Kontornettverk

Nettverket for kontoransatte innenfor habiliteringstjenestene i helseregionen skal bidra til å forbedre dokumentasjon og faglige praksis i tjenestene, og videre kvalitetssikre disse.

Jfr. delplan for habilitering skal det etableres et fagnettverk for alle kontoransatte innenfor habiliteringstjenestene i helseregionen. 

Nettverket ønsker å bidra til å forbedre dokumentasjon og faglige praksis i tjenestene, og videre kvalitetssikre disse. Dette vil bl.a. danne grunnlag for prioritering av helsetjenestene som gis, samt forbedre tjenesten overfor den enkelte pasient. Aktuelle oppgaver som nettverket arbeider med er:

  • Etablere felles maler for registrering av pasientdokumentasjon. Dette kan gjelde for journalnotater, rapporter, kartlegginger og epikriser
  • Definere felles prosedyrer som beskriver de tjenestene som virksomheten utfører
  • Virksomhetsdokumentasjon, knyttet opp mot de ulike områdene som det gis tjenester på. Disse kan være utredning/diagnostisering, veiledning på system- og individnivå, sosialtjenestelovens kap 4A, kurs, formidling og kompetansehevingstiltak
  • Regulering og dokumentasjon av forarbeid, reisetid og etterarbeid ved ambulant tjeneste

Medlemmer


ann_kristin_jordan_web.jpg
Ann Kristin Jordan, Habiliteringsseksjonen, UNN Tromsø (leder)
tel: 77 75 41 80, e-post: ann.kristin.jordan@unn.no

Annie Bach, Autismeteamet, Nordlandssykehuset
tel: 75 50 19 38, e-post: annie.bach@nordlandssykehuset.no

Anne Marit Henriksen, Habiliteringsseksjonen, UNN Harstad
tel: 77 01 56 50, e-post: anne-marit.henriksen@unn.no

Beate Jakobsen,Habiliteringsseksjonen, UNN Narvik
tel: 76 96 82 55, e-post: beate.jakobsen2@unn.no

Inger Lise Hansen, Habiliteringsteamet - Hammerfest, Finnmarkssykehuset
tel: 78 42 16 20, e-post: inger.lise.hansen@finnmarkssykehuset.no

Irene Eriksen, Barnehabiliteringen, UNN Tromsø
tel: 77 75 59 56, e-post: irene.eriksen@unn.no

Isabell Kildalsen, Barnehabiliteringen, UNN Tromsø
tel: 77 75 59 57, e-post: isabell.kildalsen@unn.no

Jorunn Eliassen, Habiliteringstjenesten, Helgelandssykehuset
tel: 75 06 51 10, e-post: jorunn.eliassen@helgelandssykehuset.no

Kirsten Brembo Arnesen, Psyk.Innsatsteam, Nordlandssykehuset
tel: 75 69 30 08, e-post: kirsten.arnesen@nlsh.no

Monika Bekkstrand, Barnehabiliteringen, UNN Tromsø
tel: 77 75 59 54, e-post: monika.bekkstrand@unn.no

Marianne Nøstvik, Barnehabiliteringen, Nordlandssykehuset
tel: 414 56 310, e-post: marianne.nostvik@nordlandssykehuset.no

Marit Strand Lomundal, Hab.team for voksne, Nordlandssykehuset
tel: 75 57 10 74, e-post: marit.strand.lomundal@nordlandssykehuset.no

Marit Strand Olderskog, Habiliteringstjenesten, Helgelandssykehuset
tel: 75 11 24 00, e-post: marit.olderskog@helgelandssykehuset.no

Ragnar Frederiksen, Barnehabiliteringen, UNN Tromsø
tel: 77 75 59 55, e-post: ragnar.frederiksen@unn.no

Synnøve Kleivan, Habiliteringsteamet - Stokmarknes, Nordlandssykehuset
tel: 75 42 50 40, e-post: synnove.kleivan@nlsh.no

Turid Pettersen, koordinator for kontor Rana, Helgelandssykehuset
tel: 75 12 52 90, e-post: turid.vibeke.pettersen@helgelandssykehuset.no

Tove Venke Hansen, Habiliteringsteamet Kirkenes
tel: 78 97 31 50, e-post: tove.venke.hansen@finnmarkssykehuset.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.