Advarer mot vaksinesvindel

Nasjonal sikkerhetsmyndighet advarer mot vaksinesvindel. Ulike metoder kan tenkes brukt blant aktører som ønsker å profitere på situasjonen med pandemien. 

Eldre kvinne med kredittkort
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Svindelforsøk kan være å lure til seg personalia, bankkontonummer eller spre virus ved å få folk til å klikke på lenker – og dette under dekke av at det er kommunen, sykehuset eller andre som ber om denne informasjonen mens det i realiteten er svindel.

Les hele saken hvor Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) advarer mot svindelforsøk (nsm.no)

Sykehusene i Helse Nord ønsker å understreke at det er i sjeldne tilfeller sykehus tar kontakt med befolkningen om vaksinering. I all hovedsak er det kommunene som har ansvaret for å vaksinere befolkningen. Sykehusene får tildelt en begrenset mengde vaksine for å vaksinere eget definert helsepersonell, samt inneliggende pasienter som har sammenhengende lengre sykehusopphold.

Den enkelte må derfor forholde seg til sin kommune for gjennomføring av vaksinasjon. Kommunene har ulike måter å administrere vaksinasjonsprogrammet på, og man kan bli kontaktet via ulike kanaler.

Sykehusene har ikke ansvar for å vaksinere befolkningen, og en ber om at den enkelte er skeptiske  til henvendelser om vaksinering som tilsynelatende kommer fra sykehus.

Les om organisering og ansvarsforhold for vaksinasjonsprogrammet på FHIs nettsted.