Utdanningsprogram psykiatri

Helse Nord tilbyr et eget utdanningsprogram for leger som vil spesialisere seg innen psykiatri.

​Nord-Norge mangler psykiatere og har gjort det i mange år. Psykiaterutdanningen i Helse Nord er svært viktig for rekrutteringen. Siden oppstarten i 1996 er det utdannet et titalls psykiatere.

Programmet tilrettelegger for at leger som blir tilsatt i utdanningsstillinger ved distriktspsykiatriske sentra (DPS) får gjennomført videreutdanning i spesialiteten psykiatri. Programmet er godkjent av legeforeningen.

Det er nedsatt et eget evalueringsutvalg for utdanningen. Tidligere er utdanningen evaluert av Norsk institutt for by- og regionsforskning.​

Fortløpende opptak

Det blir tatt opp kandidater fortløpende. Tjenestesteder ved DPS som inngår er: Kirkenes, Tana, Lakselv, Hammerfest, Alta, Nordreisa, Storsteinnes, Silsand, Sjøvegan, Harstad, Fauske,  Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen,  Brønnøysund, Stokmarknes, Gravdal og Narvik. Tjenesten ved DPS teller for to år av utdanningen.

De fleste kandidatene i programmet tar sin sykehustjeneste (to år) ved psykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Psykisk helse og rusklinikken Nordlandssykehuset. Det er og mulig med tjeneste ved andre sykehus.

Utdanningskandidatene fra Troms og Finnmark følger UNNs internundervisningsprogram, tildels over telematikk. Utdanningskandidatene fra Nordland følger Nordlandssykehusets internundervisning over telematikk.​

Samlinger og veiledning

Det gjennomføres fire samlinger pr år, med et bredt faglig innhold. Deltakere er assistentleger og deres veiledere.

Det blir gitt gruppeveiledning for assistentlegene i programmet en dag pr. måned, 10 ganger pr. år. Det gis veiledning i to grupper: ei som møtes i Bodø og ei i Tromsø. Gruppene ledes av gruppeanalytikere.

Det blir gitt gruppeveiledning for overlegene i programmet i forbindelse med samlingene fire ganger pr år, ledet av gruppeanalytiker.

Det legges til rette for at programdeltakerne hvert år deltar i eller arrangerer en nordisk/internasjonal konferanse/kongress og samarbeid for utveksling av faglige erfaringer, oppdatering, nettverksbygging, etc.

Kandidatene følger Norsk psykiatrisk forenings obligatoriske psykiatrikurs, og har blitt prioritert ved inntak.​

Økonomi

Lønn etter avtale med arbeidsgiver. Lønn dekkes av arbeidsgiver. Deltakelse ved de obligatoriske psykiatrikurs dekkes dels av legeforeningen og dels av arbeidsgiver.

Utgifter til annonsering ved ledige stillinger dekkes av programmet. Utgifter til ekstra klinisk veileder, gruppeveiledning og samlinger dekkes av programmet. Herunder også evt reise.

Innenfor de enkelte helseforetak kan det i tillegg være egne avtaler med legeforeningen eller stipendordninger.

Mer informasjon 

Nærmere informasjon om utdanningsopplegget ved utdanningskoordinator i Helse Nord RHF, Brite Jacobsen​
Fant du det du lette etter?