Psykolog Bodø

Private avtalespesialister

​Adriana Ochoa, spesialist i klinisk voksenpsykologi

100 % avtalehjemmel

Telefonnummer
482 40 790 (mob med svarer)

Telefontid 
Mandag, onsdag og fredag 11.00 til 12.00
 
Åpningstid 
Mandag - fredag 08:00 til 16:00
 
Forventet ventetid
Ca. 6 måneder (180 dager)

Postadresse 
Postboks 531
8001 Bodø

Besøksadresse 
Sjøgata 27, 5. etg. 
8006 Bodø

E-postadresse 

Spesialkompetanse/-områder 
Diagnostisk utredning av funksjonsevner ved ulike psykiske lidelser.
Individuell psykoterapibehandling ved Stemningslidelser (Depressive og Bipolare lidelser)

Angstlidelser
 • Diffuse somatiske/Smertelidelser
 • Stresslidelser forbundet med langvarige belastningsreaksjoner (dødsfall, samlivsbrudd- vold- seksuelt misbruk)
 • Relasjon og personlighetsproblematikk

Språk 
Norsk og spansk


Elin Tove Solvang, spesialist i klinisk psykologi


100 % avtalehjemmel

Telefonnummer 
Mobil 411 03 816

Telefontid 
Mandag - fredag 12.00 til 13.00

Åpningstid 
Mandag - fredag 08.00 til 16.00

Forventet ventetid 
Mer enn 180 dager (6mnd)

Postadresse 
Psykolog i Nord AS
Postboks 695
8001 Bodø

Besøksadresse 
Storgata 34, 4. etasje, Bodø

E-postadresse 

Spesialkompetanse/-områder

 • Har fordypning innenfor adferdsterapi og kognitiv terapi
 • Har utdanning og erfaring innenfor familieterapi og parterapi
 • Har 5-årig utdanning i psykodrama (gruppeterapi) og er godkjent psykodramaleder
 • Har utdanning og erfaring med traumebehandling

Forskning 
Har gjennomført evaluering av behandling av inneliggende relasjonstraumatiserte pasienter på Nordlandssykehuset Psykiatri. Rapport fra 2010.

Språk 
Norsk

John Sjøvold, spesialist i klinisk psykologi

100 % avtalehjemmel

Telefonnummer 
Mobil 911 21 004 (mottar helst sms)

Arbeidstid
08.30 - 16.00 alle dager

​Forventet ventetid
Har stor pågang, og det må forventes lengre venteid, opptil et år. Om din sak ikke er tatt inn til behandling innen 1 år, vil den bli returnert til henvisende lege.

Besøksadresse 
Sjøgata 27 5.etg, If bygget 

Postadresse 
Pålan 13
8011 Bodø 

E-postadresse 

Spesialkompetanse/-områder

 • 2-årig utdannelse i familieterapi, 1989. Spesialist i klinisk psykologi, 1991.
 • 2-årig utdannelse i psykoseterapi, 1999. Erfaring med voldsrisiko og sikkerhetspsykiatri.
  Diplomert gruppeanalytiker 1997 (5 år). Instruktør i kroppsorientert traumebehandling (TRE).
  Bioenergetisk (kroppsorientert) psykoterapi (5 år).
Tilbud
 • Langtids gruppepsykoterapi med inntil 8 pasienter, tirsdager 1330-1530, med fokus på relasjoner og følelseskonflikter, mestring og vekst.
 • Individualterapi med utgangspunkt i grunningsøvelser, arbeid med muskulære spenninger og pust.
 • Bearbeiding av traumer og dissosiasjon (indre splittelse/avstengte følelser). Integrasjon av fortrengt skam, skyld og sinne.


Språk 
Norsk og engelsk

Marianne Helen Dahl, spesialist i klinisk voksenpsykologi 


100 % avtalehjemmel

​Postadresse
Psykolog i Nord AS
v/psykologspesialist Marianne H. Dahl
Postboks 695
8001 Bodø

Besøksadresse
Storgt. 34, 4. etg
8006 Bodø

E-postadresse

Telefonnummer
mobil: 90 24 41 96 
            
Telefontid
Mandag -  Fredag 12.00 - 12.30 
Send SMS eller bruk mobilsvar, ringer tilbake ved beskjed.

Åpningstid
Mandag – fredag 08.00 - 15.30

Forventet ventetid
Seks til åtte måneder

Spesialkompetanse/-områder

 • Utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne over 18 år.
 • Jeg har utdanning innenfor intensiv psykoterapi,  kognitiv terapi og sinnemestring (Brøsetmodellen).  
 • Sertifisert EMDR terapeut (traumebehandling)
 • Veilederutdanning gjennom Norsk Psykologforenings 
 • Erfaring ift. utredning av et bredt spekter av psykiske lidelser, ADHD, utviklingsforstyrrelser og sammensatte lidelser.
 • Tilbyr hovedsakelig individuell utredning og behandling av depresjon, angst, traumer, krisereaksjoner og relasjonsproblematikk.
Språk
Norsk
Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.

Uten henvisning gjelder ikke spesialistens driftsavtale og du må selv dekke all behandling.

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.
  

​​
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.