Korona illustrasjonsbilde

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap for å håndtere utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2. Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, helsepersonell, øvrige ansatte og media.

Informasjon til innbyggere, pasienter og pårørende

Har du mistanke om at du er smittet?

Har du time ved et av våre sykehus?

 • Mange planlagte operasjoner/konsultasjoner blir avlyst på grunn av koronautbruddet. Hvis din operasjon/time blir avlyst, vil noen fra sykehuset kontakte deg.
 • Hvis du ikke hører noe fra oss, møter du som normalt.
 • Hvis du er i karantene, isolasjon eller er syk - ta kontakt med sykehuset for å avlyse timen din. Når skal du i karantene eller isolasjon? (helsenorge.no)
 • Hvis du i det hele tatt er i tvil om du bør komme - ta kontakt med sykehuset før du kommer!

Dette gjelder både pasienter og ledsagere. Telefonnummer til avdelingen finner du i innkallingsbrevet eller ved å søke opp avdelingen på sykehusets nettsider.

Her finner du mer informasjon om koronaberedskapen ved sykehusene i Helse Nord. Her finner du blant annet oppdatert informasjon til gravide og fødende.
Sykehusapotek Nord

Helse Nord IKT

Besøksstans og adgangskontroll

Alle sykehus i Helse Nord har besøksstans og adgangskontroll av besøkende. Noen unntak gjelder. Les mer om dette her.

Fristbrudd og fritt behandlingsvalg

I forbindelse med koronapandemien må spesialisthelsetjenesten kunne styre pasientflyten og benytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte. Derfor er det vedtatt en midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen. Endringene omfatter både fristbrudd og fritt behandlingsvalg.

Les mer på helfo.no

Pasientreiser

Her finner du informasjon om bruk av pasientreiser under koronapandemien

Informasjon på andre språk (Nordsamisk og engelsk) 

Dieđut ássiide, pasieanttaide ja oapmahaččaide

Jus leat buozas ja dárbbašat medisiinnalaš veahki, geahččal oažžut oktavuođa fástadoaktáriin dahje riŋge doavttirkantuvrii nummar 116 117. Ále riŋge 113 nummarii jus ii leat heahkka váralaš dilli.
Dieđut ássiide, pasieanttaide ja oapmahaččaide


Coronavirus: Information to patients, next of kin and visitors (English)

If you are sick and need medical assistance, please contact your GP (fastlege), or the emergency room (legevakt), phone number 116 117. The medical emergency line (113) is reserved for life threatening situations.

Coronavirus: Information to patients, next of kin and visitors

Mer informasjon

 


Informasjon til ansatte i helseforetakene i Helse Nord Informasjon til primærhelsetjenestenVi trenger flere hender! Informasjon til jobbsøkere


Informasjon til media

Oversikt over innlagte pasienter med bekreftet covid-19 og ansatte i karantene ved sykehusene i Helse Nord (oppdateres daglig)Spørsmål og svar om koronaberedskapen i Helse Nord

Nyheter om koronaberedskapen i Helse Nord

Koronanyheter fra våre helseforetak

 • 20.05.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Har vi endret arbeidsmåte under koronautbruddet, og vil det vare?

  UNN-direktøren vil kartlegge endringer som har skjedd i perioden etter at koronapandemien nådde oss. Hva består endringer i, og hvilke konsekvenser har de fått? Jobber vi på nye måter?

 • 18.05.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Informasjon til våre rekvirenter angående SARS-coronavirus-2-serologi

  Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) har validert flere serologiske analyser for SARS-CoV-2.

 • 18.05.2020 Nordlandssykehuset
  Koronatiltak – også i Psykisk helse og rus klinikken

  Psykisk helse og rus-klinikken i Nordlandssykehuset Rønvik har etablert egne mottak og egen sengepost for Covid-19 pasienter. Alle poliklinikker og øvrige sengeposter har iverksatt smitteverntiltak. Dette samtidig med at det meste av behand...

 • 14.05.2020 Nordlandssykehuset
  Nordlandssykehuset går fra gul til grønn beredskap

  Administrerende direktør Paul Martin Strand har besluttet å endre beredskapsnivå på bakgrunn av endret status for vesentlige beredskapsforhold i Nordlandssykehuset HF.

 • 04.05.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Egen poliklinikk for pasienter som har både covid-19 og andre lidelser

  Pasienter som trenger poliklinisk behandling, og også har påvist eller mistenkt covid-19, skal nå få hjelp i en egen poliklinikk ved UNN Tromsø.

 • 30.04.2020 Nordlandssykehuset
  Rutiner ved ankomst til Nordlandssykehuset

  Nordlandssykehuset øker nå gradvis inntaket av pasienter. Vi har strenge smitteverntiltak som gjør det trygt å komme til sykehusene våre. Her er en orientering om hva som skjer når du kommer til sykehuset.

 • baby
  28.04.2020 Helgelandssykehuset
  Holder fødeavdelingene åpne i sommer

  Helgelandssykehuset vil i sommer ha åpne fødeavdelinger ved sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana. – Av hensyn til beredskapen knyttet til covid-19 har vi funnet det riktig å ikke sommerstenge fødeavdelingene våre slik vi har gjort tidlige...

 • 28.04.2020 Nordlandssykehuset
  Nordlandssykehuset er ikke i ferd med å gå tom for smittevernutstyr

  Medier i Nordland har i dag publisert en sak som sier at Nordlandssykehuset kun har et beredskapslager for smittevernutstyr som rekker til to uker. Dette har ikke vært uttalt fra Nordlandssykehuset.

 • Øvelse av smittevernsutstyr
  24.04.2020 Helgelandssykehuset
  Helgelandssykehuset øver

  SE BILDER FRA ALLE SYKEHUSENE: Helgelandssykehuset har ingen covid-19-pasienter, men vi øver på smittevern og scenarier. For eksempel at en fødende er covid-19 smittet, og fødselen skal skje ved keisersnitt. - Vi vet ikke om vi får bruk for...

 • 23.04.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Flere pasienter behandles på UNN - fortsatt besøksforbud

  Deler av den ordinære drifta ved UNN blir nå gjenopptatt, og mange pasienter får innkalling til time. Samtidig minner vi om at det fortsatt er besøksforbud ved alle våre sykehus.

 • 21.04.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Omdisponerer offentlig godkjente sykepleiere

  Ved UNN Tromsø lærer vi opp flere sykepleiere for å kunne håndtere et betydelig større antall covid-19-pasienter med behov for intensivbehandling.

 • 17.04.2020 Nordlandssykehuset
  12 pasienter har så langt fått behandling for Covid-19 ved Nordlandssykehuset HF

  De fleste pasienter som har fått behandling, er nå utskrevet, enten til hjemmet eller til videre kommunal oppfølging. Tre av pasientene har vært behandlet med respirator i Bodø, men er nå tatt av respirator.

 • 17.04.2020 Helgelandssykehuset
  Helgelandssykehuset i grønn beredskap

  Helgelandssykehuset går i dag fra gul til grønn beredskap i forbindelse med covid-19-utbruddet. Foretaket overvåker fortsatt situasjonen nøye, og vil gradvis trappe opp den planlagte aktiviteten.

 • 15.04.2020 Nordlandssykehuset
  Disse gir oss svar på prøvene

  Det er bioingeniørene som analyserer prøvene som viser om en person er smittet med Covid-19 eller ikke. I dag, 15. april, er den internasjonale Bioingeniørdagen og vi applauderer denne viktige yrkesgruppen!

 • 11.04.2020 Nordlandssykehuset
  Nordlandssykehuset deltar i internasjonal Covid-19 – studie

  I disse dager igangsettes et stort internasjonalt forskningsprosjekt i regi av WHO, der Oslo Universitetssykehus leder den norske deltakelsen. Nordlandssykehuset i Bodø er ett av 29 sykehus som deltar. Formålet er å skaffe seg rask kunnskap...

 • 08.04.2020 Nordlandssykehuset
  Ledsager kan kun følge pasient når det er helt nødvendig

  For å begrense smitte i sykehuset er det innført besøkstopp. Også for ledsager til pasient som skal til poliklinisk time er det strenge begrensninger.

 • 08.04.2020 Nordlandssykehuset
  Trener på mottak av slagpasienter under koronapandemien

  Pasienter med kjent eller uavklart koronasmitte kan samtidig få også andre akutte sykdomstilstander. Rask behandling kan være avgjørende for utfallet. Team slagalarm trener på mottak av slagpasienter under koronapandemien.

 • intensivavdeling i Vesterålen
  06.04.2020 Nordlandssykehuset
  Nordlandssykehuset Vesterålen godt forberedt på mottak av koronapasienter

  Mens sykehusene i Bodø og Lofoten har innleggelser av Covid-19 pasienter, har sykehuset på Stokmarknes så langt ikke hatt noen koronapasienter. – Vi er godt forberedt og har gjennomført flere scenarioøvelser. Dette sier avdelingslederne Eli...

 • ansatte R3 Bodø
  05.04.2020 Nordlandssykehuset
  Sengepost og eget mottak for koronasyke etablert i Bodø

  En egen sengepost for pasienter med Covid-19 er etablert i Bodø. Sengeposten kan utvides til å ta inntil 58 pasienter. Et eget mottakssenter for pasientene er etablert i tilknytning til denne.

 • UNN Tromsø
  02.04.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Fostermedisinsk undersøkelse under Covid-19 pandemien

  På bakgrunn av Covid-19 pandemien har vi satt opp en prioritering for å ha muligheten til å begrense antall fostermedisinske undersøkelser ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord - Norge HF (UNN).

 • avmerking på mage
  01.04.2020 Nordlandssykehuset
  Møt opp til din time på sykehuset!

  Nordlandssykehuset opplever at mange ikke møter til sine timer på sykehuset. For mange er det helt avgjørende for egen helse at de kommer til oppsatt time. Nordlandssykehuset har svært strenge smittevernrutiner. Det er trygt å komme hit.

 • 01.04.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Behandlingshjelpemidler

  Behandlingshjelpemidler ved Universitetssykehuset Nord-Norge har telefontid fra kl 0800-1530, alle hverdager, samt døgnvakt ved akutte og livstruende feil på utstyr.

 • 31.03.2020 Nordlandssykehuset
  Gruppebehandling for spilleavhengige – på nett

  Korona-utbruddet satte en stopper for gruppebehandlingen av pengespillavhengige. Nå skal de likevel møtes ukentlig i videokonferanse.

 • Eva Bjørhusdal og Merete Aufles i Mosjøen
  31.03.2020 Helgelandssykehuset
  Samarbeid om kritisk kompetanse mellom Helgelandssykehuset og primærhelsetjenesten

  Koronapandemien setter samhandling og samarbeid mellom nivåene på en helt ny prøve, og utfordrer vanlige mønstre. Helgelandssykehuset ønsker å invitere kommunene med på en idédugnad der vi snur hver stein for å finne gode løsninger. Det er...

 • 29.03.2020 Nordlandssykehuset
  330-skvadronen og Nordlandssykehuset har etablert smitteteam for kuvøsetransport av koronasyke

  Teamet består nå av to anestesileger og redningsmann som kan rykke ut til koronasyke pasienter med transportkuvøse. Primært med SeaKing redningshelikopter men også fly, ambulansebil og -båt i de tilfeller situasjonen krever det.

 • koronavirus
  28.03.2020 Helgelandssykehuset
  Inneliggende pasient testet positiv på covid-19

  En inneliggende pasient ved Helgelandssykehuset Mo i Rana testet i går, 27. mars, positivt på covid-19. Pasienten har vært behandlet som mistenkt smittet siden innleggelse 25. mars. Pasienten ble overflyttet til høyere behandlingsnivå fredag kveld.

 • ambulansepersonell
  28.03.2020 Helgelandssykehuset
  Helgelandssykehuset forbereder seg på mange pasienter med covid-19

  Helgelandssykehuset planlegger nå for å være i stand til å behandle opptil 500 koronapasienter i løpet av ett år, der 130 vil kunne ha behov for intensivbehandling.

 • Skjermbilde fra Elsevier's nettside om koronaforsknings
  27.03.2020 Helgelandssykehuset
  Forskningsresultater på koronaviruset

  Forskere og klinikere kan få direkte og åpen tilgang til de siste forskningsresultatene på koronaviruset på sidene til forskjellige vitenskapelige journaler.

 • vvv
  26.03.2020 Helgelandssykehuset
  – Vi er her for deg, selv om du ikke mistenker koronasmitte

  Ansatte i akuttmottakene i Helgelandssykehuset merker mindre pågang på øyeblikkelig hjelp. De er bekymret for at pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ikke tar kontakt med sykehuset når det er nødvendig.

 • 26.03.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Smittevern for kommunehelsetjenesten i Nord-Norge

  Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, og Helgelandssykehuset tilbyr smittevernbistand til kommunehelsetjenesten i Nord-Norge.

 • Rune Holm
  25.03.2020 Helgelandssykehuset
  Framskynder oppstart av vaktberedskap innen psykisk helse og rus

  Strenge karanteneregler i enkelte kommuner og et ønske om minst mulig reising gjør at Helgelandssykehuset innfører vaktberedskap innen psykisk helse og rus fra og med i dag, 25. mars. Dette skal begrense behovet for å transportere pasienter til Bodø.

 • 24.03.2020 Nordlandssykehuset
  VIKTIG FRA MIKROBIOLOGEN: Om prøvesvar COVID-19 (Corona)

  Her finner ansatte i primærhelsetjenesten svar på spørsmål om prøvesvar på SARS-COV-2-prøver (Corona).

 • Kyrre Sørensen Aker BP, Åse Albertsen, Petter Stausland Dahle og Rachel Berg ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen
  24.03.2020 Helgelandssykehuset
  Tusen takk for alle bidrag

  Helgelandssykehuset opplever stor giverglede fra næringsliv og privatpersoner som ønsker å bidra med materiell i forbindelse med koronaberedskapen. – Tusen takk! Vi setter utrolig stor pris på at så mange ønsker å bidra, sier administrerend...

 • Bygninger på Selfors
  22.03.2020 Helgelandssykehuset
  Klargjør gamle Selfors sykehjem for pasienter

  I forbindelse med koronautbruddet klargjør Helgelandssykehuset nå andre etasje i gamle Selfors sykehjem for pasienter. Kapasiteten i sykehuset økes med 26 rom og 15 senger i første omgang.

 • nyfødt
  22.03.2020 Helgelandssykehuset
  Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana åpner igjen mandag 23. mars

  Torsdag 19. mars stengte Helgelandssykehuset fødeavdelingen i Mo i Rana umiddelbart da en av de ansatte testet positivt på covid-19. Nå viser det seg at vedkommende ikke er smittet likevel, og fødeavdelingen kan åpne igjen mandag.

 • 20.03.2020 Finnmarkssykehuset
  Skype-tilbud til engstelige barn og unge

  Nå kan du kontakte BUP, SANKS Karasjok, Sámi klinihkka dersom du er bekymret grunnet koronasituasjonen (Covid-19). Fra uke 13 tilbyr vi Skype-samtaler om koronavirus til barn og unge (og foreldre).

 • 20.03.2020 Nordlandssykehuset
  Viktig informasjon til gravide og fødende

  Tror du fødselen er i gang? Ring aktuelt fødested. Vi vil vurdere smitterisiko individuelt, både hos mor og partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

 • telefon
  20.03.2020 Helgelandssykehuset
  Helgelandssykehuset oppretter informasjonstelefon om korona

  Legevaktsentralen opplever enorm pågang i forbindelse med koronasituasjonen. Helgelandssykehuset oppretter derfor en egen informasjonstelefon for å avlaste legevaktsentralen og for å bidra til at folk på Helgeland raskere skal få svar på si...

 • 20.03.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Røntgenhenvisninger til UNN forbindelse med Covid-19

  Siden 12. mars er all planlagt aktivitet som etter medisinskfaglig vurdering ansees forsvarlig utsatt. Livreddende og nødvendig behandling prioriteres. 

 • 20.03.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Henvisninger til UNN i forbindelse med Covid-19

  På grunn av epidemien har UNN siden 12. mars utsatt all planlagt aktivitet som etter medisinskfaglig vurdering ansees forsvarlig. Livreddende og nødvendig behandling prioriteres. I den forbindelse innføres nye henvisningsrutiner fra fredag 20.mars 2020.

 • Smittevern hansker
  19.03.2020 Helgelandssykehuset
  Anbefaling for begrensning i bruk av beskyttelsesutstyr

  På bakgrunn svært begrenset tilgang til beskyttelsesutstyr i denne fasen av koronapandemien, er det nødvendig å iverksette strakstiltak for å spare på bruken. Rådene nedenfor gjelder i en vanskelig forsyningssituasjon.

 • Psykologer i Mosjøen
  19.03.2020 Helgelandssykehuset
  Korona: Psykisk helse og rus status 18. mars 2020

  Status fra Psykisk helsevern og rus per 18. mars 2020. Tilpasset drift og inntak og poliklinisk tilbud. Ambulant akutteam har normal drift. Rusavdelingen stopper inntak av nye pasienter. Driften vil kunne endre seg raskt ved endret sykdomsb...

 • Piller
  19.03.2020 Helgelandssykehuset
  Korona: Kartlegging av legemidler

  Helgelandssykehuset kartlegger nå ukentlig legemidler på lager og hos leverende apotek, med utgangspunkt på de legemidlene Statens Legemiddelverk har satt på sin fokusliste.

 • 18.03.2020 Nordlandssykehuset
  Testing i primærhelsetjenesten

  Info til primærhelsetjenesten om prøvetaking og forsendelse sars-cov-2-prøver.

 • 18.03.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Skype-tilbud til engstelige barn og unge

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) lanserer sammen med Habilitering for barn og unge ved UNN i dag et nytt tilbud til barn og unge (og foreldre) som opplever den nye hverdagen usikker og skremmende grunnet koronasituasjonen.

 • 17.03.2020 Nordlandssykehuset
  Timeavtale eller på besøk hos oss?

  For å beskytte pasienter og helsepersonell mot smitte av koronavirus, har vi innført besøksstopp for besøkende og pårørende ved Nordlandssykehuset. Unntaket er pårørende til kritisk syke pasienter, barn og fødende.

 • koronavirus
  17.03.2020 Helgelandssykehuset
  Respekter besøksstans ved sykehuset

  Det ble i forrige uke innført både besøksstans og adgangskontroll for å minimere risikoen for koronasmitte på Helgelandssykehuset. Du skal ikke møte opp på sykehuset hvis du mistenker at du er utsatt for koronasmitte. Du skal heller ikke ri...

 • Røntgen Mo
  16.03.2020 Helgelandssykehuset
  Informasjon fra røntgenavdelingene - Covid 19

  Informasjon angående elektive undersøkelser og ØH-henvisninger.

 • bilde av direktør Eva Håheim Pedersen
  16.03.2020 Finnmarkssykehuset
  Vi står foran en krevende tid, men vi står sammen

  Gode medarbeidere i Finnmarkssykehuset. Vi står foran en utfordrende tid. Allerede har vi lagt noen krevende dager bak oss, og det eneste vi vet med sikkerhet er at mer venter.

 • 16.03.2020 Nordlandssykehuset
  Innlagt pasient er bekreftet smittet

  En pasient som ble lagt inn på Nordlandssykehuset Bodø lørdag 14. mars med mistanke om Covid-19 er bekreftet smittet.  Sykehuset kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon.

Fant du det du lette etter?