Publikasjoner og artikler fra SKDE

Her finner du publikasjoner og artikler fra SKDE sortert på årstall.

​2019

Publikasjoner: 

Årsrapport SKDE 2018.pdf

Helseatlas for gynekologi 2015-2017 (SKDE 2019).pdf

Helseatlas for fødselshjelp 2015-2017 (SKDE 2019).pdf

Artikler: 

Haukland EC, Mevik K, von Plessen C, Vonen b et al. Contribution of adverse events to death of hospitalised patients, BMJ Open Quality 2019;8

Notater: 

Forbruk og pasientstrømmer ved akutte innleggelser - UNN HF og Finnmarkssykehuset HF (SKDE 2019).pdf

Innleggelser barn 0-16 år - oppdatering fra Barnehelseatlas (SKDE 2019).pdf

2018

Publikasjoner:

Status for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2018 (SKDE 2018)

Helseatlas: Dagkirurgi i Norge 2013-2017 (SKDE 2018).pdf

Dekningsgrad og resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre for norske sykehus i 2016 (SKDE 2018).pdf

Revidert handlingsplan for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre (SKDE 2018).pdf

Årsrapport SKDE 2017.pdf

Artikler: 

Norum J, Balteskard L, Thomsen MW, Kvernmo HD. Wrist malpractice claims in Northern Norway 2005-2014. Lessons to be learned,  Int J Circumpolar Health (2018).

Lassen, K., Nymo, L.S., Olsen, F. et al. Contemporary practice and short-term outcomes after liver resections in a complete national cohort, Langenbecks Arch Surg (2018).

Soreide K., Olsen F., Nymo L.S., Kleive D., Lassen K.; A nationwide cohort study of resection rates and short-term outcomes in open and laparoscopic distal pancreatectomy, HPB (2018).Notater: 

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2012-2016 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF (SKDE 2018).pdf

Ortopedi i Helse Nord 2012-2016 (SKDE 2018).pdf

Fedmekirurgi, volum og metode 2012-2016 (SKDE 2018).pdf

Avtalespesialister i Helse Nord 2014-2016 (SKDE 2018).pdf

Behandling med injeksjon av medikament i øyet i 2017 (SKDE 2018).pdf

2017

Publikasjoner:

Status for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2017 (SKDE 2017)

Helseatlas kols 2013-2015 (SKDE 2017).pdf

Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i sykehus i Helse Nord (SKDE 2017).pdf

Helseatlas: Eldrehelseatlas for Norge, 2013-2015 (SKDE 2017).pdf

Artikler:

Extent, regional variation and impact of gynecologist payment models in routine pelvic examinations: a nationwide cross-sectional study

Behandling av håndleddsbrudd 2009-14

Practice variation in surgical procedures and IUD-insertions among general practitioners in Norway – a longitudinal study

Treatment of acute myocardial infarction in the sub-arctic region of Norway. Do we offer an equal quality of care?


Adverse events in hospitalised cancer patients: a comparison to a general hospital population.

Notater: 

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF (SKDE 2017)

Kreftkirurgi i Helse Nord (SKDE 2017)

Innleggelser barn 0-16 år, oppdatering fra Barnehelseatlaset (SKDE 2017)

Oversikt over antall koronare angiografier og PCI’er utført på bosatte i Helse Nord i perioden 2014-2016 (SKDE 2017)

Oversikt over antall cystektomier utført på bosatte i Helse Nord i perioden 2013-2016(SKDE 2017)

Utvalgte helsetjenester til barn i Norge (SKDE 2017)2016

Publikasjoner:

Helseatlas: Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas (SKDE 2016).pdf

Indikatorer for måling av uberettiget variasjon (SKDE 2016).pdf

Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre for sykehus i Helse Nord (SKDE 2016).pdf

En analyse av utvalgte regionfunksjoner ved Oslo universitetssykehus (SKDE 2016).pdf

En analyse av aktiviteten hos avtalespesialister i Helse Nord 2011-2014 (SKDE 2016).pdf

Artikler:

Major postoperative complications are associated with impaired long-term survival after gastro-esophageal and pancreatic cancer surgery: a complete national cohort study

The use of surgery for cervical degenerative disease in Norway in the period 2008-2014

Norske pasienter med tykktarmskreft kommer for sent i gang med tilleggsbehandling

Sex differences in mortality among patients admitted with affective disorders in North Norway: a 33-year prospective register study

Is inter-rater reliability of Global Trigger Tool results altered when members of the review team are replaced?

Does increasing the size of bi-weekly samples of records influence results when using the Global Trigger Tool? An observational study of retrospective record reviews of two different sample sizes. 

Notater:

Populasjonsbaserte behov for plastikkirurgiske inngrep (SKDE 2016)

Brystkreftkirurgi, - Døgninnleggelse eller dagbehandling (SKDE 2016)

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus (SKDE 2016)

Tilpasning og utprøving av nytt høreapparat (SKDE 2016)2015

Publikasjoner:

Helseatlas: Barnehelseatlas for Norge (SKDE 2015).pdf

Helseatlas: Dagkirurgi i Norge 2011-2013 (SKDE 2015).pdf

Storforbrukere av somatisk spesialisthelsetjeneste i Helse Nord (SKDE 2015).pdf

Artikler:

Substance use disorders in schizophrenia, bipolar disorder, and depressive illness: a registry-based study

2014

En forundersøkelse til Nordisk register for Hidradenitt suppurativa (SKDE 2014).pdf

Nye kreftpasienter i Helse Nord (SKDE 2014).pdf

2013

Publikasjoner:

Forskjeller i helsetjenesten (SKDE 2013).pdf

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord (SKDE 2013).pdf

Artikler:

Sex differences in mortality of admitted patients with personality disorders in North Norway - a prospective register study

2012

Publikasjoner:

Bruk av sykestuer og sykehus i Finnmark (SKDE 2012).pdf

Kontraster i befolkningens bruk av polikliniske tjenester i Helse Nord 2010 (SKDE 2012).pdf

Kontroller i sykehus etter kurativ behandling av kreft i tykk- og endetarm (SKDE 2012).pdf

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord (SKDE 2012).pdf

Randomised Trials in Surgery - The Burden of Evidence (2012).pdf

Artikler:

Randomised Trials in Surgery - The Burden of Evidence

2011

Publikasjoner:

Overføring mellom sykehus i Norge (SKDE 2011).pdf

Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til Helgelandssykehuset HF (SKDE 2011).pdf

Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til Helse Finnmark HF (SKDE 2011).pdf

Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til Nordlandssykehuset HF (SKDE 2011).pdf

Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten - henvisninger til UNN HF (SKDE 2011).pdf

Infeksiøs endokarditt i Helse Nord (SKDE 2011).pdf

Artikler:

Does long-term care use within primary health care reduce hospital use among older people in Norway? A national five-year population-based observational study

Hip fractures in a city in Northern Norway over 15 years: time trends, seasonal variation and mortality. The Harstad Injury Prevention Study

Methodological challenges in hip fracture registration. The Harstad Injury Registry

Increasing mortality in schizophrenia: Are women at particular risk? A follow-up of 1111 patients admitted during 1980–2006 in Northern Norway

2010

Analyse for Strategigruppe Geriatri (SKDE 2010).pdf

En summarisk oversikt over antall avanserte kirurgiske prosedyrer i K3-Klinikken siste tre år (SKDE 2010).pdf

Funskjonsfordeling av avansert kreftkirurgi i Helse Nord, 2007-2009 (SKDE 2010).pdf

Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006-08 (SKDE 2010).pdf

Kommunenes forbruk av spesialisthelsetjenester (SKDE 2010).pdf

Sykehusforbruket i byene (SKDE 2010).pdf

Ulike forbruksrater og behandlingsstrategier på vanlige ortopediske problemstillinger i Helse Nord (SKDE 2010).pdf

Vertskommunenes forbruk av sykehustjenester (SKDE 2010).pdf

2009

Finnmarksbefolkningens bruk av sykehustjenester, med særlig fokus på Alta kommune (SKDE 2009).pdf

Sommerdrift UNN Tromsø 2005-2007 (SKDE 2009).pdf

2008

Har det skjedd endringer i lokalsykehusenes aktivitet og innhold etter helsereformen (SKDE 2008).pdf

2007

Desentralisering av polikliniske kontroller (SKDE 2007).pdf

2006

Døgn eller dag - kva er praksis i Helse Nord (SKDE 2006).pdf

Kirugi på busette i finnmark 2001-2005 (SKDE 2006).pdf

Konsekvenser av endret kirurgisk beredskap ved Mosjøen sykehus (SKDE 2006).pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.