Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), fagnettverk

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått.
Regionalt fagnettverk for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK-nettverket) ble startet i mai 2010 etter et ønske om å samle de i helseregionen som jobber med fagfeltet, for felles øking av kompetanse og utveksling av erfaring.

Nettverket består av deltakerne fra både fra barne- og voksenhabiliteringen. I tillegg har vi deltakere fra Statped Nord og fra NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse i alle de tre fylkene, som er naturlige samarbeidsparter i saker hvor ASK er aktuelt.

Kontakt arbeidsgruppa

Nettverket blir ledet av en arbeidsgruppe på tre personer:

Hanne Jensen, Habilitering for barn og unge, UNN (leder)                                                   

Britt Karin Bakkefjell, Barnehabiliteringen, Nordlandssykehuset
Astrid Vibeke Johansen, spesialpedagog ved Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset

Medlemmer​

Anke Weber, UNN HF, Habiliteringsseksjonen Tromsø 
mail: Anke.Weber@unn.no

Ann Bente Johansen, Statped nord 
mail: Ann.Bente.Johansen@statped.no

Astrid Vibeke Johansen, Finnmarkssykehuset HF, Habiliteringstjenesten for voksne
mail: Astrid.Vibeke.Johansen@finnmarkssykehuset.no

Benedicte Schleis, Finnmarkssykehuset HF, Habiliteringstjenesten for barn og unge
mail: Benedicte.Schleis@finnmarkssykehuset.no

Berit Dyrstad, NAV Hjelpemiddelsentral Nordland
mail: berit.dyrstad@nav.no

Berit Kufaas, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Habiliteringsseksjonen Narvik
mail: berit.johanne.kufaas@unn.no​

Britt Karin Bakkefjell, Nordlandssykehuset HF, Seksjon for habilitering-voksne
mail: Britt.Karin.Bakkefjell@Nordlandssykehuset.no

Brynja Gunnarsdottir, NAV Hjelpemiddelsentral Troms
mail: brynja.gunnarsdottir@nav.no

Greta Hunstad Kvalnes, Nordlandssykehuset HF, Enhet for habilitering-barn
mail: Greta.Kvalnes@nordlandssykehuset.no

Gunn Berg, Nordlandssykehuset HF, Sykehusskolen
mail: gunn.berg@nlsh.no

Hanne Jensen, UNN HF, Habilitering for barn og unge
mail: Hanne.Pauline.Jensen@unn.no

Harriet Pettersen, Nordlandssykehuset HF, Habiliteringsteam Lofoten
mail: Harriet.Pettersen@nordlandssykehuset.no

Heidi Westvik Pedersen, Helgelandssykehuset HF, Habiliteringssavdelingen
mail: Heidi.Westvik.Pedersen@Helgelandssykehuset.no

Håvard Gjerstad, Nordlandssykehuset HF, Habiliteringsteam Vesterålen
mail: Havard.Gjerstad@nordlandssykehuset.no

John Arve Rognmo, NAV Hjelpemidler
mail: John.Arve.Rognmo@nav.no

John-Marcus Kuhmunen, Statped nord
mail: John-marcus.kuhmunen@statped.no

Kirsti Rystad, NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark
mail: kirsti.rystad@nav.no

Lill-May Rognan Henriksdatter, UNN HF, Habiliteringsseksjon Harstad
mail: Lill-May.Rognan.Henriksdatter@unn.no

Marius Espolin Johnson, NAV
mail: Marius.Espolin.Johnson@nav.no

May-Britt Kristoffersen, Statped nord
mail: May-Britt.Kristoffersen@statped.no

Sølvi Hoel-Sandvik, NAV Hjelpemidler
mail: Solvi.hoel-sandvik@nav.no

Therese Alstad, UNN HF, Habilitering for barn og unge​
mail:​ Therese.Alstad@unn.no

Mandat/formål

Å kunne tilby tjenester med en høy faglig standard til personer med behov for alternativ eller supplerende kommunikasjon i regionen gjennom:

  • å skape en felles forståelse for ASK innad i nettverket og jobbe for det samme utad i kommunene
  • kompetanseheving for deltagerne i nettverket ved hjelp av interne og eksterne forelesere,
  • å jobbe for felles retningslinjer / systemer for kartlegging og tiltaksoppfølging innen ASK-feltet
  • å spre egne kunnskaper internt gjennom erfaringsutveksling, ved å bruke hverandres kompetanse, og om det er mulig bistå hverandre i konkrete saker
  • øke / forbedre samarbeidet mellom Statped – Helse – NAV gjennom konkret samarbeid, forslag til rutiner og ansvarsfordeling


Nyttige lenker

isaac.no

ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og legger til rette for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Her vil du kunne finne nyheter innenfor ASK-området, fagstoff og lenker til nyttige adresser.


ASK-loftets nettsider inneholder teoretisk og praktisk fagstoff omkring alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Ønsket er å gjøre relevant teori lettere tilgjengelig, og gjennom beskrivelser av materiell og metoder gi praktiske eksempler på tilrettelegging for barn, unge og voksne med behov for ASK.DART er et kommunikasjons- og dataresurssenter for personer med funksjonsnedsettelser ved  Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Møteplan

Det er to faste årlige møter; halvdags videokonferanse i mai og to-dagers samling i Tromsø i oktober. I tillegg har vi ved behov ekstra opplæringsdager, enten i forlengelse av oktobersamlingen eller på videokonferanse.

 
Fant du det du lette etter?