Korona: Informasjon til pasienter om pasientreiser

I forbindelse med utfordringen med å bremse og stanse smitte av koronavirus, er det behov for å informere om praktiske konsekvenser for pasientreiser. Informasjon om temaet finner du her.

vei
illustrasjonsfoto: colourbox.com

Nasjonal smittevernveileder for kollektivtransport

Det er utarbeidet en nasjonal smittevernveileder for kollektivtransport. Denne er gjeldende for pasientreiser med kollektivtransport, og kan med fordel leses av pasienter og transportører.

Smittevern i kollektivtransport

Følgende gjelder for pasienttransport ved foretak i Helse Nord:

Informasjonen oppdateres fortløpende.

Nasjonale retningslinjer for transport av covid-19 pasienter