Alternativ kommunikasjon, fagnettverk

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått.
Regionalt fagnettverk for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK-nettverket) ble startet i mai 2010 etter et ønske om å samle de i helseregionen som jobber med fagfeltet, for felles øking av kompetanse og utveksling av erfaring.

Nettverket består av deltakerne fra både fra barne- og voksenhabiliteringen. I tillegg har vi deltakere fra Statped Nord og fra NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse i alle de tre fylkene, som er naturlige samarbeidsparter i saker hvor ASK er aktuelt.

Kontakt arbeidsgruppa

Nettverket blir ledet av en arbeidsgruppe på tre personer:

Hanne Jensen, Avdeling for barnehabilitering, UNN (leder)                                                   

Britt Karin Bakkefjell, Barnehabiliteringen, Nordlandssykehuset
Astrid Vibeke Johansen, spesialpedagog ved Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset

Medlemmer

Ann Bente Johansen, Statped Nord (lærevansker)
e-post: Ann.Bente.Johansen@statped.no

Anne Martha Sørnes, fagkonsulent/pedagog ved Voksenhabiliteringen, UNN Tromsø
e-post: anne.martha.sornes@unn.no 

Astrid Øvergård, ergoterapeut ved Nordlandsykehuset Vesterålen

Benedicte Schleis, fysioterapeut ved Barnehabiliteringen, Finnmarkssykehuset
e-post: Benedicte.Schleis@finnmarkssykehuset.no


Berit Dyrstad, rådgiver (komm./kogn.) Nav Hjelpemidler
e-post: berit.dyrstad@nav.no

Berit Kufaas, vernepleier ved Habilitering barn og voksne, UNN Narvik
e-post: berit.johanne.kufaas@unn.no

Brynja Gunnarsdottir, NAV Hjelpemidler
e-post: brynja.gunnarsdottir@nav.no

Greta Hundstad Kvalnes, spesialpedagog  ved PHR Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling (Bodø), Nordlandssykehuset

Gunn Berg, spesialpedagog ved Sykehusskolen, Nordlandssykehuset
e-post: gunn.paula.berg@nordlandssykehuset.no

Harriet Pettersen, ergoterapeut ved Hode- og bevegelsesklinikken (Gravdal), Nordlandssykehuset
e-post: harriet.pettersen@nordlandssykehuset.no

Heidi Elisabeth Fløtten, spes.ergoterapeut ved HBEV/Kliniske servicefunksjoner (Bodø), Nordlandssykehuset
e-post: heidi.elisabeth.flotten@nordlandssykehuset.no

Hilde Marie Tverrå, fagkonsulent ved Hab.team i Helgelandssykehuset, Mosjøen
e-post: Hilde.Marie.Tverra@helgelandssykehuset.no 

Håvard Gjerstad, ergoterapeut ved Hode- og bevegelsesklinikken (Stokmarknes), Nordlandssykehuset

John Arve Rognmo, rådgiver IKT, NAV Hjelpemidler
e-post: john.arve.rognmo@nav.no

John-Marcus Kuhmunen, Statped Nord
e-post: john-marcus.kuhmunen@statped.no

Kirsti Rystad, rådgiver (komm./kogn.) Nav Hjelpemidler
e-post: kirsti.rystad@nav.no

May-Britt Berntsen Kristoffersen, Statped Nord (lærevansker)
e-post: May-Britt.Kristoffersen@statped.no

Leif Rune Willumsen, seniorrådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral, Nordland
e-post: Leif.rune.willumsen@nav.no

Lill-May Rognan Henriksdatter, fagkonsulent ved Habiliteringsseksjonen (Harstad), UNN
e-post: lill-may.rognan.henriksdatter@unn.no

Sølvi Hoel-Sandvik, rådgiver (data/komm.), NAV Hjelpemidler
e-post: solvi.hoel-sandvik@nav.no

Therese Alstad, spesialpedagog ved Barnehabiliteringen (Tromsø), Universitetssykehuset Nord-Norge


Mandat/formål

Å kunne tilby tjenester med en høy faglig standard til personer med behov for alternativ eller supplerende kommunikasjon i regionen gjennom:

  • å skape en felles forståelse for ASK innad i nettverket og jobbe for det samme utad i kommunene
  • kompetanseheving for deltagerne i nettverket ved hjelp av interne og eksterne forelesere,
  • å jobbe for felles retningslinjer / systemer for kartlegging og tiltaksoppfølging innen ASK-feltet
  • å spre egne kunnskaper internt gjennom erfaringsutveksling, ved å bruke hverandres kompetanse, og om det er mulig bistå hverandre i konkrete saker
  • øke / forbedre samarbeidet mellom Statped – Helse – NAV gjennom konkret samarbeid, forslag til rutiner og ansvarsfordeling


Nyttige lenker

isaac.no

ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og legger til rette for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Her vil du kunne finne nyheter innenfor ASK-området, fagstoff og lenker til nyttige adresser.


ASK-loftets nettsider inneholder teoretisk og praktisk fagstoff omkring alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Ønsket er å gjøre relevant teori lettere tilgjengelig, og gjennom beskrivelser av materiell og metoder gi praktiske eksempler på tilrettelegging for barn, unge og voksne med behov for ASK.DART er et kommunikasjons- og dataresurssenter for personer med funksjonsnedsettelser ved  Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Møteplan

Det er to faste årlige møter; halvdags videokonferanse i mai og to-dagers samling i Tromsø i oktober. I tillegg har vi ved behov ekstra opplæringsdager, enten i forlengelse av oktobersamlingen eller på videokonferanse.

 
Fant du det du lette etter?