Koronaberedskapen

Støtteanmodninger til Forsvaret

Helse Nord RHF fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å motta, koordinere og framføre støtteanmodninger fra spesialisthelsetjenestene til Forsvaret. Det er innført rutiner slik at anmodning om støtte kommer hurtig til rett beslutningsnivå for en sikker vurdering og beslutning.

Heimevernet
Foto: Jesper Edwin, Forsvaret