Fremdriftsplaner FRESK

I tråd med nasjonale restriksjoner får Covid-19-utbruddet konsekvenser for planlagte systeminnføringer i regi av FRESK-programmet i Helse Nord.

Fremtidens systemer i klinikken (FRESK) ble formelt etablert våren 2018, og skulle ha vært igang med en større systeminnføring ved helseforetakene i Nord-Norge våren 2020. Som følge av Covid-19-utbruddet er tidsrammene for de ulike systeminnføringene imidlertid under replanlegging. Du vil derfor finne mer detaljert informasjon om fremdrift når nye innføringsplaner tar form og er godkjente av programstyret. I planene som legges fremover tas det forbehold om evt. videre utvikling av situasjonen rundt koronaviruset.

Her finner du en foreløpig tidslinje med viktige milepæler for prosjektene som inngår i FRESK-programmet i Helse Nord.


Fant du det du lette etter?