Korona illustrasjonsbilde

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap for å håndtere utbruddet av koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2. Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, helsepersonell, øvrige ansatte og media.

Nyheter om koronaberedskapen i Helse Nord

 • MS Seadream 1
  05.08.2020
  Samhandling sikrer god håndtering av mulig koronasmitte

  Helse Nord RHF vil gi anerkjennelse for god håndtering av beredskapssituasjonene, både da MS Roald Amundsen kom til Tromsø og MS Seadream 1 kom til Bodø. Stikkordene er samhandling, koordinering, situasjons- og rolleforståelse.

 • Flyseter i et fly
  21.07.2020
  Reiseråd og anbefalinger etter reise til sykehusansatte

  Myndighetene har endret reiserådene knyttet til korona. Les her felles anbefalinger for alle sykehusansatte i hele landet.

 • 16.07.2020 Sykehusinnkjøp
  Slik håndterte Sykehusinnkjøp covid-19-henvendelsene

  Å finne de riktige leverandørene blant over 5800 henvendelser var en viktig suksessfaktor for å lykkes med å skaffe nok smittevernutstyr i forbindelse med covid-19-utbruddet. Her kan du lese om hvordan det skjedde.

 • Illustrasjon Foto: Helse Bergen
  13.07.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nå skal det produseres åndedrettsvern i Norge

  Leverandør Uniqon AS starter opp produksjonslinje på Stord, og skal levere 2,5 millioner åndedrettsvern innen to år. Denne kontrakten bidrar til nye arbeidsplasser på Stord, og samtidig sikrer den produksjon av viktig smittevernutstyr i Norge.

 • Sykepleier med munnbind
  02.07.2020
  Helsepersonell fra Sverige skal koronatestes før de starter arbeid ved sykehusene

  Fra 1. juli 2020 er det krav om negativ koronatest før svenske helsevikarer kan arbeide ved norske sykehus.

 • 12.06.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 24

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • Illustrasjon
  10.06.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 23

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • 30.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 22

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • Illustrasjon
  20.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 21

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • 20.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Starter munnbindproduksjon i Sykkylven

  Smittevernproduksjon AS i Sykkylven har fått kontrakt på leveranse av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

 • 18.05.2020 Nordlandssykehuset
  Koronatiltak – også i Psykisk helse og rus klinikken

  Psykisk helse og rus-klinikken i Nordlandssykehuset Rønvik har etablert egne mottak og egen sengepost for Covid-19 pasienter. Alle poliklinikker og øvrige sengeposter har iverksatt smitteverntiltak. Dette samtidig med at det meste av behand...

 • 18.05.2020
  Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

  Her kan du se webinaret, og finne presentasjonene fra foredragsholderne.

 • 15.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Omfang av import og innkjøp av smittevernutstyr

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge gjennom den nasjonale ordningen som er etablert i regi av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp. Det meste av utstyret er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
  14.05.2020
  I grønn beredskap

  Alle helseforetakene i nord er nå i grønn beredskap i forbindelse med koronapandemien.

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Intensivpasient
  08.05.2020
  Sykehusene har flere intensivplasser

  Alle sykehusene i Helse Nord har økt antall intensivplasser.

 • 07.05.2020
  Utreiseforbudet for helsepersonell oppheves

  Siden 12. mars har det ikke vært tillatt for helsepersonell å reise til utlandet. Nå har regjeringen opphevet forbudet, men fraråder fortsatt utenlandsreiser.

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
  07.05.2020
  Dialog med pasient- og brukerorganisasjoner i Nord-Norge

  Helse Nord ønsker å ha en god dialog med regionens pasient- og brukerorganisasjoner. Vi har derfor invitert alle ledere og nestledere i alle pasient- og brukerorganisasjonene i Nord-Norge samt alle medlemmer og varamedlemmer av Regionalt br...

 • 06.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye leveranser av smittevernutstyr

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • 04.05.2020
  Markerer Håndhygienedagen med nettundervisning

  5. mai markeres Håndhygienedagen, og sjelden har vel dagen vært mer aktuell enn akkurat nå.

 • Operasjonssykepleier
  04.05.2020
  Praksisstudier under koronapandemien

  Koronapandemien gjør det vanskelig for en del helsefagstudenter å få gjennomført planlagte praksisperioder ved sykehus i Helse Nord. Det er viktig å finne gode løsninger i samarbeid med universitetene for å unngå unødige forsinkelser i utdanningsløpene.

 • Illustrasjon
  29.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Mer smittevernutstyr på vei til sykehus og kommuner

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • Bilde av lege
  28.04.2020
  Nytt register over mobiliserbart reservepersonell

  Helse Nord RHF lanserte torsdag 30. april et felles register over mobiliserbart reservepersonell i regionen. Tiltaket er en del av den regionale kontinuitets- og handlingsplan for den pågående koronapandemien.

 • 24.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Flere nye avtaler om norsk produksjon av smittevernutstyr

  Ny norsk produksjon er viktige bidrag for å sikre norsk helsevesen tilstrekkelig med smittevernutstyr.

 • 23.04.2020
  «For å klare å hjelpe andre, må vi også være i stand til å hjelpe oss selv - og hverandre»

  I en arbeidshverdag som skiller seg drastisk fra normalen, og hvor arbeidsmengden gjerne også er langt større, er det viktig å ta vare på seg selv – og på hverandre. For dette ingen sprint, men et utholdenhetsløp.

 • 16.04.2020
  Digitalt seminar om koronakrisen

  Krisesituasjonen har snudd hverdagen i Norge på hodet. Øvelse Nord inviterer til et digitalt beredskapsseminar med bred representasjon fra ulike etater og sektorer.

 • 15.04.2020
  Her finner du oversikt over tilgjengelig forskning på covid-19

  Det kommer stadig til nye studier og publikasjoner knyttet til covid-19. For å gi en oversikt over arbeidet har Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet et systematisk og levende forskningskart.

 • 14.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr

  I løpet av påsken har det kommet flere nye forsendelser med smittevernutstyr til Norge.

 • 14.04.2020 Sykehusinnkjøp
  Sykehusinnkjøp HF har ingen generell godkjenningsordning for smittevernutstyr

  Selskaper hevder Sykehusinnkjøp HF har godkjent smittevernutstyr de tilbyr ulike kunder. Dette stemmer ikke.

 • Widerøefly og smittevernkuvøse
  08.04.2020
  Widerøe skal fly koronapasienter

  Widerøe bygger om et fly slik at det kan fly to pasienter i smittevernkuvøser samtidig.

 • 08.04.2020
  «Helseministeren har uttalt at vi har koronautbruddet under kontroll. Det betyr ikke at det er over»

  Vi har alle vært gode på å følge de tiltakene som regjeringen påla oss for noen uker tilbake. Nå viser tallene at tiltakene har hatt en positiv effekt. La oss nå bare sørge for at vi fortsetter med å være like gode – selv med påsken for døren.

 • Skjermdump av forside regional handlingsplan for koronapandemi
  08.04.2020
  Regional handlingsplan for koronapandemi

  Helse Nord RHF har utarbeidet en regional handlingsplan for koronapandemien. Den sammenstiller de mest relevante og omfattende tiltakene i beredskapsarbeidet.

 • Colourbox.com
  08.04.2020
  Ivaretakelse av hjelpere

  Ansatte i helsetjenesten skal føle seg trygge på arbeidsplassen også under den pågående pandemien. Ved helseforetakene i Helse Nord finnes det en rekke samtale- og støtteordninger.

 • 08.04.2020 Helse Midt-Norge RHF
  Sykehusenes nettsider - en viktig informasjonskanal

  Sykehusenes nettsider blir brukt. I mars hadde felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten samlet over 7,2 millioner sidevisning. Dette er nær dobbelt så mange som i måneden før.

 • Bilambulanse i Narvik
  07.04.2020
  – Gjør alt vi kan for å sikre god transport

  Transport av pasienter og personell er blant nøkkeloppgavene til Helse Nord under koronaepidemien. – Å sikre transport både på vei, vann og i luft er svært viktig for oss i Nord-Norge, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

 • Colourbox.com
  07.04.2020
  Rehabiliteringstilbudet sterkt redusert

  Rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord har vært sterkt redusert siden midten av mars. Det er etablert to nye tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner. Fra begynnelsen av mai åpnes gradvis noen av de ordinære tilbudene.

 • Forberedelse av mikroorganismer som skal spres i luft (bioaerosol) som et ledd i testingen av munnbind og vurdering av mikrobiel
  07.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) setter sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal benyttes av helsepersonell i hele Norge.

 • Karin og katrine
  07.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

  Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Helsepersonell i smittevernutstyr
  07.04.2020
  Hva gjøres for å skaffe utstyr til sykehusene og kommunene?

  Sykehus og kommuner trenger mye mer smittevernutstyr nå under pandemien. Det gjøres et stort felles, nasjonalt arbeid for å sikre forsyninger.

 • Illustrasjon
  06.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Produksjonsstart for smittevernfrakker ved ASAP

  I dag starter produksjonen av smittevernfrakker ved ASAP i Skien. Bedriften, som til vanlig produserer engangslaken, har nå satt et mål om å produsere 4200 frakker om dagen. I løpet av kort tid skal det leveres 400.000 frakker til Helse Sør...

 • Bilde av esker med smittevernutstyr
  03.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Smittevernutstyr på vei ut til hele landet

  Kommuner og sykehus over hele Norge får i disse dager levert ulike typer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst RHF har sendt ut over fem millioner munnbind og annet utstyr fra nasjonalt lager, og nytt transportfly lander i Norge i kveld.

 • 03.04.2020
  Nå er alle fem 330-basene operative med smittekuvøser

  Fra 3. april kan Sea King-helikoptrene ved alle landets fem baser transportere covid-19-pasienter med kuvøse ved behov.

 • 02.04.2020
  Slik sikrer man at smittevernutstyret som leveres ut er kvalitetssikret

  Mye smittevernutstyr er på vei ut i helseforetakene og ut i kommunene. Alle skal nå ha det de trenger av utstyr til over påske. Ikke noe smittevernutstyr vil bli utlevert foretakene før man er 100 % trygg på kvaliteten.

 • covid 19
  02.04.2020
  Forespørsel: Pasienttransport av pasienter med koronasmitte

  Helse Nord RHF gjennomfører en tilbudsforespørsel til eksisterende transportører med avtale, om tilleggsavtale for transport av pasienter med mistenkt eller bekreftet koronasmitte (covid-19).

 • Hand
  02.04.2020
  Pasienter må møte til timen sin ved sykehuset

  Flere sykehus i Nord-Norge opplever under pandemien at pasienter unnlater å møte til timen sin. Dette skaper utfordringer for sykehuset og i noen tilfeller for pasienten.

 • Colourbox.com
  02.04.2020
  Barn som pårørende under koronapandemien

  For barn er det en stor påkjenning at foreldre eller søsken blir alvorlig syke. Hvordan kan vi hjelpe dem best mulig når også omgivelsene rundt er i krise?

 • 01.04.2020
  UNN og Nordlandssykehuset med i WHO-studie

  Verdens helseorganisasjon (WHO) har tatt initiativ til en stor internasjonal forskningsstudie for å vurdere lovende behandlinger for covid-19. Den første pasienten som er med i studien er norsk.

 • 01.04.2020
  Kartlegging og samordning av kliniske studier på covid-19

  De regionale helseforetakene har laget en elektronisk registreringsløsning for å registrere kliniske studier på covid-19-pasienter i foretakene.

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox
  31.03.2020
  Norsk pandemiregister opprettet og i drift i rekordfart

  I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus. 

 • Illustrasjon
  31.03.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Norsk produksjon av smittevernutstyr

  Flere norske bedrifter har nå startet opp med norsk produksjon av smittvernutstyr og andre produkter som er viktig under koronapandemien.

 • 31.03.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

  De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn.

Koronanyheter fra våre helseforetak

 • virus
  31.07.2020 Helgelandssykehuset
  Sjekkliste for ansatte som har vært på reise

  Er du tilbake fra ferie? Her finner du sjekklisten du som ansatt i Helgelandssykehuset skal fylle ut hvis du har vært på feriereise - uansett om reisen er i eller utenfor Norge. 

 • koronavirus
  01.07.2020 Helgelandssykehuset
  Alle tester var negative - Helgelandssykehuset Sandnessjøen tilbake til ordinær drift

  Kirurgisk avdeling i Sandnessjøen ble midlertidig stengt da en vikarsykepleier testet positiv på covid-19 før helga. Alle ansatte og pasienter har testet negativ, og sykehuset er nå tilbake i ordinær drift.

 • Virus
  29.06.2020 Helgelandssykehuset
  Endret rutinene for test av helsepersonell

  Helgelandssykehuset har fulgt de forskriftsmessige reglene for utenlandske helsepersonell som brukes som vikarer i sommer. Nye råd fra FHI gjør at sykehuset nå endrer praksisen rundt testing av utenlandsk helsepersonell.

 • koronavirus
  27.06.2020 Helgelandssykehuset
  Ingen ansatte smittet

  Ingen av de 16 ansatte ved helgelandssykehuset i Sandnessjøen som er testet for koronasmitte har fått påvist smitte. Dette er klart etter at testresultatene ble klare lørdag kveld.

 • koronavirus
  27.06.2020 Helgelandssykehuset
  Seks pasienter isolert i Sandnessjøen sykehus

  Helgelandssykehuset har isolert seks pasienter i sykehuset i Sandnessjøen som følge av at det ble påvist korona-smitte ved sykehuset fredag. I tillegg er en ansatt i karantene.

 • koronavirus
  27.06.2020 Helgelandssykehuset
  Koronaviruset påvist i sykehuset i Sandnessjøen

  En sykepleier ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen har testet positivt på koronaviruset. Sykehuset har derfor stengt sin kirurgiske avdeling, og 15 pasienter er isolert i grupper i avdelingen.

 • bilde av ansatte ved Kirkenes sykehus
  19.06.2020 Finnmarkssykehuset
  Tiden brukes til beredskapsøvelser

  Vi har ikke hatt pasienter med påvist covid-19 smitte siden slutten april. Vi har brukt tiden godt og vi øver for å være forberedt på en eventuell ny smittebølge. Her er noen bilder fra øvelsene som har vært gjennomført.

 • 12.06.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Røntgenhenvisninger til UNN i forbindelse med Covid-19

  Pandemisituasjonen har medført en betraktelig reduksjon i røntgenavdelingens kapasitet. Dette stiller krav om bedre prioritering av hvilke undersøkelser som skal utføres. En røntgenundersøkelse forutsetter at det foreligger en klar indikasj...

 • stopp-skilt
  08.06.2020 Helgelandssykehuset
  Nye rutiner for besøk ved Helgelandssykehuset

  Nå utvider vi muligheten for å besøke pasienter innlagt på sykehusene. Av smittevernhensyn er besøk fortsatt begrenset, du må avtale besøket på forhånd og det er fortsatt adgangskontroll i inngangen til sykehusene.

 • bilde av Hammerfest sykehus
  05.06.2020 Finnmarkssykehuset
  Informasjon til pårørende og besøkende

  Vi åpner nå opp for besøk av nærmeste pårørende på våre klinikker. Det er liten smittespredning i Finnmark og vi vil legge til rette for besøk. Antall besøk vil bli begrenset slik at anbefalt avstand og øvrige smittevernråd kan følges.

 • 04.06.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Nye retningslinjer for besøk ved Universitetssykehuset Nord-Norge

  UNN legger nå til rette for at pasienter kan få besøk. Vi kan ikke slippe inn for mange besøkende på samme tid, så det vil fortsatt være besøksrestriksjoner og adgangskontroll ved inngangen til sykehusene.

 • 29.05.2020 Nordlandssykehuset
  Åpner for fedre på barsel

  Fedre til nyfødte kan nå få være sammen med mor og barn også etter fødsel i Nordlandssykehuset.

 • 29.05.2020 Nordlandssykehuset
  Nytt avansert simuleringsutstyr for trening på respiratorbehandling

  – Dette simuleringsutstyret gir oss mulighet til øke kompetansen innen respiratorbehandling og å trene langt flere foran en ny pandemitopp, sier Trine Olsen, kvalitet og forskningsdirektør i Helse Nord RHF, som har stått ansvarlig for kjøp av utstyret.

 • 27.05.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Åpner opp for besøk av partner på barsel

  Nå kan nybakte mødre endelig få besøk av partner etter fødsel ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

 • 20.05.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Har vi endret arbeidsmåte under koronautbruddet, og vil det vare?

  UNN-direktøren vil kartlegge endringer som har skjedd i perioden etter at koronapandemien nådde oss. Hva består endringer i, og hvilke konsekvenser har de fått? Jobber vi på nye måter?

 • 18.05.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Informasjon til våre rekvirenter angående SARS-coronavirus-2-serologi

  Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) har validert flere serologiske analyser for SARS-CoV-2.

 • 18.05.2020 Nordlandssykehuset
  Koronatiltak – også i Psykisk helse og rus klinikken

  Psykisk helse og rus-klinikken i Nordlandssykehuset Rønvik har etablert egne mottak og egen sengepost for Covid-19 pasienter. Alle poliklinikker og øvrige sengeposter har iverksatt smitteverntiltak. Dette samtidig med at det meste av behand...

 • 14.05.2020 Nordlandssykehuset
  Nordlandssykehuset går fra gul til grønn beredskap

  Administrerende direktør Paul Martin Strand har besluttet å endre beredskapsnivå på bakgrunn av endret status for vesentlige beredskapsforhold i Nordlandssykehuset HF.

 • 04.05.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Egen poliklinikk for pasienter som har både covid-19 og andre lidelser

  Pasienter som trenger poliklinisk behandling, og også har påvist eller mistenkt covid-19, skal nå få hjelp i en egen poliklinikk ved UNN Tromsø.

 • 30.04.2020 Nordlandssykehuset
  Rutiner ved ankomst i Nordlandssykehuset for pasienter, ledsagere og besøkende

  Nordlandssykehuset øker nå gradvis inntaket av pasienter. Vi har strenge smitteverntiltak som gjør det trygt å komme til sykehusene våre. Her er en orientering om hva som skjer når du kommer til sykehuset.

 • baby
  28.04.2020 Helgelandssykehuset
  Holder fødeavdelingene åpne i sommer

  Helgelandssykehuset vil i sommer ha åpne fødeavdelinger ved sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana. – Av hensyn til beredskapen knyttet til covid-19 har vi funnet det riktig å ikke sommerstenge fødeavdelingene våre slik vi har gjort tidlige...

 • 28.04.2020 Nordlandssykehuset
  Nordlandssykehuset er ikke i ferd med å gå tom for smittevernutstyr

  Medier i Nordland har i dag publisert en sak som sier at Nordlandssykehuset kun har et beredskapslager for smittevernutstyr som rekker til to uker. Dette har ikke vært uttalt fra Nordlandssykehuset.

 • Øvelse av smittevernsutstyr
  24.04.2020 Helgelandssykehuset
  Helgelandssykehuset øver

  SE BILDER FRA ALLE SYKEHUSENE: Helgelandssykehuset har ingen covid-19-pasienter, men vi øver på smittevern og scenarier. For eksempel at en fødende er covid-19 smittet, og fødselen skal skje ved keisersnitt. - Vi vet ikke om vi får bruk for...

 • bilde av renholdsarbeider med munnbind
  24.04.2020 Finnmarkssykehuset
  Renholdsarbeiderne sin nye arbeidshverdag

  Da Finnmarkssykehuset gikk over i beredskap på grunn av koronaviruset så var det flere ansatte som fikk en ny arbeidshverdag. For renholdsarbeiderne betydde dette nye rutiner, økt bemanning og økt fokus på smittevern.

 • 23.04.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Flere pasienter behandles på UNN - fortsatt besøksforbud

  Deler av den ordinære drifta ved UNN blir nå gjenopptatt, og mange pasienter får innkalling til time. Samtidig minner vi om at det fortsatt er besøksforbud ved alle våre sykehus.

 • 21.04.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Omdisponerer offentlig godkjente sykepleiere

  Ved UNN Tromsø lærer vi opp flere sykepleiere for å kunne håndtere et betydelig større antall covid-19-pasienter med behov for intensivbehandling.

 • 17.04.2020 Nordlandssykehuset
  12 pasienter har så langt fått behandling for Covid-19 ved Nordlandssykehuset HF

  De fleste pasienter som har fått behandling, er nå utskrevet, enten til hjemmet eller til videre kommunal oppfølging. Tre av pasientene har vært behandlet med respirator i Bodø, men er nå tatt av respirator.

 • 17.04.2020 Helgelandssykehuset
  Helgelandssykehuset i grønn beredskap

  Helgelandssykehuset går i dag fra gul til grønn beredskap i forbindelse med covid-19-utbruddet. Foretaket overvåker fortsatt situasjonen nøye, og vil gradvis trappe opp den planlagte aktiviteten.

 • 15.04.2020 Nordlandssykehuset
  Disse gir oss svar på prøvene

  Det er bioingeniørene som analyserer prøvene som viser om en person er smittet med Covid-19 eller ikke. I dag, 15. april, er den internasjonale Bioingeniørdagen og vi applauderer denne viktige yrkesgruppen!

 • 11.04.2020 Nordlandssykehuset
  Nordlandssykehuset deltar i internasjonal Covid-19 – studie

  I disse dager igangsettes et stort internasjonalt forskningsprosjekt i regi av WHO, der Oslo Universitetssykehus leder den norske deltakelsen. Nordlandssykehuset i Bodø er ett av 29 sykehus som deltar. Formålet er å skaffe seg rask kunnskap...

 • 08.04.2020 Nordlandssykehuset
  Ledsager kan kun følge pasient når det er helt nødvendig

  For å begrense smitte i sykehuset er det innført besøkstopp. Også for ledsager til pasient som skal til poliklinisk time er det strenge begrensninger.

 • 08.04.2020 Nordlandssykehuset
  Trener på mottak av slagpasienter under koronapandemien

  Pasienter med kjent eller uavklart koronasmitte kan samtidig få også andre akutte sykdomstilstander. Rask behandling kan være avgjørende for utfallet. Team slagalarm trener på mottak av slagpasienter under koronapandemien.

 • intensivavdeling i Vesterålen
  06.04.2020 Nordlandssykehuset
  Nordlandssykehuset Vesterålen godt forberedt på mottak av koronapasienter

  Mens sykehusene i Bodø og Lofoten har innleggelser av Covid-19 pasienter, har sykehuset på Stokmarknes så langt ikke hatt noen koronapasienter. – Vi er godt forberedt og har gjennomført flere scenarioøvelser. Dette sier avdelingslederne Eli...

 • ansatte R3 Bodø
  05.04.2020 Nordlandssykehuset
  Sengepost og eget mottak for koronasyke etablert i Bodø

  En egen sengepost for pasienter med Covid-19 er etablert i Bodø. Sengeposten kan utvides til å ta inntil 58 pasienter. Et eget mottakssenter for pasientene er etablert i tilknytning til denne.

 • UNN Tromsø
  02.04.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Fostermedisinsk undersøkelse under Covid-19 pandemien

  På bakgrunn av Covid-19 pandemien har vi satt opp en prioritering for å ha muligheten til å begrense antall fostermedisinske undersøkelser ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord - Norge HF (UNN).

 • avmerking på mage
  01.04.2020 Nordlandssykehuset
  Møt opp til din time på sykehuset!

  Nordlandssykehuset opplever at mange ikke møter til sine timer på sykehuset. For mange er det helt avgjørende for egen helse at de kommer til oppsatt time. Nordlandssykehuset har svært strenge smittevernrutiner. Det er trygt å komme hit.

 • 01.04.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Behandlingshjelpemidler

  Behandlingshjelpemidler ved Universitetssykehuset Nord-Norge har telefontid fra kl 0800-1530, alle hverdager, samt døgnvakt ved akutte og livstruende feil på utstyr.

 • 31.03.2020 Nordlandssykehuset
  Gruppebehandling for spilleavhengige – på nett

  Korona-utbruddet satte en stopper for gruppebehandlingen av pengespillavhengige. Nå skal de likevel møtes ukentlig i videokonferanse.

 • Eva Bjørhusdal og Merete Aufles i Mosjøen
  31.03.2020 Helgelandssykehuset
  Samarbeid om kritisk kompetanse mellom Helgelandssykehuset og primærhelsetjenesten

  Koronapandemien setter samhandling og samarbeid mellom nivåene på en helt ny prøve, og utfordrer vanlige mønstre. Helgelandssykehuset ønsker å invitere kommunene med på en idédugnad der vi snur hver stein for å finne gode løsninger. Det er...

 • 29.03.2020 Nordlandssykehuset
  330-skvadronen og Nordlandssykehuset har etablert smitteteam for kuvøsetransport av koronasyke

  Teamet består nå av to anestesileger og redningsmann som kan rykke ut til koronasyke pasienter med transportkuvøse. Primært med SeaKing redningshelikopter men også fly, ambulansebil og -båt i de tilfeller situasjonen krever det.

 • koronavirus
  28.03.2020 Helgelandssykehuset
  Inneliggende pasient testet positiv på covid-19

  En inneliggende pasient ved Helgelandssykehuset Mo i Rana testet i går, 27. mars, positivt på covid-19. Pasienten har vært behandlet som mistenkt smittet siden innleggelse 25. mars. Pasienten ble overflyttet til høyere behandlingsnivå fredag kveld.

 • ambulansepersonell
  28.03.2020 Helgelandssykehuset
  Helgelandssykehuset forbereder seg på mange pasienter med covid-19

  Helgelandssykehuset planlegger nå for å være i stand til å behandle opptil 500 koronapasienter i løpet av ett år, der 130 vil kunne ha behov for intensivbehandling.

 • Skjermbilde fra Elsevier's nettside om koronaforsknings
  27.03.2020 Helgelandssykehuset
  Forskningsresultater på koronaviruset

  Forskere og klinikere kan få direkte og åpen tilgang til de siste forskningsresultatene på koronaviruset på sidene til forskjellige vitenskapelige journaler.

 • vvv
  26.03.2020 Helgelandssykehuset
  – Vi er her for deg, selv om du ikke mistenker koronasmitte

  Ansatte i akuttmottakene i Helgelandssykehuset merker mindre pågang på øyeblikkelig hjelp. De er bekymret for at pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ikke tar kontakt med sykehuset når det er nødvendig.

 • 26.03.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Smittevern for kommunehelsetjenesten i Nord-Norge

  Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, og Helgelandssykehuset tilbyr smittevernbistand til kommunehelsetjenesten i Nord-Norge.

 • 25.03.2020 Finnmarkssykehuset
  Ønsker du å donere eller levere utstyr til Finnmarkssykehuset?

  Vi opplever flere henvendelser fra privatpersoner og næringsliv som ønsker å donere utstyr i forbindelse med koronaberedskapen. Her kan du lese mer om hvordan du kan donere utstyr til Finnmarkssykehuset.

 • Rune Holm
  25.03.2020 Helgelandssykehuset
  Framskynder oppstart av vaktberedskap innen psykisk helse og rus

  Strenge karanteneregler i enkelte kommuner og et ønske om minst mulig reising gjør at Helgelandssykehuset innfører vaktberedskap innen psykisk helse og rus fra og med i dag, 25. mars. Dette skal begrense behovet for å transportere pasienter til Bodø.

 • 24.03.2020 Nordlandssykehuset
  VIKTIG FRA MIKROBIOLOGEN: Om prøvesvar COVID-19 (Corona)

  Her finner ansatte i primærhelsetjenesten svar på spørsmål om prøvesvar på SARS-COV-2-prøver (Corona).

 • Kyrre Sørensen Aker BP, Åse Albertsen, Petter Stausland Dahle og Rachel Berg ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen
  24.03.2020 Helgelandssykehuset
  Tusen takk for alle bidrag

  Helgelandssykehuset opplever stor giverglede fra næringsliv og privatpersoner som ønsker å bidra med materiell i forbindelse med koronaberedskapen. – Tusen takk! Vi setter utrolig stor pris på at så mange ønsker å bidra, sier administrerend...

 • Bygninger på Selfors
  22.03.2020 Helgelandssykehuset
  Klargjør gamle Selfors sykehjem for pasienter

  I forbindelse med koronautbruddet klargjør Helgelandssykehuset nå andre etasje i gamle Selfors sykehjem for pasienter. Kapasiteten i sykehuset økes med 26 rom og 15 senger i første omgang.

Fant du det du lette etter?