spesialisering, og i veiledning av andre faggrupper

 • Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi fra Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT), videreutdanning i Sensorimotorisk psykoterapi fra Modum Bad, videreutdanning i Dialektisk atferdsterapi og Sertifisert EMDR terapeut (traumebehandling).

Forskning
Medforfatter i to publiserte artikler om terapeutisk arbeid i stabiliseringsgruppe for kvinner med relasjonstraumer.

Språk
Norsk, engelsk


Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.
Fant du det du lette etter?