Hansen, Erik Arne

Regnskapssjef


Telefon: 480 06 069


  • ​Regnskapssjef for foretaksgruppen
  • Regnskapsfaglige spørsmål
  • regnskapsrapportering
  • økonomisk internkontroll
  • moms
  • forvaltning av økonomisystem
  • pensjon