Seksualitet og funksjonsnedsettelse (FSF), fagnettverk