De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock alene

Sist helg publiserte Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) en rapport med åtte uønskede hendelser i løpet av ett døgn. Med kort tid tilgjengelig har Helse Nord gjort en vurdering av disse. Med noen små forbehold er vurderingen vår at mindre enn halvparten av hendelsene kan tilskrives Babcocks utfordringer med ambulanseflyberedskap.

​Helse Nord har sammen med Luftambulansetjenesten og enkelte av de berørte sykehusene gjennomgått hendelsene som beskrives i rapporten fra UNN. I fire av hendelsene i rapportene heter det at det ikke var ambulansefly tilgjengelig. Dette viser seg ikke å stemme. 

I to av disse hendelsene fikk ikke Flykoordineringssentralen (FKS) noen forespørsel om å rekvirere ambulansefly. I de to andre ble det gjort faglige vurderinger i hvert enkelt tilfelle, og konkludert med at det skulle benyttes helikopter for å frakte pasientene til sykehus.


I ett av tilfellene skyldes den uforholdsmessig lange tiden fra AMK ble varslet til pasienten var framme på sykehus, en intern svikt i koordineringen og ikke mangel på luftambulanse. Et annet oppdrag som står beskrevet i rapporten, opplevde noe tidsforsinkelse på grunn av dårlig vær og besetningsmangel. Oppdraget ble løst med ambulansefly fra Bodø på kvelden.

Et mindretall av hendelsene som er beskrevet i rapporten fra UNN kan tilskrives mangel på ambulansefly og tekniske utfordringer. Dette medførte en forsinket håndtering sammenlignet med normaldrift på tidskritiske hendelser, og er noe Helse Nord tar svært alvorlig.