Publikasjoner og artikler fra SKDE

Her finner du publikasjoner og artikler fra SKDE sortert på årstall.

​2017

Publikasjoner:

Helseatlas kols 2013-2015 (SKDE 2017).pdf

Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i sykehus i Helse Nord (SKDE 2017).pdf

Helseatlas: Eldrehelseatlas for Norge, 2013-2015 (SKDE 2017).pdf

Artikler:

Practice variation in surgical procedures and IUD-insertions among general practitioners in Norway – a longitudinal study

2016

Publikasjoner:

Helseatlas: Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas (SKDE 2016).pdf

Indikatorer for måling av uberettiget variasjon (SKDE 2016).pdf

Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre for sykehus i Helse Nord (SKDE 2016).pdf

En analyse av utvalgte regionfunksjoner ved Oslo universitetssykehus (SKDE 2016).pdf

En analyse av aktiviteten hos avtalespesialister i Helse Nord 2011-2014 (SKDE 2016).pdf

Artikler:

Major postoperative complications are associated with impaired long-term survival after gastro-esophageal and pancreatic cancer surgery: a complete national cohort study

The use of surgery for cervical degenerative disease in Norway in the period 2008-2014

Norske pasienter med tykktarmskreft kommer for sent i gang med tilleggsbehandling

Sex differences in mortality among patients admitted with affective disorders in North Norway: a 33-year prospective register study

2015

Publikasjoner:

Helseatlas: Barnehelseatlas for Norge (SKDE 2015).pdf

Helseatlas: Dagkirurgi i Norge 2011-2013 (SKDE 2015).pdf

Storforbrukere av somatisk spesialisthelsetjeneste i Helse Nord (SKDE 2015).pdf

Artikler:

Substance use disorders in schizophrenia, bipolar disorder, and depressive illness: a registry-based study

2014

En forundersøkelse til Nordisk register for Hidradenitt suppurativa (SKDE 2014).pdf

Nye kreftpasienter i Helse Nord (SKDE 2014).pdf

2013

Publikasjoner:

Forskjeller i helsetjenesten (SKDE 2013).pdf

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord (SKDE 2013).pdf

Artikler:

Sex differences in mortality of admitted patients with personality disorders in North Norway - a prospective register study

2012

Publikasjoner:

Bruk av sykestuer og sykehus i Finnmark (SKDE 2012).pdf

Kontraster i befolkningens bruk av polikliniske tjenester i Helse Nord 2010 (SKDE 2012).pdf

Kontroller i sykehus etter kurativ behandling av kreft i tykk- og endetarm (SKDE 2012).pdf

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord (SKDE 2012).pdf

Randomised Trials in Surgery - The Burden of Evidence (2012).pdf

Artikler:

Randomised Trials in Surgery - The Burden of Evidence

2011

Publikasjoner:

Overføring mellom sykehus i Norge (SKDE 2011).pdf

Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til Helgelandssykehuset HF (SKDE 2011).pdf

Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til Helse Finnmark HF (SKDE 2011).pdf

Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til Nordlandssykehuset HF (SKDE 2011).pdf

Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til UNN HF (SKDE 2011).pdf

Infeksiøs endokarditt i Helse Nord (SKDE 2011).pdf

Artikler:

Does long-term care use within primary health care reduce hospital use among older people in Norway? A national five-year population-based observational study

Hip fractures in a city in Northern Norway over 15 years: time trends, seasonal variation and mortality. The Harstad Injury Prevention Study

Methodological challenges in hip fracture registration. The Harstad Injury Registry

Increasing mortality in schizophrenia: Are women at particular risk? A follow-up of 1111 patients admitted during 1980–2006 in Northern Norway

2010

Analyse for Strategigruppe Geriatri (SKDE 2010).pdf

En summarisk oversikt over antall avanserte kirurgiske prosedyrer i K3-Klinikken siste tre år (SKDE 2010).pdf

Funskjonsfordeling av avansert kreftkirurgi i Helse Nord, 2007-2009 (SKDE 2010).pdf

Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006-08 (SKDE 2010).pdf

Kommunenes forbruk av spesialisthelsetjenester (SKDE 2010).pdf

Sykehusforbruket i byene (SKDE 2010).pdf

Ulike forbruksrater og behandlingsstrategier på vanlige ortopediske problemstillinger i Helse Nord (SKDE 2010).pdf

Vertskommunenes forbruk av sykehustjenester (SKDE 2010).pdf

2009

Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune (SKDE 2009).pdf

Sommerdrift UNN Tromsø 2005-2007 (SKDE 2009).pdf

2008

Har det skjedd endringer i lokalsykehusenes aktivitet og innhold etter helsereformen (SKDE 2008).pdf

2007

Desentralisering av polikliniske kontroller (SKDE 2007).pdf

2006

Døgn eller dag - kva er praksis i Helse Nord (SKDE 2006).pdf

Kirugi på busette i finnmark 2001-2005 (SKDE 2006).pdf

Konsekvenser av endret kirurgisk beredskap ved Mosjøen sykehus (SKDE 2006).pdf