Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har blant annet ansvaret for konsernregnskap, finansiering og budsjettplaner.


Avdelingens arbeidsoppgaver

 • Konsernregnskap
 • Konsernbestemmelser for regnskap og rapportering
 • Helse Nord RHFs regnskap
 • Finans (lån, bank, plassering og utlån)
 • Plan og budsjettprosesser
 • Pensjon
 • Økonomimodell og -håndbok
 • Støtte og samordne helseforetakene i løpende spørsmål
 • Rapportuttak for andre i Helse Nord RHF
 • Lønn og regnskap Helse Nord RHF
 • Innsatsstyrt finansiering (ISF)
 • Forvaltning av økonomisystemet Unit4 (Agresso)
 • Oppfølging av helseforetak, controllerfunksjon
 • Virksomhetsrapportering til styre og eier
 • RisikostyringFant du det du lette etter?