Hva gjøres for å skaffe utstyr til sykehusene og kommunene?

Koronaberedskap

Sykehus og kommuner trenger mye mer smittevernutstyr nå under pandemien. Det gjøres et stort felles, nasjonalt arbeid for å sikre forsyninger.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Helsepersonell i smittevernutstyr