Om FRESK

Med freskt mot innfører vi Fremtidens systemer i klinikken - én journal i nord.

Korsn kan én journal bidra til bedre samarbeid om pasienten? Å få logistikken i et sykehus til å fungere optimalt er ikke gjort i et tastetrykk.​ Skal helsepersonell ha gode forutsetninger for å gjøre en god jobb, må de også ha gode verktøy for å planlegge, utføre og dokumentere pasientbehandlingen. Én journal bidrar til bedre samarbeid om pasienten – på tvers av fagfelt og på tvers av sykehusavdelinger. På den måten blir det tryggere for pasienten.

Det som i de fleste tilfeller omtales som pasientjournalen, består i realiteten av flere fagsystemer som er koblet sammen for å gi helsepersonell nødvendige verktøy for å støtte klinisk arbeid. Samhandling mellom de ulike journalsystemene som brukes ved sykehusene (EPJ, lab-, patologi-, røntgenssystemer, kurveløsning, m.fl.) er en forutsetning for å sikre at helsepersonell innen ulike fagfelt samarbeider godt. Derfor vil én journal i nord også bidra til å gjøre det tryggere for pasienten.
Fremtidens systemer i klinikken (FRESK)


Om prosjektene

Prosjektene i FRESK-programmet tar høyde for at IT-satsningen i Helse Nord nå er inne i en fase hvor den har mer karakter av virksomhetsutvikling enn rene IT-prosjekter. I tillegg til innføringen av nye kliniske fagsystemer som inngår i pasientjournalen, innebærer den videre satsningen endring av kliniske arbeidsprosesser ved sykehusene i helseregionen. Forbedring av pasientforløp er en viktig del av dette arbeidet. Programmet er etablert, men rammene for systeminnføringene er fortsatt under planlegging – vi tar derfor forbehold om endringer på programinnholdet.


Elektronisk kurve og medikasjon

Mer om prosjektet.

Nytt journalsystem - DIPS Arena

Mer om prosjektet.

Strukturert journal

Mer om prosjektet.

Pasientforløp

Mer om prosjektet.

Selvinnsjekk og betaling

Mer om prosjektet.

Her finner du fremdriftsplan for selvinnsjekk og betaling.

Digitalt mediearkiv

Mer informasjon kommer.

Elektronisk rekvirering av lab- og røntgentjenester (ERL) - videreutvikling

Mer informasjon kommer.

Mer om FRESK

  • Medarbeidere i FRESK

    Helse Nord FRESK (Fremtidens systemer i klinikken) består av dyktige medarbeidere som hver og én yter et viktig bidrag i arbeidet frem mot én journal i nord.

  • Programstyret i FRESK

    Programstyret i Helse Nord FRESK består av følgende personer:

  • Fremdriftsplan FRESK

    FRESK-programmet i Helse Nord er for tiden under etablering. Her finner du en tidslinje med viktige datoer og milepæler på programnivå. Mer info om fremdrift i de ulike prosjektene vil publiseres etterhvert som programmet tar form.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.