Forhandlingene gjenåpnes

Nye avtaler for habilitering og rehabilitering - oppheving av tildeling

Helse Nord RHF publiserte tildelingsbeslutningen på nye avtaler den 4.11.22. Oppdragsgiver er etter henvendelser gjort oppmerksom på, og ser nå, at deler av evalueringen bygger på feil grunnlag. Tildelingsbeslutningen annulleres derfor i sin helhet og forhandlingene gjenåpnes.


Hender som holder hverandre i balanse
Nye avtaler for rehabilitering og habilitering. Foto: Raspopova Marina / Unsplash.com

Leverandørene får nærmere informasjon og Helse Nord RHF beklager det inntrufne.​​