Pasienter må møte til timen sin ved sykehuset

Flere sykehus i Nord-Norge opplever under pandemien at pasienter unnlater å møte til timen sin. Dette skaper utfordringer for sykehuset og i noen tilfeller for pasienten.

Hand
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

​Om du ikke har blitt kontaktet av sykehuset om utsatt time, skal du møte som avtalt. Unntaket er hvis du er i karantene, isolasjon eller er syk - ta kontakt med sykehuset for å avlyse/utsette timen din.

Les mer om karantene og isolasjon på helsenorge.no

Under koronapandemien har sykehusene ikke anledning til å kreve gebyr for «ikke møtt» til time. Pasienter skal likevel møte som avtalt, eventuelt ringe og avbestille/utsette time sin. Dersom man av ulike årsaker ikke kan komme.

Mange pasienter har lange og viktige behandlingsforløp og det er viktig at disse ikke får unødige avbrudd i sin behandling. Møt derfor opp til din time. Sykehusene har svært strenge smittevernrutiner og det er trygt for pasienter å møte til sin behandling.