Forskningsmidler til prosjektetablering og fullføringsstipend er nå tildelt

Helse Nord har tildelt 2,17 millioner kroner til prosjektetableringsstøtte og 0,9 millioner til korttidsstipend for fullføring av ph.d.-grad. Midlene skal brukes i 2019.

 
Her er prosjektene som er tildelt midler for 2019

Helse Nord hatt en ekstra utlysning av forskningsmidler for 2019. Utlysningen gjaldt to søknadstyper som det nesten ikke kom søknader på i den ordinære hovedutlysningen, men denne gangen kom det betydelig flere søknader. 

- Det er gledelig at det har vært god responsen på utlysningen, spesielt til prosjektetableringsstøtte hvor vi mottok 13 søknader, mot totalt 3 søknader de siste fem årene, sier Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef i Helse Nord. 

Viktig arbeid

- Hele ni forskere er nå tildelt midler for å utforme søknader til nasjonale finansieringskilder. Nå står de, sammen med sine samarbeidspartnere og faglige nettverk, foran et viktig arbeid med å gjøre søknaden så god at de kan hevde seg i den harde konkurransen om slike forskningsmidler, sier Klæboe Nilsen.
 
Prosjektlederne er ansvarlig for utformingen av søknaden, og kan benytte felles kompetanse i Helse Nord til det videre arbeidet. Klinisk forskningsavdeling (KFA) ved UNN ivaretar denne oppgaven i regionen, og bidrar uavhengig av hvilket helseforetak i Helse Nord forskningsprosjektet er forankret ved.

KFA tilbyr blant annet hjelp til statistiske beregninger, veiledning i valg av forskningsdesign (kvalitative og kvantitative metoder) og rådgivning angående monitorering. 

Bistand fra KFA er tilgjengelig for alle forskere som forankrer sine prosjekter ved et helseforetak i Helse Nord. 

Ønske om bistand av KFA registreres her 

Kontaktpersoner

  • Helen Sagerup, seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 62 82 14 / 99 47 28 73
  • Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 75 58 86 / 92 43 03 43
  • Veronika Nordskag, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 75 40 28 / 92 61 21 88 
  • For spørsmål på e-post, send til: forskningsmidler@unn.no (sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler behandler alle e-posthenvendelser samlet her)

Relaterte vedlegg

Tildelingsliste prosjekttildelinger Helse Nord 2019, 30. januar 2019

Referat AU USAM 30. januar 2019

Utlysningene for 2019

https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/forskningsmidler-i-helse-nord/trenger-du-midler-til-a-utarbeide-et-forskningsprosjekt-eller-fullfore-en-phd