Regionalt samarbeidsorgan for utdanning

Det regionale samarbeidsorganet for utdanning (SAMUT) gir råd om innhold, dimensjonering og endringer i utdanningene til besluttende organer i Helse Nord, ved Universitetet i Tromsø og ved Nord universitet.

Organet skal sikre at universitetenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av studenter ivaretas og at utdanningene er i tråd med behovene til spesialisthelsetjenesten.  

Medlemmer

Anita Mentzoni-Einarsen, HN RHF

Trine Olsen, HN RHF

Hege Roland Persson, UNN HF

Mai-Liss Larsen, UNN HF

Astrid Dagmar Jakobsen, NLSH HF

Thrina Loennechen, UiT

Gunn Kristin Øberg, UiT 

Terje Steigen, UiT

Trine Karlsen, Nord universitet

Ingjerd Gåre Kymre, Nord universitet

Knut Georg Hartviksen, RBU

Lena Elisabeth Nielsen, FIN HF

Anne Ingeborg Pedersen, HSYK HF

Lisa Friborg, KS

Dana Meknas, studentrepresentant UiT

Studentrepresentant Nord universitet


Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget (AU SAMUT) skal prioritere, forberede og fremme saker for SAMUT.

Utvalget møtes åtte ganger i året, i forkant og i etterkant av hvert SAMUT-møte.

AU SAMUT har fire medlemmer, i tillegg til sekretariat. Ved forfall møter vararepresentant for institusjonen. 

Medlemmer:

Anita Mentzoni-Einarsen, HN RHF

Hege Roland Persson, UNN HF

Terje Steigen, UiT

Ingjerd Gåre Kymre, Nord universitet

Sekretariat

Halvor Hygen, HN RHF

Brite Jacobsen, HN RHF

Styrende dokumenter

Mandat

Styrevedtak om samarbeidet

Instruks fra Helse- og omsorgsdepartementet 

Styrevedtak om rammeavtaler med universitetene

Møtedatoer 

2019: 6. februar, 9. mai, 19. september og 21. november

2020: 18. mars, 4. juni, 10. september og 5. november


Møtereferat

SAMUT møtereferat 2-2019.pdf

SAMUT møtereferat 1-2019.pdf

SAMUT møtereferat 2-2018.pdf

SAMUT møtereferat 1-2018.pdf


Fant du det du lette etter?