Om FRESK

Med freskt mot innfører vi Fremtidens systemer i klinikken - én journal i nord.

Korsn kan én journal bidra til bedre samarbeid om pasienten? Å få logistikken i et sykehus til å fungere optimalt er ikke gjort i et tastetrykk.​ Skal helsepersonell ha gode forutsetninger for å gjøre en god jobb, må de også ha gode verktøy for å planlegge, utføre og dokumentere pasientbehandlingen. Én journal bidrar til bedre samarbeid om pasienten – på tvers av fagfelt og på tvers av sykehusavdelinger. På den måten blir det tryggere for pasienten.

Det som i de fleste tilfeller omtales som pasientjournalen, består i realiteten av flere fagsystemer som er koblet sammen for å gi helsepersonell nødvendige verktøy for å støtte klinisk arbeid. Samhandling mellom de ulike journalsystemene som brukes ved sykehusene (EPJ, lab-, patologi-, røntgenssystemer, kurveløsning, m.fl.) er en forutsetning for å sikre at helsepersonell innen ulike fagfelt samarbeider godt. Derfor vil én journal i nord også bidra til å gjøre det tryggere for pasienten.
Fremtidens systemer i klinikken (FRESK)


Om prosjektene

Prosjektene i FRESK-programmet tar høyde for at IT-satsningen i Helse Nord nå er inne i en fase hvor den har mer karakter av virksomhetsutvikling enn rene IT-prosjekter. I tillegg til innføringen av nye kliniske fagsystemer som inngår i pasientjournalen, innebærer den videre satsningen endring av kliniske arbeidsprosesser ved sykehusene i helseregionen. Forbedring av pasientforløp er en viktig del av dette arbeidet. Programmet er etablert, men rammene for systeminnføringene er fortsatt under planlegging – vi tar derfor forbehold om endringer på programinnholdet.


Én kurve i nord - fra papir til elektronisk kurve

Helse Nord innfører elektronisk kurve og medikasjon ved sykehusene i Nord-Norge. Det blir et viktig verktøy for helsepersonell i regionen, som vil bidra til bedre kvalitet i pasientbehandlingen og til å gjøre det tryggere for pasienten.


DIPS Arena i nord - nytt journalsystem

Journalsystemet DIPS Arena er vedtatt innført ved de elleve sykehusene i Nord-Norge – et system som på sikt skal fase ut forgjengeren som i dag er i bruk i helseregionen. Neste generasjon pasientjournal åpner for prosesstøtte, strukturert journal og gjenbruk av data. 


Strukturert journal

Når sykehusene i Helse Nord går over fra et journalsystem som i stor grad er basert på fritekst (DIPS Classic) til neste generasjon pasientjournal DIPS Arena, vil det være behov for å å strukturere informasjonen i det nye systemet som innføres. Prosjektet Strukturert journal skal sørge for at behovet for strukturering av informasjon defineres. Dette sikrer bl.a. søkbarhet og gjenbruk av data til fordel for en tekstbasert pasientjournal.


Pasientforløp - samspill mellom ulike journalsystemer

Prosjektet Pasientforløp skal sørge for mer optimale behandlingsforløp for pasienter ved nord-norske sykehus. Det skal man oppnå ved å forbedre samspillet mellom journalsystemene som brukes ved sykehusene i landsdelen.


Selvinnsjekk og betaling

Helse Nord skal innføre en selvbetjeningsløsning som blant annet gjør at pasienten selv kan registrere sin ankomst på sykehuset. Løsningen skal bidra til å fjerne kø i skranken og gi kortere ventetid for pasienter ved sykehusene i Nord-Norge. Her finner du fremdriftsplan for selvinnsjekk og betaling.


Digitalt mediearkiv

Én pasient – ett arkiv. Med digitalt mediearkiv skal vi samle medisinske bilder, video og andre multimediefiler i ett regionalt mediearkiv, som vil være en viktig del av pasientjournalen. Formålet er å gjøre det tryggere for pasienten, ved å samle digitalt innsamlede data på én plass slik at de er gjenfinnbare og tilgjengelige når pasienten skal til utredning eller behandling. Dette er også i tråd med myndighetenes ambisjoner om "én innbygger, én journal".


Elektronisk rekvirering av lab- og radiologitjenester (ERL videreutvikling)

Prosjektet skal ta hånd om videreutvikling av tjenesten Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL), som i dag er i bruk ved de aller fleste legekontorene i Nord-Norge. Innen kort tid vil man fra samme løsning også kunne utføre rekvirering av radiologitjenester og klinisk henvisning. Løsningen vil etterhvert tilbys til legevakter, sykehjem, fengsler og andre aktører i helseregionen som rekvirerer tjenester fra sykehusene i Helse Nord.


Mer om FRESK

  • Medarbeidere i FRESK

    Helse Nord FRESK (Fremtidens systemer i klinikken) består av dyktige medarbeidere som hver og én yter et viktig bidrag i arbeidet frem mot én journal i nord.

  • Programstyret i FRESK

    Programstyret i Helse Nord FRESK består av følgende personer:

  • Fremdriftsplan FRESK

    FRESK-programmet i Helse Nord er for tiden under etablering. Her finner du en tidslinje med viktige datoer og milepæler på programnivå. Mer info om fremdrift i de ulike prosjektene vil publiseres etterhvert som programmet tar form.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.