Fremtidens systemer i klinikken (FRESK) skal ledes av Bengt Flygel Nilsfors

Bengt Flygel Nilsfors har takket ja til stillingen som programleder for Helse Nords nye IT-satsning: FRESK – Fremtidens systemer i klinikken.

Prosjektene som inngår i FRESK-programmet tar høyde for at IT-satsningen i Helse Nord nå er inne i en fase hvor den har mer karakter av virksomhetsutvikling enn rene IT-prosjekter. I tillegg til innføringen av to nye kliniske systemer ved sykehusene i helseregionen (DIPS Arena og elektronisk kurve), innebærer den videre satsningen endring av kliniske arbeidsprosesser og forbedring av pasientforløp.

Nilsfors har hatt en tilsvarende rolle i det tidligere FIKS-programmet, som i perioden 2011-2016 innførte felles kliniske systemer ved sykehusene i Nord-Norge – også kalt "én journal i nord". Nå står nye utfordringer for døra i Helse Nord FRESK.

Vi ønsker Bengt lykke til med fortsettelsen!