Muskel og skjelett

Helse og arbeid

Helse Nord har følgende behandlingstilbud i ordningen Helse og arbeid for personer med plager og tilstander i muskler og skjelett:

Finnmarkssykehuset, Hammerfest. Skulder


Hvor

Skulderpoliklinikk Finnmarkssykehuset Klinikk Hammerfest

Om tilbudet

Poliklinisk utredning og behandling for pasienter med skulderplager

Henvisning

Henvisningen bør inneholde anamese, gjennomført behandlingsforsøk, klinisk undersøkelse samt supplerende undersøkelser. Henvisningen merkes Raskere tilbake. 

Finnmarkssykehuset HF
Klinikk Hammerfest
Ortopedis avdeling
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest


Elektroniske søknader merkes med Raskere tilbake i feltet for henvisningsårsak og sendes på vanlig måte til ortopedisk poliklinikk ved Klinikk Hammerfest.​ 


​​Finnmarkssykehuset, Kirkenes. HåndskadeHvor

Finnmarkssykehuset Klinikk Kirkenes

Om tilbudet

Behandling hos ergoterapeut på håndskadepoliklinikk. Tilbudet omfatter pasienter med brudd, seneskader, amputasjon, hevelser/ødem, arr, nerveskade i håndregionen, altså distalt for albuen. Behandlingen består av kartlegging av funksjon, arrbehandling, tilpasning av treningsprogram, ortoser med mer.

Henvisning

Henvisningen bør inneholde anamnese, gjennomført behandlingsforsøk, klinisk undersøkelse og supplerende undersøkelse.

Henvisningen merkes Raskere tilbake og sendes.

Elektronisk:
Elektroniske henvisninger sendes på vanlig måte til kirurgisk poliklinikk ved Klinikk Kirkenes.

Post: 

Finnmarkssykehuset HF
Klinikk Kirkenes
Postboks 410
9915 Kirkenes

Telefon: 78 97 31 80​UNN Tromsø, muskel- og skjelettplager


Om tilbudet
  • Tverrfaglig utredning/avklaring for spesifikke og uspesifikke smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet
  • Konservativ behandling av eksempelvis skulderlidelser, hofte- og kneleddartrose og rygglidelser
  • To dagers mestringskurs for rygg og nakkeplager
  • Artroseskole for slitasjegikt i hofter og knær
  • Bedriftstiltak. Undervisning og prosesser for ledere og ansatte i bedrifter. Fokus på arbeidsmiljø og jobbnærvær til tross for helseplager.
Hvor
St. Elisabethsenteret, Mellomveien 50, 9007 Tromsø.

Henvisning
Henvisning sendes elektronisk til "Raskere tilbake somatikk" UNN Tromsø.

Postadresse:
Raskere tilbake
Boks 6060, UNN
9038 Tromsø

Kontakt
Øyvind Lyngedal
Tel: 77 62 77 73

Jostein Bentzen
Tel: 995 47 056

Helgelandssykehuset, Sandnessjøen (muskel- og skjelettlidelser)

Her tilbys følgende behandlinger for muskel- og skjelettlidelser:

  • Tverrfaglig avklaringspoliklinikk
  • Polikliniske rehabiliteringsprogram for pasienter med avklarte smertetilstander 
 


 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.