Korona: Informasjon til pasienter om pasientreiser

I forbindelse med utfordringen med å bremse og stanse smitte av koronavirus, er det behov for å informere om praktiske konsekvenser for pasientreiser. Informasjon om temaet finner du her.

vei
illustrasjonsfoto: colourbox.com

Nasjonal smittevernveileder for kollektivtransport

Det er utarbeidet en nasjonal smittevernveileder for kollektivtransport. Denne er gjeldende for pasientreiser med kollektivtransport, og kan med fordel leses av pasienter og transportører.

Smittevern i kollektivtransport

Følgende gjelder for pasienttransport ved foretak i Helse Nord:

Informasjonen oppdateres fortløpende.

Nasjonale retningslinjer for transport av covid-19 pasienter

Midlertidig rettighetsendring for bruk av bil

Som følge av koronaviruset, får du nå dekket egen bil med tilleggsutgifter når du skal til eller fra behandling.

Les mer om midlertidig rettighetsendring på helsenorge.no