Koronanyheter arkiv

Her har vi samlet koronarelaterte nyheter fra Helse Nord RHF.

Spørsmål om din timeavtale på sykehuset?https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/sporsmal-om-din-timeavtale-pa-sykehusSpørsmål om din timeavtale på sykehuset?Du kan finne informasjon om timen din på helsenorge.no. Du kan også sende melding om timen din. Har du fått en videokonsultasjon på et sykehus, kan du starte videotimen fra helsenorge.no. <img alt="Logo helsenorge" src="/PublishingImages/DigitaleInnbyggertjenester/logo_Helsenorge.jpg" style="BORDER:0px solid;" />12.05.2021 12:48:00
Driftsproblemer med journalsystemet ved Nordlandssykehuset og Helgelandssykehusethttps://helse-nord.no/nyheter/driftsproblemer-med-journalsystemet-ved-nordlandssykehuset-og-helgelandssykehusetDriftsproblemer med journalsystemet ved Nordlandssykehuset og HelgelandssykehusetDet har i dag oppstått driftsproblemer ved overgang til nytt journalsystem (DIPS Arena) ved Nordlandssykehuset. Problemene har konsekvenser for bruken av systemet ved både Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.10.05.2021 12:23:42
«Vi har åpne dører for alle som trenger oss»https://helse-nord.no/her-og-daae/vi-har-apne-dorer-for-alle-som-trenger-oss«Vi har åpne dører for alle som trenger oss»Flere pasienter velger å utsette behandlinger fordi de er engstelig for smitte, og ikke ønsker å belaste et presset helsevesenet. Dette er viktige tilbakemeldinger, men til dere alle vil jeg bare si: Kom til oss.07.05.2021 09:34:16
Vinneren av Helse Nords forbedringspris våren 2021 er kårethttps://helse-nord.no/nyheter/vinneren-av-helse-nords-forbedringspris-varen-2021-er-karetVinneren av Helse Nords forbedringspris våren 2021 er kåretHeder, ære og 200 000 kroner går til Nordlandssykehuset og Kirurgisk klinikk avdeling Vesterålen.30.04.2021 10:19:52
«Store utfordringer løses best sammen»https://helse-nord.no/her-og-daae/store-utfordringer-loses-best-sammen«Store utfordringer løses best sammen»Koronakommisjonen konkluderer med at myndighetenes samlede håndtering av pandemien har vært god. Det er også min vurdering, men egen evaluering av håndteringen har vist oss at spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge kan bli enda bedre.27.04.2021 15:30:57
«Alle er enige om god hygiene på en operasjonsstue, men færre forstår behovet for hygienetiltak i det digitale rom»https://helse-nord.no/her-og-daae/alle-er-enige-om-god-hygiene-pa-en-operasjonsstue-men-ferre-forstar-behovet-for-hygienetiltak-i-det-digitale-rom«Alle er enige om god hygiene på en operasjonsstue, men færre forstår behovet for hygienetiltak i det digitale rom»Desinformasjon og konspirasjonsteorier, slik vi har sett under covid-19-pandemien, vil i ytterste konsekvens kunne utgjøre en betydelig trussel mot folkehelsen, skriver Cecilie Daae i denne utgaven av Her og Daae.23.04.2021 10:08:18
Spørsmål om pasientjournalen? Bruk digitale skjema på Helsenorgehttps://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/sporsmal-om-pasientjournalen-bruk-digitale-skjema-pa-helsenorgeSpørsmål om pasientjournalen? Bruk digitale skjema på HelsenorgeNå kan du finne informasjon om de fleste dokumenter i din pasientjournal, også eldre dokumenter som du ikke har automatisk tilgang til. Ønsker du tilgang til disse eller har andre spørsmål om journalen, kan du fylle ut skjema på Helsenorge.  18.04.2021 20:08:07
Nytt ambulansejetfly i Tromsø i regi av EUhttps://helse-nord.no/nyheter/nytt-ambulansejetfly-i-tromso-i-regi-av-euNytt ambulansejetfly i Tromsø i regi av EULuftambulansetjenesten HF utvider avtalen med Babcock Scandinavian AirAmbulance AS om å levere et jetfly som skal transportere alvorlig syke pasienter i Europa med høyrisikosmitte. 15.04.2021 08:58:57
Nye avtaler om kjøp av institusjonsplasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)https://helse-nord.no/nyheter/nye-avtaler-om-kjop-av-institusjonsplasser-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsbNye avtaler om kjøp av institusjonsplasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)Helse Nord RHF inngår nye avtaler med private institusjoner for kjøp av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). De nye avtalene har en økonomisk ramme på om lag 154 millioner kroner årlig.13.04.2021 08:18:43
Å ta vare på ungdommene våre, er å ta vare på fremtidenhttps://helse-nord.no/her-og-daae/a-ta-vare-pa-ungdommene-vare-er-a-ta-vare-pa-fremtidenÅ ta vare på ungdommene våre, er å ta vare på fremtidenPandemien har påvirket oss alle i løpet av det siste året, og særlig utfordrende er det at henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien har økt betraktelig, skriver Cecile Daae i denne utgaven av Her og Daae.26.03.2021 13:38:13
Flere vaksiner til Helse Nordhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/flere-vaksiner-til-helse-nordFlere vaksiner til Helse NordHelse Nord får flere vaksinedoser til ansatte i sykehusene. Også Svalbard får vaksiner. 21.03.2021 12:31:00
- Jeg er glad for å slippe en lang og smertefull reisehttps://helse-nord.no/nyheter/gode-erfaringer-med-digitale-konsultasjoner- Jeg er glad for å slippe en lang og smertefull reiseStadig flere pasienter i Helse Nord får tilbud om telefon- eller videokonsultasjoner med behandlerne i sykehusene. En av dem er Evy Signe Moen (69) som skal undersøke om hun trenger ny hofte. <img alt="Videokonsultasjon" src="/PublishingImages/Artikler_nyhetssaker/Videokonsultasjon%202.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />17.03.2021 23:00:00
Ny tildeling av forskningsmidler for 2021https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/ny-tildeling-av-forskningsmidler-for-2021Ny tildeling av forskningsmidler for 2021Helse Nord RHF har nå tildelt i overkant av 11,3 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2021. Disse kommer i tillegg til tildelingen i november 2020.12.03.2021 11:57:19
«En god debatt skjerper engasjementet og viljen til å utvikle spesialisthelsetjenesten på en faglig god måte»https://helse-nord.no/her-og-daae/en-god-debatt-skjerper-engasjementet-og-viljen-til-a-utvikle-spesialisthelsetjenesten-pa-en-faglig-god-mate«En god debatt skjerper engasjementet og viljen til å utvikle spesialisthelsetjenesten på en faglig god måte»Vi skal utvikle helsetilbudet til hver enkelt pasient, vi skal sikre likeverdig tilgjengelighet til gode spesialisthelsetjenester for befolkningen, og vi skal ha en sunn økonomi. Mange av beslutningene våre skaper engasjement og debatt. På godt og vondt.11.03.2021 09:22:34
Helse Nord er godt representert i regjerings-oppnevnt utvalg som skal utrede kvinnehelsehttps://helse-nord.no/nyheter/helse-nord-er-godt-representert-i-regjerings-oppnevnt-utvalg-som-skal-utrede-kvinnehelseHelse Nord er godt representert i regjerings-oppnevnt utvalg som skal utrede kvinnehelseFra Helse Nord er spesialrådgiver Tone Amundsen, barnelege Hans-Petter Fundingsrud, overlege Heidi Tiller og overlege Maja-Lisa Løchen oppnevnt. 08.03.2021 09:47:13
Ambulansefly i regi av EU etableres i Nord-Norgehttps://helse-nord.no/nyheter/ambulansefly-i-regi-av-eu-etableres-i-nord-norgeAmbulansefly i regi av EU etableres i Nord-NorgeEtableringen er en del av rescEU-ordningen og kan brukes til transport av pasienter med alvorlig smittsomme sykdommer mellom land i Europa. Når det ikke er på oppdrag for EU, skal flyet inngå i ordinær nasjonal luftambulansetjeneste.03.03.2021 13:36:55
Utlysning av innovasjonsmidler 2021https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/innovasjon/utlysning-av-innovasjonsmidler-2021Utlysning av innovasjonsmidler 2021Helse Nord er særlig interessert i søknader på prosjekter som bidrar til bedre bruk av teknologi, reduserer variasjon og forbedrer pasientforløp, bidrar til bedre samhandlingsformer og som retter seg mot utvalgte pasientgrupper.02.03.2021 13:49:12
Blodberedskap først til Finnmarkhttps://helse-nord.no/nyheter/blodberedskap-forst-til-finnmarkBlodberedskap først til FinnmarkEn helt ny beredskapsordning skal etableres i Finnmark. Et lokalt blodgiverkorps vil gjøre det mulig for pasienter med livstruende blødning å få blodoverføring raskere. 02.03.2021 13:27:43
Ny forsknings- og innovasjonsstrategi i Helse Nordhttps://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/ny-forsknings-og-innovasjonsstrategi-i-helse-nordNy forsknings- og innovasjonsstrategi i Helse NordUtkast til ny forsknings- og innovasjonsstrategi for Helse Nord 2021–2025 er nå sendt ut på høring med invitasjon til innspill og kommentarer.01.03.2021 12:06:53
- Pasientsikkerhetskonferansen ble en digital suksesshttps://helse-nord.no/her-og-daae/pasientsikkerhetskonferansen-ble-en-digital-suksess- Pasientsikkerhetskonferansen ble en digital suksessI forrige uke deltok jeg på den regionale pasientsikkerhetskonferansen sammen med nesten 1000 andre ansatte. Jeg ble både inspirert og berørt, skriver Cecilie Daae i ukens Her og Daae.25.02.2021 23:00:00
Advarer mot vaksinesvindelhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/advarer-mot-vaksinesvindelAdvarer mot vaksinesvindelNasjonal sikkerhetsmyndighet advarer mot vaksinesvindel. Ulike metoder kan tenkes brukt blant aktører som ønsker å profitere på situasjonen med pandemien. 22.02.2021 12:24:45
Ett år med pandemihttps://helse-nord.no/her-og-daae/ett-ar-med-pandemiEtt år med pandemiMitt første år i Helse Nord har handlet mye om håndteringen av covid-19-pandemien. Jeg har fått lære helsetjenesten og landsdel å kjenne i et tett samarbeid om å trygge helse og samfunn. Og vi har sammen plukket opp mange læringspunkter på veien. 19.02.2021 13:43:21
Nye pasientbrev kommer i 2021https://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/nye-pasientbrev-kommer-i-2021Nye pasientbrev kommer i 2021Nye brev til pasientene er under innføring i Helse Nord. Brevene er både enklere og bedre, og de skal kunne sendes ut digitalt. 18.02.2021 13:44:51
Sissel er årets kollegahttps://helse-nord.no/nyheter/sissel-er-arets-kollegaSissel er årets kollega- Hun er en stor ressurs både for avdelinga og for hele sykehuset. Spesielt nå under pandemien. Hun er selve limet i avdelingen, sier kollegene om Sissel Pedersen, renholderen ved Nordlandssykehuset i Bodø som er kåret til Årets kollega i Helse Nord 2020.17.02.2021 13:48:15
Anbudskonkurranse om pasienttransporthttps://helse-nord.no/nyheter/anbudskonkurranse-om-pasienttransportAnbudskonkurranse om pasienttransportHelse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranser – Pasienttransport landeveis til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Finnmarkssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.09.02.2021 12:20:57
Utenlandsk personell – innreise, karantene og testhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/utenlandsk-personell-innreise-karantene-og-testUtenlandsk personell – innreise, karantene og testNår helseforetakene benytter utenlandsk personell må det først vurderes om vedkommende arbeidstaker kan unntas for gjeldende innreiserestriksjoner. 04.02.2021 17:12:18
Tiltak i Helse Nord for å hindre spredning av nye varianter av koronavirushttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/tiltak-i-sykehusene-for-a-hindre-mutert-koronavirusTiltak i Helse Nord for å hindre spredning av nye varianter av koronavirusHelseforetakene i Helse Nord innfører ekstra tiltak for å hindre smitte av det muterte koronaviruset. 25.01.2021 23:00:00
Forbedret testkapasitet ved UNN og Nordlandssykehusethttps://helse-nord.no/nyheter/forbedret-testkapasitet-ved-unn-og-nordlandssykehusetForbedret testkapasitet ved UNN og NordlandssykehusetFlere ressurser kombinert med mer utstyr, gjør at testkapasiteten for å analysere koronaprøver øker ved både Nordlandssykehuset og UNN.19.01.2021 10:15:26
DIPS Arena i nord – nedtellingen har startethttps://helse-nord.no/fresk/nyheter-fresk/dips-arena-i-nord-nedtellingen-har-startetDIPS Arena i nord – nedtellingen har startetEtter en forsiktig oppstart ved Longyearbyen sykehus i november 2020, ligger 2021 an til å bli det store innføringsåret for DIPS Arena i Helse Nord. Helgelandsykehuset nærmer seg startstreken. 18.01.2021 13:50:01
Webinar: Helseatlas for kvalitet for nødvendige helsetjenesterhttps://helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/webinar-helseatlas-for-kvalitet-for-nodvendige-helsetjenesterWebinar: Helseatlas for kvalitet for nødvendige helsetjenesterMandag 18.januar lanseres Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Klokken 13.00 arrangerer SKDE webinar med presentasjon av det nye helseatlaset. Helse- og omsorgsminist...14.01.2021 23:00:00
Høie fikk samisk strategihttps://helse-nord.no/nyheter/hoie-fikk-samisk-strategiHøie fikk samisk strategiI en halvtime spekket med gode ord og høytid, fikk helse- og omsorgsminister Bent Høie overrakt strategi for samiske helsetjenester. <img alt="Cecilie Daae og Tone Amundsen" src="/PublishingImages/Møter-konferanser-hendelser/2021%20Hendelser/20210113%20Overrekkelse%20strategi%20samiske%20helsetjenester/Cecilie%20Daae%20og%20Tone%20Amundsen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />13.01.2021 17:19:10
Luftambulansetjenesten leverte høy beredskap i 2020https://helse-nord.no/nyheter/luftambulansetjenesten-leverte-hoy-beredskap-i-2020Luftambulansetjenesten leverte høy beredskap i 2020 Til tross for en rekke utfordringer knyttet til koronapandemien leverte luftambulansetjenestens fly og helikoptre høy beredskap i 2020.13.01.2021 14:25:26
Covid-19, rehabiliteringstilbudhttps://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringstilbud/covid-19-rehabiliteringstilbudCovid-19, rehabiliteringstilbudNoen pasienter som har gjennomgått covid-19-sykdom, vil ha behov for rehabilitering. På denne siden finner du nasjonale råd, e-læringskurs og informasjon rundt henvisning til rehabilitering i Helse Nord. 08.01.2021 23:00:00
UNN har tilstrekkelig analysekapasitethttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/unn-har-tilstrekkelig-analysekapasitetUNN har tilstrekkelig analysekapasitetDet er skapt inntrykk av at analyser av koronatester ved UNN vil bli vesentlig forsinket og at det vil få alvorlige konsekvenser. Dette er ikke riktig.  07.01.2021 20:14:01
Sykehusene starter vaksinering av helsepersonellhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/sykehusene-starter-vaksinering-av-helsepersonellSykehusene starter vaksinering av helsepersonellI uke 2 starter sykehusene i Helse Nord koronavaksinering av helsepersonell. 31.12.2020 11:08:36
Disse prosjektene får forbedringsmidler fra Helse Nord for 2021https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/innovasjon/disse-prosjektene-far-forbedringsmidler-fra-helse-nord-for-2021Disse prosjektene får forbedringsmidler fra Helse Nord for 2021Helse Nord RHF lyste i høst ut forbedringsmidler som er ment som oppstartmidler av prosjekter for kvalitetsforbedring nær pasientene. Sju prosjekter er tildelt midler.22.12.2020 14:50:58
Hvordan ligger vi an på veien mot én journal i nord?https://helse-nord.no/fresk/nyheter-fresk/hvordan-ligger-vi-an-pa-veien-mot-n-journal-i-nordHvordan ligger vi an på veien mot én journal i nord?Etter et travelt år for alle involverte i arbeidet med å innføre felles journalsystemer ved sykehusene i nord, er det tid for et velfortjent lite pusterom. Nå er det ekstra viktig for oss å få takket alle for den formidable innsatsen. God jul!21.12.2020 13:59:46
Konkurranse: Helse Nord RHF skal kjøpe PET/CT-undersøkelserhttps://helse-nord.no/nyheter/konkurranse-helse-nord-rhf-skal-kjope-petct-undersokelserKonkurranse: Helse Nord RHF skal kjøpe PET/CT-undersøkelserHelse Nord RHF skal kjøpe PET/CT-undersøkelser fra private leverandører.18.12.2020 13:22:31
Nå skal pasientene møtes med klart språkhttps://helse-nord.no/nyheter/na-skal-pasientene-motes-med-klart-sprakNå skal pasientene møtes med klart språkFor å unngå manglende oppmøte og avlyste konsultasjoner som følge av for dårlig kommunikasjon fra sykehusene, innføres pasientbrev hvor klart språk skal sørge for at pasienten er best mulig forberedt før oppmøte.16.12.2020 13:50:49
IKT-sikkerheten må bli bedrehttps://helse-nord.no/nyheter/ikt-sikkerheten-ma-bli-bedreIKT-sikkerheten må bli bedreRiksrevisjonen har undersøkt IKT-sikkerheten i helseforetakene. Konkusjonen er at informasjonssikkerheten må bli bedre. 15.12.2020 14:50:37
I stor grad sikret smittevernutstyr ut 2021https://helse-nord.no/nyheter/i-stor-grad-sikret-smittevernutstyr-ut-2021I stor grad sikret smittevernutstyr ut 2021Den store og utfordrende jobben som er gjort for å sikre nok smittevernutstyr, gjør at noe av utstyret ser annerledes ut enn det vi er vant med fra før. Det betyr ikke at utstyret ikke har gjennomgått den samme grundige testingen som tidligere.15.12.2020 13:53:31
Sykehusjournalen blir tilgjengelig i kjernejournalhttps://helse-nord.no/digitale-pasienttjenester/sykehusjournalen-blir-tilgjengelig-i-kjernejournalSykehusjournalen blir tilgjengelig i kjernejournal16. desember starter Helse Nord utprøvingen av en ny løsning der behandlere utenfor sykehuset kan lese utvalgte dokumenter fra pasientjournalen via kjernejournal. Målet er sikrere, raskere og bedre helsehjelp.<img alt="Dokumentdeling i kjernejournal: Illustrasjonsbilde av helsepersonell som ser på skjerm sammen" src="/PublishingImages/Artikler_nyhetssaker/Dokumentdeling%20i%20kjernejourbak%20illustrasjonsbilde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />13.12.2020 23:00:00
Dilemmaer i koronaens århttps://helse-nord.no/her-og-daae/dilemmaer-i-koronaens-arDilemmaer i koronaens årPandemiåret 2020 har vært en prøvelse for mange. Vi opplever alle å måtte gi avkall på mye som tidligere var en helt vanlig del av hverdagen, skriver Cecilie Daae i denne ukens Her og Daae.08.12.2020 09:40:23
Disse er tildelt forskningsmidler for 2021https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/forskningsmidler-i-helse-nord/disse-er-tildelt-forskningsmidler-for-2021Disse er tildelt forskningsmidler for 2021Helse Nord har tildelt 106,6 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2021 etter utlysning i juni. 02.12.2020 15:08:19
Hvorfor skiller Helse Nord seg fra andre?https://helse-nord.no/her-og-daae/hvorfor-skiller-helse-nord-seg-fra-andreHvorfor skiller Helse Nord seg fra andre?Jeg vil gjerne bidra til å øke forståelsen for hvorfor konsekvensene av covid-19-beredskapen arter seg på en annen måte i Helse Nord enn andre steder, skriver adm. direktør i Helse Nord, Cecilie Daae. 28.11.2020 15:50:12
Støtter stor nasjonal studie innen kreftbehandling med 50 millioner kronerhttps://helse-nord.no/nyheter/stotter-stor-nasjonal-studie-innen-kreftbehandling-med-50-millioner-kronerStøtter stor nasjonal studie innen kreftbehandling med 50 millioner kronerTildelingen fra direktørene i de regionale helseforetakene innebærer at studien til IMPRESS-Norway nå kan starte opp i løpet av første halvår 2021.24.11.2020 10:06:22
134 millioner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisinhttps://helse-nord.no/nyheter/134-millioner-til-klinisk-behandlingsforskning-og-persontilpasset-medisin134 millioner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisinSyv prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 134 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK).23.11.2020 14:32:59
Etablerer permanent ambulansehelikopter i Kirkeneshttps://helse-nord.no/nyheter/etablerer-permanent-ambulansehelikopter-i-kirkenesEtablerer permanent ambulansehelikopter i KirkenesLuftambulansetjenesten har inngått kontrakt med Norsk Luftambulanse om å drifte den permanente ambulansehelikopterbasen i Kirkenes. 17.11.2020 07:22:57
Sykehusene har flere intensivplasserhttps://helse-nord.no/beredskap-koronavirus/sykehusene-har-flere-intensivplasserSykehusene har flere intensivplasserAlle sykehusene i Helse Nord kan øke antall intensivplasser hvis det blir behov for mange flere covid-19-sykehusinnleggelser. 08.11.2020 23:00:00
«Vi er bedre forberedt»https://helse-nord.no/her-og-daae/vi-er-bedre-forberedt«Vi er bedre forberedt»- Smittesituasjonen i landsdelen bekymrer oss, men samtidig er vi bedre forberedt enn vi var i mars, sier adm. dir, i Helse Nord RHF, Cecilie Daae06.11.2020 12:58:18


Fant du det du lette etter?