Pasienter må møte til timen sin ved sykehuset

Flere sykehus i Nord-Norge opplever under pandemien at pasienter unnlater å møte til timen sin. Dette skaper utfordringer for sykehuset og i noen tilfeller for pasienten.

Hand
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

​Om du ikke har blitt kontaktet av sykehuset om utsatt time, skal du møte som avtalt. Unntaket er hvis du er i karantene, isolasjon eller er syk - ta kontakt med sykehuset for å avlyse/utsette timen din.

Les mer om karantene og isolasjon på helsenorge.no

Mange pasienter har lange og viktige behandlingsforløp og det er viktig at disse ikke får unødige avbrudd i sin behandling. Møt derfor opp til din time. Sykehusene har svært strenge smittevernrutiner og det er trygt for pasienter å møte til sin behandling.

"Ikke-møtt"-gebyr gjeninnføres

For perioden 1. april til 1. september var det utarbeidet en forskrift som midlertidig stanset bruken av gebyr for "ikke møtt" ved time på sykehuset. Nå er forskriften endret tilbake til normalen, og det skal igjen kreves gebyr for "ikke møtt". 

Pasienter oppfordres til å ta kontakt med aktuell avdeling eller poliklinikk så snart som mulig dersom de ikke kan møte til oppsatt time.