Utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og psykisk helse, fagnettverk