Koronasmitte

Besøksstans på sykehusene

Alle sykehus i Helse Nord har besøksstans og adgangskontroll av besøkende. Noen unntak gjelder.

Illustrasjonsfoto: Sykebesøk
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Besøk til pasienter på sykehus skal begrenses til det helt nødvendige. Dette gjelder alle institusjoner i Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

Pårørende bes ta kontakt med avdelingen på telefon hvis det er nødvendig med fysiske sykebesøk. 

Unntak kan gjelde for ledsagere til barn og fødende, og nære pårørende til kritisk syke. Gjør likevel avklaring med avdelingen.

Særskilte smitteverntiltak vil settes inn hvis den besøkende har:

  • vært i land utenfor Norge de siste 14 dagene
  • har symptomer på luftveisinfeksjoner

Hold digital kontakt

Sykehusene oppfordrer pårørende og andre som ønsker å besøke pasienter, om å legge til rette for å benytte telefon, Facetime og andre digitale kommunikasjonsmidler for å holde kontakt med pasienter. Alle institusjoner i Helse Nord har trådløst gjestenettverk som pasienter kan koble seg på.

Pasienter skal møte til avtalte timer om det ikke har kommet annen beskjed.

Leverandører og andre samarbeidspartnere

Besøksstansen gjelder også eksterne leverandører/samarbeidspartnere eller andre som skal til sykehusene i jobbsammenheng. Dersom en leverandør eller samarbeidspartner ønsker å ha møter, skal det gjøres en vurdering på om møtet kan avvikles på telefon/video eller må utsettes.