Forskning i SKDE

Forskningsprosjektene i SKDE er basert på kobling av data fra ulike helseregistre og SSB. 

​SKDE har tre forskere er ansatt i fulltidsstillinger i SKDE, to PhD-stipendiater og en postdok-stipendiat. I tillegg er flere ansatte involvert i hvert av de ulike prosjektene.

Tre av våre ansatte er i tillegg hovedveiledere for PhD-stipendiater, og flere deltar også i prosjekter som ikke utgår fra SKDE. 

Under artikler og publikasjoner vil du finne vitenskapelige artikler fra forskningsprosjekter tilknyttet SKDE. 

KlinReg-prosjekt

SKDE har ledet et arbeid med å utvikle et regionalt forskningssamarbeid som resulterte i en prosjektsøknad til Helse Nord RHF om forskningsmidler innenfor den nye søknadstypen KlinReg.

Prosjektsøknaden fikk tildelt KlinReg-midler fra 2019 til det seksårige forskningsprosjektet «Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? - Et regionalt forskningssamarbeid for å forstå geografisk og uberettiget variasjon i helsetjenestebruk, medisinsk praksis og behandlingsresultater». 

Forskningsprosjektet ledes fra SKDE, er organisert i fire arbeidspakker og omfatter tre PhD-prosjekter med stipendiater ansatt ved henholdsvis SKDE, Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset. 

SKDE skal bidra med opplæring, veiledning og analysebistand i alle de tre PhD-prosjektene. Postdok-stipendiaten ved SKDE har i perioder vært frikjøpt fra postdok-prosjektet til arbeidet med KlinReg-prosjektet. 

Mer informasjon om SKDEs forskningsprosjekter er under utarbeidelse.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.