DIPS Arena: Hvilken funksjonalitet tar sykehusene i nord i bruk i fase 1?

Sykehusene i Nord-Norge bruker i dag journalsystemet DIPS Classic – et system som innen medio 2020 skal fases ut. Ved innføringen av neste generasjon pasientjournal DIPS Arena, må først grunnfunksjonaliteten på plass. I første fase innføres også ny funksjonalitet som er enkel å ta i bruk og som gir nytteverdier for journalbrukerne.

Funksjonalitet som sykehuspersonell tar i bruk i fase 1:

 • Behandler på poliklinikk
 • Diktering
 • Dokument lese/skrive
 • Gruppebehandling
 • Henvisninger til vurdering
 • Intern melding
 • Intensivregistrering
 • Koordinering
 • Korrespondanselogg
 • Kritisk informasjon
 • Lab – varsling av labsvar
 • Lab – visning av labsvar
 • Medisinsk koding
 • Oppgaver
 • Opphold – sengepost-/oppmøte-/uferdigliste
 • Overgang til nye Prokomskjema
 • Pasientopplysninger
 • Personskaderegistrering
 • Planlegging
 • PLO
 • Rammeverk
 • Rus
 • Røntgensvar
 • Sentralbordrutiner
 • Talegjenkjenning
 • Vedtak/GAF

Når samtlige helseforetak i Nord-Norge har tatt i bruk funksjonaliteten som inngår i fase 1 av innføringen, tas Medikasjon i bruk i hele helseregionen.

Litt om hvordan innføringen er tenkt gjennomført

DIPS Arena består av moduler som i løpet av de neste årene skal tas i bruk ved sykehusene i Nord-Norge.​ Innføringen er planlagt gjennomført i flere faser. Planen er at man starter med fase 1-funksjonalitet som innføres i tur og orden ved alle fire helseforetak, før man tar fatt på innføringen av fase 2-funksjonalitet, osv. Denne planen forutsetter kollektiv forpliktelse i alle helseforetakene.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.