Sikkerhets- og beredskapsavdelingen

Sikkerhet og beredskapsavdelingen har ansvar for den regionale oppfølgingen av beredskapsarbeidet i Nord-Norge og Svalbard. Videre har avdelingen ansvar for informasjonssikkerhetsarbeid, personvern, oppfølging av sikkerhetsloven, sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret, risiko- og trusselvurderinger, beredskapsøvelser og beredskapsplanverk. Avdelingen har også ansvaret for det internasjonale samarbeidet i Helse Nord, og da særskilt knyttet til deltakelse i Nordkalottsamarbeidet. Barents helsesamarbeid og Arktisk råd.

Fant du det du lette etter?