Forvaltningsråd for kliniske IKT-systemer

Fagrådets hovedoppgave er å bygge en bro mellom klinikerne og IKT-utviklerne for å sikre best mulig kliniske IKT-systemer.
Fagråd for klinisk IKT er et rådgivende organ for styringsgruppen for Helse Nord IKT. 

Fagrådet er sammensatt av fagsjefer fra alle fem foretakene samt lederne for hvert fagforum.

Leder (konst.)

Sekretariat

Saker til Klinisk IKT Fagråd sendes til Elisabeth Ursfjord og Trine Hansen.

Medlemmer

 • Einar Bugge, fagsjef UNN
 • Harald Stordahl, fagsjef Nordlandssykehuset
 • Fred A. Mürer, fagsjef Helgelandssykehuset
 • Harald Sunde, fagsjef Finnmarkssykehuset
 • Margaret Aarag Antonsen, fagsjef Sykehusapoteket Nord
 • Beate Sørslett, Nordlandssykehuset, leder av EPJ fagforum
 • Hege Gjelvold, UNN, leder av Lab fagforum
 • Gøran Nilsen, Nordlandssykehuset, leder av Rad fagforum
 • Paul Christian Hjemås, Helse Nord RHF, leder av Fagforum for rapportering og analyse
 • Loke Gulliksen, Nordlandssykehuset, leder av Fagforum for IKT-systemer i AMK og ambulansetjeneste
 • Martin Grønberg, leder av Fagforum for fødesystemer
 • Per Christian Lindberg, representant for HN IKT
 • Ida Martinussen, representant for FRIS
 • Bjørn Nilsen, representant for Helse Nord RHF​
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.