Risikoanalyse av PCI-tilbud

Risikoanalysen av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø er nå klar.

Helse Nord RHF har fått gjennomført en risikoanalyse av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. Risikoanalysen er utført i tråd med vedtak i styret i Helse Nord RHF 25. oktober.  

Analysen er utført av en eksternt, uavhengig sammensatt gruppe.


Helse Nord RHF vil 6. desember offentliggjøre en ny sak til styret i Helse Nord RHF om PCI-behandling i Helse Nord. Styret skal behandle saken i sitt møte 13. desember.

Les mer om PCI-saken