Fremdriftsplaner FRESK

I tråd med nasjonale restriksjoner får Covid-19-utbruddet konsekvenser for planlagte systeminnføringer i regi av FRESK-programmet i Helse Nord.

Fremtidens systemer i klinikken (FRESK) ble formelt etablert våren 2018, og er nå i startgropen på en større systeminnføring ved helseforetakene i Nord-Norge. Som følge av Covid-19-situasjonen og ulike tekniske utfordringer som det jobbes med å løse, er tidsrammene for noen av systeminnføringene under replanlegging. Tidsaspektet for innføringen av DIPS Arena i nord finner du i fremdriftplanen for prosjektet lengre ned. Informasjon om fremdrift i de respektive prosjektene publiseres her etterhvert som innføringsplaner tar form og er godkjente av programstyret. I planene som legges fremover tas det forbehold om videre utvikling av situasjonen rundt koronaviruset, samt systemutbedringer som er blitt lovet fra leverandørenes side.

Her finner du en foreløpig tidslinje med viktige milepæler for prosjektene som inngår i FRESK-programmet i Helse Nord.


Fant du det du lette etter?