Koronaberedskapen

Oppfordrer kommuner til å praktisere restriksjoner for helsevikarer med fornuft

Helse Nord RHF har oversendt et brev til alle kommuner og kommuneleger i Nordland, hvor man ber om at karantenebestemmelser ikke må være til hinder for helsevikarers transport til og fra sykehus.

hjertelab ved unn
Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge
Det er allerede etablert en nasjonal ordning for alle utenlandske helsevikarer som ankommer Norge via Gardermoen. I forlengelsen av denne ordningen ber Helse Nord RHF nå om at vikarer som reiser mellom kommuner, må få unntak fra karantenebestemmelser. Hensikten med denne ordningen er å sikre at helsepersonell vikarer som skal på oppdrag i Norge, og/eller som ankommer fra utlandet direkte til flyplasser i Norge, uhindret kan reise videre til sitt bestemmelsessted. Dette for å sikre driften ved norske sykehus i en krevende periode.

Helse Nord RHF anmoder om at kommunale myndigheter bidrar til å sikre at kritisk helsepersonell ikke blir stoppet på kommunegrensen, eller satt i karantene.

Vikar har med seg bekreftelse fra arbeidsgiver på oppdrag, samt grensekontrollbevis, utstedt av de regionale helseforetakene. Ved eventuelle spørsmål bes kontaktperson angitt på vikarens dokumentasjon kontaktes.