Ortopedi fagråd

Fagråd i ortopedi skal sikre samhandling i spesialisthelsetjenesten og mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. 

Fagrådet skal definere felles retningslinjer og forståelse for vedtatt funksjonsfordeling, samt være et rådgivende organ i spørsmål som er viktig for å sikre gode ortopediske tjenester til pasientene i regionen.

Fagrådet har funksjonstid fra januar 2014 til desember 2017.

Leder:

Karl-Ivar Lorentzen , avdelingsleder, ortoped, UNN.

Sekretær:

Randi Spørk, Helse Nord RHF

Medlemmer:

  • Malek Cherzad, Finnmarkssykehuset
  • May-Liss Johansen, avdelingssykepleier, UNN
  • Vegard Fossum, barneortoped, UNN
  • Kristjan Valdimarsson, ortoped, Nordlandssykehuset
  • Mathias Solhaug, avdelingssykepleier, Nordlandssykehuset
  • Dag R. Johansen, ortoped, Helgelandssykehuset
  • Marthe Neshagen, fysioterapeut, Helgelandssykehuset
  • Mildrid Pedersen, brukerrepresentant


​Hva er et fagråd? (mandat)


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.