Korona: Informasjon til pasienter om pasientreiser

I forbindelse med utfordringen med å bremse og stanse smitte av koronavirus, er det behov for å informere om praktiske konsekvenser for pasientreiser. Informasjon om temaet finner du her.

vei
illustrasjonsfoto: colourbox.com

Følgende gjelder for pasienttransport ved foretak i Helse Nord:

Informasjonen oppdateres fortløpende.

  • Pasienter med mistanke om koronasmitte skal ikke benytte drosje/rutegående transport.
  • Pasienter med mistenkt koronasmitte kan nytte egen bil.
  • Samordning av pasienter i drosje reduseres til et minimum.
  • På pasientekspresser og helseekspresser nyttes annen hver seterad og annet hvert sete for å sikre tilstrekkelig avstand mellom pasienter.

Midlertidig rettighetsendring for bruk av bil

Som følge av koronaviruset, får du nå dekket egen bil med tilleggsutgifter når du skal til eller fra behandling.

Les mer om midlertidig rettighetsendring på helsenorge.no