DIPS Arena: Hvilken funksjonalitet tar sykehusene i nord i bruk i fase 1?

Sykehusene i Nord-Norge bruker i dag journalsystemet DIPS Classic for å dokumentere planlagt og gjennomført behandling for sykehuspasienter i helseregionen – et system som etterhvert skal fases ut. Ved innføringen av neste generasjon pasientjournal DIPS Arena, må først grunnfunksjonaliteten på plass.

I første fase innføres også ny funksjonalitet som er enkel å ta i bruk og som gir nytteverdier for journalbrukerne. Blant annet vil startsiden se annerledes ut – med endringer på menyer, ikoner, navigering og hjelp.

Funksjonalitet som sykehuspersonell tar i bruk i fase 1:

 • Diktering
 • Dokument – lese, skrive
 • Gruppebehandling
 • Henvisning (mottak, henvisninger til vurdering-liste, oppfølging)
 • Intensivregistrering
 • Koordinering
 • Korrespondanselogg
 • Kritisk informasjon
 • Labsvar (visning og varsling)
 • Medisinsk koding
 • Oppgaver
 • Opphold (poliklinikk, innleggelse, sengepostrutiner, PLO, m.m.)
 • Pasientlister (oppmøte-, sengepost-, uferdigliste)
 • Pasientopplysninger
 • Personskaderegistrering
 • Planlegging (venteliste, timebok, seriekonsultasjon, konsultasjonsserier, gruppebehandling, koordinering)
 • Psykiatriske vedtak (GAF, MDRS og rusdata)
 • Rammeverk
 • Rus
 • Røntgensvar (vis)
 • Sentralbordrutiner
 • Svangerskapsavbrudd
 • Talegjenkjenning
 • Økonomi

Når alle sykehusforetakene i Nord-Norge (Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset) har tatt i bruk funksjonaliteten som inngår i fase 1 av innføringen, tas Medikasjon i bruk i hele helseregionen.

Litt om hvordan innføringen er tenkt gjennomført

DIPS Arena består av moduler som i løpet av de neste årene skal tas i bruk ved sykehusene i Nord-Norge.​ Innføringen er planlagt gjennomført i flere faser. Planen er at man starter med fase 1-funksjonalitet som innføres i tur og orden ved alle fire helseforetak, før man tar fatt på innføringen av fase 2-funksjonalitet, osv. Denne planen forutsetter kollektiv forpliktelse i alle helseforetakene.

Fant du det du lette etter?