Utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse og psykisk lidelse, fagnettverk

Nettverket er forankret i” Regional plan for habilitering 2014 - 2017” med koordinatorfunksjon lagt til Psykiatrisk Innsatsteam ved Nordlandssykehuset. 

​Bakgrunn/forutsetninger for fagnettverket

Etablering av et regionalt nettverk for utviklingshemning/utviklingsforstyrrelse og psykisk lidelse begrunnes slik:

Mennesker med utviklingshemming/gjennomgripende utviklingsforstyrrelse utvikler de samme psykiske lidelsene som normalbefolkningen. I følge flere nyere studier har denne gruppen imidlertid høyere forekomst av psykiske lidelser enn normalbefolkningen. Ulike utredninger har avdekket at denne pasientgruppen ikke får samme tilgang på psykiatriske helsetjenester som resten av befolkningen.

Sammenhengen mellom utfordrende atferd og psykiske lidelser er svært kompleks. Symptomene på psykisk lidelse kan også komme til uttrykk i en uvanlig form og derfor være vanskelig gjenkjennbare. Dette gjør utredning, diagnostisering og behandling utfordrende og krever spesialisert kompetanse. Internasjonale erfaringer viser at tjenester til å ivareta behandling og oppfølgning av målgruppen bør gis av tverrfaglige team bestående av fagpersoner med spesialisert kompetanse.

Medlemmer

Medlemmer per 2020
​Siw Elisabeth Helden​Koordinator for fagnettverket (psyk.sykepleier ved Psykiatrisk Innsatsteam)​Nordlandssykehuset

​                               Øvrige medlemmer
​Ann-Sølvi Kvalsvik​Fagkonsulent ved Voksenhabiliteringen, Kirkenes​Finnmarkssykehuset
​Bouwe Strikwerda​Regional overlege/psykiater ved Habiliteringsseksjonen​UNN
​Ruben Solbakken​Psykiatrisk sykepleier ved ambulant akutteam, Salten DPS​Nordlandssykehuset
​Heidi Lappegård​Klinisk konsulent ved Habiliteringsteamet, Bodø​Nordlandssykehuset
​Lill-Kristin Balstad​Psykolog ved Barnehabiliteringen​UNN
​Marita Kristiansen​Konst.avdelingsleder, PHR/HAB​Helgelandssykehuset
​Maria S. Tjeldnes​Psykolog ved Post Nord 4​Nordlandssykehuset
​Stig Ove Wisth​Klinisk konsulent ved Habiliteringsteamet, Bodø​Nordlandssykehuset
​Trond Heggelund​Vernepleier ved Autismeteamet, Bodø​Nordlandssykehuset
​Jonny Bakkejord​Psykiatrisk sykepleier, spesialpsykiatrisk avdeling​Nordlandssykehuset
​Christina Lorentzen​Psykiatrisk vernepleier, ambulant akutteam, Silsand ​UNN
​Judith Rafaelsen​Brukerrepresentant​Autismeforeningen i Nordland
​Gunn Strand Hutchinson​Leder ​NFU Nordland
​Carl Einar Bechstrøm​Psykiater ved habiliteringsteam for voksne, Bodø​Nordlandssykehuset
​Eva Opdalshei​Psykologspesialist, Akuttpost for ungdom​Nordlandssykehuset        
​Dagmar Steffan​Psykologspesialist, Voksenhabiliteringen, Kirkenes​Finnmarkssykehuset
​Sofie Sandvik Eidissen​Fagkonsulent, habiliteringsteamet i NarvikUNN​
​Oddrun Vermeer​ Psykologspesialist, Habilitering for barn og unge​UNN
​Mette Austestad​Psykolog ved ambulant akutteam, Salten DPS​Nordlandsykehuset
​Susanne Ludvigsen​Psykolog ved Fys.med. og Rehab, Tromsø​UNN


Hva er et fagnettverk? Hvordan søke midler til fagnettverk?

Fant du det du lette etter?