Brukerutvalg i helseforetakene

Brukerutvalget skal sikre at pasientenes stemme blir hørt, at brukernes erfaringer, råd og forslag til forbedringer når fram til helsetjenesten. Alle helseforetakene i Helse Nord har sine egne brukerutvalg.
Fant du det du lette etter?